Predmet: Osnovi elektrotehnike 1 (09 - E105)


Osnovne informacije

KategorijaStručno-aplikativni
Naučna oblastTeorijska elektrotehnika
MultidisciplinarnaNe
ESPB9
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za energetiku, elektroniku i telekomunikacije
Program predmeta

Program se primenjuje od 10.10.2005..

Cilj predmeta je da se studenti upoznaju sa terminologijom elektrotehnike, sa osnovnim fizičkim zakonima elektrostatike i osposobe za rešavanje električnih kola vremenski konstantnih struja. Takodje, studenti se osposobljavaju za proračun osnovnih parametara potrošača u ovim kolima, otpornika i kondenzatora.
Studenti koji uspešno savladaju gradivo na predmetu znaju: - da izračunaju kapacitivnost jednostavnih homogenih simetričnih struktura (npr. koaksijalnog kabla sa više slojeva dielektrika) - da izračunaju otpornost homogenih višeslojnih struktura - da reše jednostavna električna kola vremenski konstantne struje - da izračunaju maksimalnu vrednost snage elemenata u kolima i zaštite ih od pregorevanja.
Elektrostatika (Vektor jačine električnog polja, Gausov zakon, Električni potencijal i napon, Provodnici u elektrostatičkom polju, Kapacitivnost i kondenzatori, Dielektrici u elektrostatičkom polju, Granični uslovi, Energija i sile u elektrostatičkom polju). Električna kola vremenski konstantne struje (Vektor gustine struje i jačina struje, Omov zakon i otpornici, Džulov zakon, Kirhofovi zakoni, Generatori, Uslov prenosa maksimalne snage, Teorema održanja snage, Metode rešavanja elektičnih kola, Teorema superpozicije, Tevenenova i Nortonova teorema, Teorema o kompenzaciji, Teorema reciprociteta, Električna kola sa kondenzatorima).
Nastava se izvodi u vidu predavanja i vežbi, uz povremene video prezentacije. U nastavi se primenjuje induktivni metod. Na osnovu niza malih primera, formira se studentsko znanje koje vremenom prerasta u inženjersku intuiciju.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Branko D. PopovićOsnovi Elektrotehnike 11998Građevinska knjiga BeogradSrpski jezik
N. Pekarić, V. BajovićZbirka rešenih ispitnih zadataka2007Građevinska knjiga BeogradSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Testdada10.00
Testdada10.00
Testdada10.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda70.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Đurić dr Nikola
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Kasaš-Lažetić dr Karolina
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Pekarić-Nađ dr Neda
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Herceg dr Dejana
Vanredni profesor

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Kljajić dr Dragan
Vanredni profesor

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Antić Danka
Asistent

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Bjelica Jelena
Asistent sa doktoratom

Auditorne vežbe