O Departmanu


16.07.2014. - 09:27 
Na Departmanu za saobraćaj do sada je diplomiralo 1.645 studenata od čega 51 inženjer prvog stepena, 327 diplomiranih inženjera-bachelora, 561 master inženjera, i 706 diplomiranih inženjera po starim studijskim programima. Na ovom Departmanu magistriralo je 45, a doktoriralo 24 kandidata, a trenutno, na svim studijskim programima Departmana za saobraćaj studira oko 1050 studenata.

Studije na Departmanu za saobraćaj Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu su podeljene na tri stepena.

Prvi stepen studija - osnovne studije, traje četiri godine (osam semestara), sa obavezom sticanja 240 ESPB (Evropski sistem prenosivih bodova) uključujući i Završni rad koji u EPBS sistemu vredi 15 ESPB.
Prilikom upisa student se upisuje na jedan od sledećih studijskih programa:

1. Saobraćaj i transport
2. Poštanski saobraćaj i telekomunikacije

Nakon završetka četvrte godine stiče se zvanje inženjer akademskih studija -bachelor.

Drugi stepen studija - diplomske akademske - master studije, traju jednu godinu (dva semestra) i predstavljaju nastavak osnovnih akademskih studija, koji u EPBS sistemu vrede dodatnih 60 ESPB.
Nakon završetka drugog stepena student stiče zvanje diplomirani inženjer-master.

Treći stepen studija - doktorske studije traju tri godine (šest semestara) i predstavljaju nastavak akademskih - master studija (koji u EPBS sistemu vrede dodatnih 180 ESPB).

Na Departmanu za saobraćaj funkcionišu 4 katedre:
• Katedra za drumske saobraćajne sisteme,
• Katedra za tehnologije transportno-logističkih sistema,
• Katedra za logistiku i intermodalni transport,
• Katedra za poštanski saobraćaj i komunikacije.