Predmet: Osnovi elektrotehnike 1 (09 - E105)


Osnovne informacije

KategorijaStručno-aplikativni
Naučna oblastTeorijska elektrotehnika
MultidisciplinarnaNe
ESPB9
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za energetiku, elektroniku i telekomunikacije
Program predmeta

Program se primenjuje od 10.10.2005..

Cilj predmeta je da se studenti upoznaju sa terminologijom elektrotehnike, sa osnovnim fizičkim zakonima elektrostatike i osposobe za rešavanje električnih kola vremenski konstantnih struja. Takodje, studenti se osposobljavaju za proračun osnovnih parametara potrošača u ovim kolima, otpornika i kondenzatora.
Studenti koji uspešno savladaju gradivo na predmetu znaju: - da izračunaju kapacitivnost jednostavnih homogenih simetričnih struktura (npr. koaksijalnog kabla sa više slojeva dielektrika) - da izračunaju otpornost homogenih višeslojnih struktura - da reše jednostavna električna kola vremenski konstantne struje - da izračunaju maksimalnu vrednost snage elemenata u kolima i zaštite ih od pregorevanja.
Elektrostatika (Vektor jačine električnog polja, Gausov zakon, Električni potencijal i napon, Provodnici u elektrostatičkom polju, Kapacitivnost i kondenzatori, Dielektrici u elektrostatičkom polju, Granični uslovi, Energija i sile u elektrostatičkom polju). Električna kola vremenski konstantne struje (Vektor gustine struje i jačina struje, Omov zakon i otpornici, Džulov zakon, Kirhofovi zakoni, Generatori, Uslov prenosa maksimalne snage, Teorema održanja snage, Metode rešavanja elektičnih kola, Teorema superpozicije, Tevenenova i Nortonova teorema, Teorema o kompenzaciji, Teorema reciprociteta, Električna kola sa kondenzatorima).
Nastava se izvodi u vidu predavanja i vežbi, uz povremene video prezentacije. U nastavi se primenjuje induktivni metod. Na osnovu niza malih primera, formira se studentsko znanje koje vremenom prerasta u inženjersku intuiciju.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Branko D. PopovićOsnovi Elektrotehnike 11998Građevinska knjiga BeogradSrpski jezik
N. Pekarić, V. BajovićZbirka rešenih ispitnih zadataka2007Građevinska knjiga BeogradSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Testdada10.00
Testdada10.00
Testdada10.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda70.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Đurić dr Nikola
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Kasaš-Lažetić dr Karolina
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Pekarić-Nađ dr Neda
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Herceg dr Dejana
Vanredni profesor

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Kljajić dr Dragan
Vanredni profesor

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Antić Danka
Asistent-master

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Bjelica Jelena
Asistent sa doktoratom

Auditorne vežbe