Elektronska prijava ispita za studente doktorskih akademskih, specijalističkih akademskih i specijalističkih strukovnih studija


01.04.2014. - 10:54
Poštovani studenti doktorskih akademskih, specijalističkih akademskih i specijalističkih strukovnih studija, obaveštavamo Vas da počevši od 01.04.2014. godine ispite prijavljujete isključivo putem Vašeg web servis naloga na sledećem linku: https://ssluzba.ftn.uns.ac.rs/ssluzbasp/

PRIJAVLJUJE TE SE TAKO ŠTO UNESETE SVOJ BROJ INDEKSA
(npr. DP 4 / 2013)
LOZINKA: JMBG

Nakon što se ulogujete idete na opciju Prijava ispita.

ISPIT ZA TEKUĆI MESEC (SVAKI MESEC JE ISPITNI ROK) MORATE PRIJAVITI ISKLJUČIVO U PERIODU OD 01. DO 07. U TOM MESECU.

Termin polaganja ispita dogovarate sa predmetnim profesorom u periodu od 10. do 30. u tekućem mesecu.

Student mora imati uplaćen odgovarajući iznos za prijavu ispita (dozvoljeni minus na finansijskoj kartici je 500,00 dinara).

Ispite uplaćujete na žiro račun fakulteta sa pozivom na personalni broj koji možete videti na Vašem web servis nalogu, gde možete pratiti i stanje na finansijskoj kartici.
Napomena:
• Studenti koji polažu ispit Odabrana poglavlja iz matematike, prijavljuju ceo ispit tek kada polažu drugi modul i kod tog predmetnog nastavnika.
           Popunjene i potpisane ispitne prijave za pojedinačne module kao i do sad   dostavljaju predmetni profesori u studentsku službu.

• Možete prijaviti samo one ispite i predmetne nastavnike za koje ste se opredelili pri upisu i dostavili potpisan obrazac Spisak predmeta.

Studentska služba