На функцији: Шеф катедре


ЗвањеОдДо
ванр. проф. др Бојан ЛалићВанредни професор01.10.2018.Катедра за производне системе организацију и менаџмент20181001