Predmet: Strateški menadžment (17 - IM1104)


Osnovne informacije

KategorijaNaučno-stručni
Naučna oblastProizvodni i uslužni sistemi, organizacija i menadžment
MultidisciplinarnaNe
ESPB5
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2013..

Cilj predmeta je (1) razvoj i jačanje strateške komponente u razmišljanju kod studenata, (2) integracija znanja o funkcijama u preduzeću i razumevanje funkcionalnih strategija, (3) razumevanje osnovnih koncepata dejstva na strateškom nivou u industrijskim sistemima (4) sticanje znanja o dinamičkom uticaju strateških aktivnosti, akcionog plana preduzeća, na strategiju preduzeća. Cilj je da se upotpuni i integriše komponenta strateškog razmišljanja neophodna inženjerima koji zauzimaju pozicije u okviru funkcije Upravljanje sistemom.
Studenti koji odslušaju predmet i polože ispit su osposobljeni da: (1) strateški utvrde elemente razvoja sistema, (2) koriste alate za analizu stanja u preduzeću, izvode zaključke, predlažu i porede različite strategije, (3) oblikuju akcioni plan kojim se vrši primena odabrane strategije i (4) učestvuju u primeni strategije u preduzeću sa pozicije inženjera koji se nalazi na rukovodećoj ili poziciji analitičara.
Priroda strateškog menadžmenta. Interna i eksterna analiza stanja: Eksterna analiza stanja (analiza PEST, 5 Porterovih sila, konkurentna inteligencija, matrica EFE). Analiza unutar industrije. RBV. Funkcionalna analiza strategije. IT analiza. Analiza lanca vrednosti. Matrica IFE. Kratkoročni i dugoročni ciljevi: Transformacija lanca vrednosti u konkurentsku prednost. Dugoročni ciljevi. Strateški ciljevi. Primena izbalansirane liste ciljeva. Vrste i diversifikacija strategije. Formiranje, procena i izbor strategije: Primena matrice SWOT i SPACE. Formulacija i primena strategije. Matrica QSPM. Godišnji ciljevi. Alokacija resursa. Usklađivanje strukture i strategije. Funkcionalna primena strategije. Analiza, procena i kontrola strategije. EPS/EBIT analiza. Strategija održivog razvoja. Globalni uticaj. Geosociološka specifičnost. FAROUT metod, SERVO analiza, McKinsey 7S, Shadowing, Product Line analiza, Win/Loss analiza, analiza strateške povezanosti, analiza reputacije preduzeća, analiza kritičnih faktora preduzeća, tehnološka analiza, Linchpin analiza.
Nastava na predmetu obuhvata predavanja sa primerima analize stanja, različitih strategija i izbora i ocene primenjenih strategija. U okviru vežbi se podstiče rad u grupama, računarska simulacija primene strategija. Vežbe se održavaju uz pomoć računara. Nastava na predmetu je intenzivno podržana platformom za učenje na daljinu (Moodle).
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Lalić, B., Marjanović, U.Primeri primene strategije - elektronska skripta2020Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Dess, G., Lumpkin, G.Strategic Management : Text and Cases2006McGraw-Hill, New YorkSrpski jezik
David, F.Strategic Management2011PearsonEngleski
Johnson, G., Scholes, K.Exploring Corporate Strategy2010FT Prentice HallEngleski
Burgelman, R., Christensen, C., Wheelwright, S.Strategic Management of Technology and Innovation2008McGraw HillEngleski
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Testdada10.00
Testdada10.00
Prisustvo na vežbamadada5.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Seminarski raddada20.00
Usmeni deo ispitaneda50.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Lalić dr Bojan
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Marjanović dr Uglješa
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Rakić dr Slavko
Docent

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Todorović Tanja
Asistent

Računarske vežbe