Radno vreme Studentske službe


28.03.2013. - 00:00 
Šalter sala:
Rad sa strankama na Studentskoj službi je radnim danima od 11:00 do 13:00 časova

Dežurni šalter:
Rad sa strankama na Dežurnom šalteru je radnim danima
Ponedeljak: 07:00 do 14:30 časova
Utorak: 07:00 do 14:30 časova
Sreda: 10:00 do 17:00 časova
Četvrtak: 07:00 do 14:30 časova
Petak: 07:00 do 14:30 časova