doc. dr Uglješa Marjanović


Nedostaje slika

dr Uglješa Marjanović

Docent


Telefon021/485-2149
E-mail
Akademsko zvanjeDocent
KancelarijaKabinet SC02

Dr Uglješa Marjanović dipl. inženjer rođen je u Subotici, Opština Subotica, AP Vojvodina, Republika Srbija. Srednju školu završio je 2000. godine u Subotici - Gimnazija Svetozar Marković. Diplomirao je 2004. godine na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu na smeru Industrijsko inženjerstvo i menadžment. Na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu zaposlio se nakon završetka civilnog služenja vojnog roka kao stručni saradnik pri Cisco institutu za preduzetništvo. Posle odbranjene magistrature biran je u zvanje asistenta na predmetu Elektronsko poslovanje 2011. godine. Od septembra 2015. godine izabran je u zvanje docenta na Fakultetu tehničkih nauka, Univerziteta u Novom Sadu. Izvodio je i izvodi vežbe na sledećim predmetima:  Elektronsko poslovanje, Strateški menadžment i Primena interneta i informacionih tehnologija u poslovanju. Pored nastave u Novom Sadu držao je i vežbe na diplomskim i poslediplomskim studijama na Blumbsburg Univerzitetu u Pensilvaniji na predmetima Uvod u informacione tehnologije i Menadžment informacioni sistemi. Na poziciji asistent menadžera Cisco instituta za preduzetništvo u Novom Sadu provodi od 2008. do 2013. godine. Nakon čega učestvuje u osnivanju Laboratorije za učenje na daljinu na Departmanu za industrijsko inženjerstvo i menadžment. Od januara 2015. godine izabran je za člana stručnog tima u tematskoj grupi "Nacionalna grupa za IKT i online učenje" ispred Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije u okviru Otvorenog metoda koordinacije EU u oblasti obrazovanja i obuke. Doktorat je odbranio 2015. godine pod naslovom "Razvoj modela sistema za kolaboraciju i njegov uticaj na organizacione performanse preduzeća". Bio je na dvogodišnjoj specijalizaciji u Sjedinjenim Američkim Državama gde je završio master program MBA, a kao istraživač je bio na CEEPUS međunarodnoj jednomesečnoj razmeni na Technikum Univerzitetu u Beču 2011., 2012. i 2013. godine, i u okviru Erasmus Mundus programa EM2STEM proveo je mesec dana na City Univerzitetu u Londonu 2012. godine. Bio je na jednogodišnjoj specijalizaciji u toku doktorskih studija na Univerzitetu u Varšavi, u okviru Erasmus Mundus EM2SIGMA programa za doktorante u toku školske 2013/2014. godine. Nakon odbrane doktorata odlazi na šestomesečni post-doktorat, program mobilnosti EM2SIGMAAgile, na City Univerzitetu u Londonu.

Docent
25.09.2015.
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Asistent sa doktoratom06.02.2015.01.09.2015.Departman za industrijsko inženjerstvo i menadžment
Asistent sa magistraturom23.05.2011.01.01.2015.Departman za industrijsko inženjerstvo i menadžment
Stručni saradnik-Laborant01.01.2011.01.05.2011.Departman za industrijsko inženjerstvo i menadžment
Stručni saradnik na projektu06.10.2010.01.12.2010.Departman za industrijsko inženjerstvo i menadžment
Stručni saradnik na projektu01.09.2009.01.08.2010.Departman za industrijsko inženjerstvo i menadžment
NazivU Ustanovi
Organizacija i funkcionisanje berze sa primerom Njujorske berze

Diploma

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

Fakultet tehničkih nauka

2004

Organizaciona spremnost kao osnova za unapređenje konkurentnosti preduzeća

Magistratura

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

Fakultet tehničkih nauka

2011

Razvoj modela sistema za kolaboraciju i njegov uticaj na organizacione performanse preduzeća

Doktorat

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

Fakultet tehničkih nauka

2015

Kriterijum produkcijeOpis
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuStefanović D., Marjanović U., Delić M., Ćulibrk D., Lalić B.: Assessing the success of e-government systems: An employee perspective, Information and Management, 2016, Vol. 53, No 6, pp. 717-726, ISSN 0378-7206
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuMarjanović U., Delić M., Lalić B.: Developing a model to assess the success of e-learning systems: evidence from a manufacturing company in transitional economy, Information Systems and e-Business Management, 2016, Vol. 14, No 2, pp. 253-272, ISSN 1617-9846, UDK: -
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuLalić B., Rakić S., Marjanović U.: Use of Industry 4.0 and organizational innovation concepts in Serbian textile and apparel industry, Fibres and Textiles in Eastern Europe, 2019, Vol. 133, No 3, pp. 1-15, ISSN 1230-3666, UDK: Article in Press
(M23) Rad u međunarodnom časopisuMarjanović U., Simeunović N., Delić M., Bojanić Ž., Lalić B.: Assessing the Success of University Social Networking Sites: Engineering Students’ Perspective, International Journal of Engineering Education, 2018, Vol. 34, No 4, pp. 1363-1375, ISSN 0949-149X
(M31) Predavanje po pozivu sa međunarodnog skupa štampano u celiniMarjanović U., Tegeltija S., Medić N., Lazarević M., Tasić N., Lalić B.: Contetnt Development for Virtual Reality Training, 9. International Scientific and Expert Conference (TEAM), Novi Sad: Faculty of Technical Sciences, 10-12 Oktobar, 2018, pp. 253-256, ISBN 978-86-6022-098-3
(M31) Predavanje po pozivu sa međunarodnog skupa štampano u celiniLalić B., Todorović T., Cvetković N., Tasić N., Marjanović U.: Strategic Outsourcing of SMEs in the Context of Industry 4.0: Evidence form Serbia, 3. Advanced Manufacturing Program, Beograd, 5-7 Jun, 2018
(M31) Predavanje po pozivu sa međunarodnog skupa štampano u celiniLalić B., Marjanović U.: Success of Social Networking Sites: Evidence from the University of Novi Sad, 15. International Conference on Emerging eLearning Technologies and Applications – ICETA, High Tatras: IEEE, 26-27 Oktobar, 2017, pp. 233-238, ISBN 978-1-5386-3294-9
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniMarjanović U., Lalić B., Majstorovic V., Medić N., Prester J., Palcic I.: How to Increase Share of Product-Related Services in Revenue? Strategy Towards Servitization, 23. Advances in Production Management Systems (APMS), Seoul: Springer, 26-30 Avgust, 2018, pp. 57-64, ISBN 978-3-319-99703-2
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniLalić B., Majtorović V., Marjanović U., Delić M., Tasić N.: The Effect of Industry 4.0 Concepts and E-learning on Manufacturing Firm Performance: Evidence from Transitional Economy, 22. Advances in Production Management Systems (APMS), Hamburg: Springer, 3-7 Septembar, 2017, pp. 298-305, ISBN 978-3-319-66925-0
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniMedić N., Marjanović U., Zivlak N., Anišić Z., Lalić B.: Hybrid Fuzzy MCDM Method for Selection of Organizational Innovations in Manufacturing Companies, 1. IEEE International Symposium on Innovation and Entrepreneurship (TEMS-ISIE), Peking, 30-1 Mart, 2018, pp. 109-116, ISBN 978-1-5386-4475-1
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniMarjanović U., Tasić N., Jovanović M., Tepić G., Lalić B.: Information systems strategy: e-learning at the university, 12. International May Conference on Strategic Management - Majska konferencija o strategijskom menadžmentu (MKSM), Bor: University of Belgrade, Technical Faculty in Bor, Management Department, 28-30 Maj, 2016, pp. 248-256, ISBN 978-86-6305-042-6, UDK: 005(082)(0.034.2)
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniMarjanović U., Lalić B., Milić B., Uzelac O.: Conversion of Traditional Course in Electronic Business into an Online Course, 1. ITRO - International Conference on Information Tecnology and Development of Education, Zrenjanin: University of Novi Sad, Technical faculty "Mihajlo Pupin", 1 Jul, 2011, pp. 379-381, ISBN 978-86-7672-134-4
(M42) Monografija nacionalnog značaja, monografsko izdanje građe,Lalić B., Marjanović U., Miražić D.: Vodič kroz korpus znanja za upravljanje projektima (PMBOK vodič), Novi Sad, Fakultet tehničkih nauka, 2010, str. 1-459, ISBN 978-86-7892-226-8
(M44) Poglavlje u knjizi M41 ili rad u istaknutom tematskom zborniku vodećeg nacionalnog značajaLalić B., Marjanović U.: Organizational Readiness/Preparedness. In: M.M. Cruz-Cunha and J. Varajao, ed. E-business issues, challenges and opportunities for SMEs: driving competitiveness., New York, Business Science Reference (IGI Global), 2011, str. 101-116, ISBN 978-1-61692-880-3
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaMilić B., Marjanović U., Tešić Z.: Successful Adoption of IT Initiative: Organizational Competencies as a Pillar of Organizational Readiness, International Journal of Computer Applications, 2011, No 1, pp. 39-45, ISSN 0975-8887
(M53) Rad u naučnom časopisuMarjanović U., Lalić B., Delić M., Tasić N.: Industry 4.0: Evidence from Transitional Economy, International Journal of Global Business, 2017, Vol. 10, No 1, pp. 26-36, ISSN 2151-7541
(M53) Rad u naučnom časopisuDelić M., Slatten T., Milić B., Marjanović U., Vulanović S.: Fostering learning organisation in transitional economy – The role of authentic leadership and employee affective commitment, https://doi.org/10.1108/IJQSS-02-2017-0012, International Journal of Quality and Service Sciences, 2017, Vol. 9, No 3/4, pp. 441-455, ISSN 1756-669X
(M53) Rad u naučnom časopisuLalić B., Medić N., Delić M., Tasić N., Marjanović U.: Open Innovation in Developing Regions: An Empirical Analysis across Manufacturing Companies, International Journal of Industrial Engineering and Management, 2017, Vol. 8, No 3, pp. 111-120, ISSN 2217-2661, UDK: 005.591.6
(M61) Predavanje po pozivu sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniŠćepanović D., Marjanović U., Radišić J.: Digitalno i onlajn učenje u Srbiji: visoko obrazovanje, 22. Trendovi razvoja TREND, Zlatibor: Fakultet tehničkih nauka, 16-19 Februar, 2016, pp. 15-18, ISBN 978-86-7892-795-9
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniMarjanović U., Lalić B., Lazarević M., Tegeltija S., Tasić N., Baranovski I., Medić N.: Primena tehnologije virtuelne realnosti u procesu obuke na univerzitetu, 24. Trendovi razvoja - TREND, Kopaonik: Fakultet tehničkih nauka, 21-23 Februar, 2018, pp. 264-267, ISBN 978-86-6022-031-0, UDK: 378:004
(M85) Prototip, nova metoda, softver, standardizovan ili atestiran instrument,Lalić B., Marjanović U., Stefanović D., Tasić N., Jovanović M.: Razvoj i implementacija sistema za e-učenje, 2015
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
DocentProizvodni i uslužni sistemi, organizacija i menadžmentUniverzitet u Novom Sadu25.09.2015.
AsistentProizvodni sistemi, organizacija i menadžment23.05.2014.
AsistentProizvodni sistemi, organizacija i menadžment23.05.2011.