Referenti Studentske službe - KONTAKTI


04.11.2022. - 10:08 

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE



Grafičko inženjerstvo i dizajn
Animacija u inženjerstvu


stud.grafika@uns.ac.rs

021/485-2221



Arhitektura
Scenska arhitektura, tehnika i dizajn

stud.arhitektura@uns.ac.rs

021/485-2223



Industrijsko inženjerstvo
Inženjerski menadžment
Čiste energetske tehnologije


stud.menadzment@uns.ac.rs

021/485-2224



Mehatronika

stud.mehatronika@uns.ac.rs

021/485-2228



Inženjerstvo informacionih sistema

stud.it@uns.ac.rs

021/485-2228



Inženjerstvo zaštite životne sredine
Inženjerstvo zaštite na radu
Upravljanje rizikom od katastrofalnih događaja i požara

stud.zastita@uns.ac.rs

021/485-2225



Geodezija i geoinformatika

stud.geodezija@uns.ac.rs

021/485-2228



Proizvodno mašinstvo
Mehanizacija i konstrukciono mašinstvo
Energetika i procesna tehnika
Tehnička mehanika i dizajn u tehnici

stud.masinstvo@uns.ac.rs

021/485-2226



Saobraćaj i transport
Poštanski saobraćaj i telekomunikacije
Biomedicinsko inženjerstvo


stud.saobracaj@uns.ac.rs

021/485-2227



Građevinarstvo

stud.gradjevinarstvo@uns.ac.rs

021/485-2225



Energetika, elektronika i telekomunikacije

stud.elektrotehnika@uns.ac.rs

021/485-2229



Računarstvo i automatika

stud.racunarstvo@uns.ac.rs

021/485-2233



Softversko inženjerstvo i informacione tehnologije
dragana.tica@uns.ac.rs

021/485-2233



Primenjeno softversko inženjerstvo
Informacioni inženjering
Merenje i regulacija


sanjaponjevic@uns.ac.rs

021/485-2232




OSNOVNE STRUKOVNE STUDIJE



Elektrotehnika
Softverske i informacione tehnologije

faibojka@uns.ac.rs

021/485-2228



MASTER AKADEMSKE STUDIJE




Energetika, elektronika i telekomunikacije
Računarstvo i automatika
Primenjeno softversko inženjerstvo
Animaciju u inženjerstvu
Matematika u tehnici
Softversko inženjerstvo i informacione tehnologije
Biomedicinsko inženjerstvo
Merenje i regulacija
Informacioni inženjering
Čiste energetske tehnologije


jasnaandjelic@uns.ac.rs

021/485-2420



Proizvodno mašinstvo
Mehanizacija i konstrukciono mašinstvo
Energetika i procesna tehnika
Tehnička mehanika i dizajn u tehnici
Građevinarstvo, geodezija i geomatika
Saobraćaj i transport
Poštanski saobraćaj i telekomunikacije
Inženjerstvo zaštite životne sredine
Inženjerstvo zaštite na radu
Upravljanje rizikom od katastrofalnih događaja i požara
Inženjerstvo tretmana i zaštite voda


ljiljanamoraca@uns.ac.rs

021/485-2418



Industrijsko inženjerstvo
Industrijsko inženjerstvo-napredne inženjerske tehnologije
Inženjerski menadžment
Inženjerstvo inovacija
Inženjerstvo informacionih sistema
Mehatronika
Arhitektura
Scenska arhitektura i dizajn
Planiranje i upravljanje regionalnim razvojem
Grafičko inženjerstvo i dizajn


stud.master.branko@uns.ac.rs

021/485-2230




MASTER STRUKOVNE STUDIJE



Proizvodno mašinstvo

ljiljanamoraca@uns.ac.rs

021/485-2418



Elektrotehnika

jasnaandjelic@uns.ac.rs

021/485-2420



Inženjerski menadžment MBA

stud.master.branko@uns.ac.rs

021/485-2230




SPECIJALISTIČKE AKADEMSKE STUDIJE
MAGISTARSKE STUDIJE
DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE



postdiplomske@uns.ac.rs
drazanam@uns.ac.rs

021/485-2209