Predmet: Osnovi elektrotehnike (17 - EOS103)


Osnovne informacije

KategorijaStručni
Naučna oblastTeorijska elektrotehnika
MultidisciplinarnaNe
ESPB7
Matične organizacione jedinice predmeta

Trenutno nema podataka o matičnim organizacionim jedinicama predmeta!
Program predmeta

Program se primenjuje od 23.10.2012..

Cilj predmeta je upoznavanje sa osnovnim pojmovima iz elektrotehnike. Osposobljavanje studenata za rešavanje jednostavnih mreža vremenski konstantne struje i vremenski promenljive struje. Upoznavanje sa osnovnim elementima električnih kola (otpornik, kondenzator kalem, naponski generator). Ponasanje elemenata u kolima vremenski konstantne struje i kolima vremenski promenljive struje. Proračun impedansi. Takođe, cilj je da se studenti uz poznavanje monofaznih mreža osposobe i za rešavanje jednostavnih simetričnih trofaznih mreža. Koncept snage u monofaznim i trofaznim mrežama.
Studenti koji uspesno savladaju gradivo na predmetu znaće da izračunaju kapacitivnost jednostavnih homogenih simetričnih ravnomerno naelektrisanih struktura, da izračunaju otpornost homogenih struktura, da reše jednostavna električna kola vremenski konstantne struje, da izračunaju magnetsko polje jednostavnih simetričnih struktura sa strujom, da izračunaju induktivnost jednostavnih struktura sa namotajima,da reše jednostavna električna i magnetska kola sa prostoperiodičnim strujama, da izračunaju trenutnu, aktivnu, reaktivnu i prividnu snagu u mrežama.
Elektrostatika (Vektor jačine električnog polja, napon, Kapacitivnost i kondenzatori, Dielektrici u elektrostatičkom polju, Energija u elektrostatičkom polju). Električna kola vremenski konstantne struje (Vektor gustine struje i jačina struje, Omov zakon i otpornici, Džulov zakon, Kirhofovi zakoni, Generatori, Uslov prenosa maksimalne snage, Teorema održanja snage, Tevenenova teorema.Vremenski konstantno magnetsko polje (Vektor magnetske indukcije, Bio-Savarov zakon. Magnetski fluks, Feromagnetici, Magnetska kola). Vremenski sporo promenljivo elektromagnetsko polje (Elektromagnetska indukcija, Faradejev zakon, Lencov zakon, Sopstvena induktivnost, Transformatori, Energija u magnetskom polju). Električna kola vremenski promenljive struje (Prostoperiodični režim, Impedansa, Rešavanje kola u kompleksnom domenu, Kompleksna snaga, Uslov prenosa maksimalne snage, Popravka faktora snage, Prosta rezonantna kola, Spregnuta kola, Simetrični trofazni sistemi).
Nastava se izvodi u vidu predavanja i auditornih vezbi, uz povremene video prezentacije. U nastavi se primenjuje induktivni metod. Na osnovu niza malih primera, formira se studentsko znanje koje vremenom prerasta u inženjersku intuiciju.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Juhas, A., Milutinov, M., Pekarić-Nađ, N.Zbirka zadataka iz osnova elektrotehnike : za strukovne studije 2012Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Odbranjene laboratorijske vežbedada5.00
Testdada10.00
Testdada10.00
Prisustvo na vežbamadada5.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda70.00
Kolokvijumnene35.00
Kolokvijumnene35.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Kasaš-Lažetić dr Karolina
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Milutinov dr Miodrag
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Mijatović dr Gorana
Docent

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Milutinov dr Miodrag
Vanredni profesor

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Kasaš-Lažetić dr Karolina
Vanredni profesor

Auditorne vežbe