Predmet: Odabrana poglavlja iz fizike (06 - DZ01FS)


Osnovne informacije

KategorijaNaučno-stručni
Naučna oblastTeorijska i primenjena fizika
MultidisciplinarnaNe
ESPB8
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za opšte discipline u tehnici
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2005..

Sticanje znanja iz oblasti fizike koje se primenjuju u savremenoj tehnici.
Stečena znanja omogućavaju pravljenje modela za rešavanje problema u praksi i uključivanje u naučno-istraživački rad iz odgovarajućih oblasti.
U zavisnosti od opredeljenja, student u dogovoru sa rukovodiocem programa, bira neki od predloženih modula: 1. Laseri; Primene u tehnici 2. Kvantni tunel-efekat i primene 3. Kvantne tačke, žice i tube; Primene u nanotehnologijama 4. Novi materijali; amorfni materijali; spinska stakla 5. Biološki i veštački polimeri i primene u nanotehnologijama 6. Numeričke metode statističke fizike; Generatori slučajnih brojeva; Monte Carlo simulacije
Predavanja (komentor sa studentom bira jedan ili više modula u zavisnosti od obima modula). Konsultacije. Predavanja se izvode kombinovano. Izlaganje teorijskog dela propraćeno je odgovarajućim primerima. Pored predavanja redovno se održavaju i konsultacije. Kroz studijski istraživački rad student, proučavajući naučne časopise i ostalu literaturu, samostalno produbljuje gradivo sa predavanja. Uz rad sa nastavnikom student se osposobljava za samostalno pisanje naučnog rada.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
K. Binder, D.W. HeermannMonte Carlo Simulation in Statistical Physics1988Springer-VerlagEngleski
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Seminarski raddada50.00
Usmeni deo ispitaneda50.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Budinski-Petković dr Ljuba
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Kozmidis-Luburić dr Uranija
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Kozmidis-Petrović dr Ana
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Satarić dr Miljko
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Vučinić-Vasić dr Milica
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Ilić dr Dušan
Vanredni profesor

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Mihailović dr Aleksandra
Vanredni profesor

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Kozmidis-Petrović dr Ana
Redovni profesor

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Kozmidis-Luburić dr Uranija
Redovni profesor

Auditorne vežbe