Predmet: Menadžment ljudskih resursa (12 - IM1025)


Osnovne informacije

KategorijaNaučno-stručni
Naučna oblastProizvodni sistemi, organizacija i menadžment
MultidisciplinarnaNe
ESPB5
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2013..

Cilj predmeta Menadžment ljudskih resursa se odnosi prvenstveno sa upoznavanjem studenata sa ulogom i značajem ljudskih resursa u procesima rada. Savremeni tokovi poslovanja sve više ukazuju na potrebu izučavanja ljudskih karakteristika ličnosti i ponašanja zaposlenih u organizacijama. Uslovi sve bržih i složenijih promena stavljaju čovekove aktivnosti u prvi plan. Ljudski kapital koji čini osnovu i ostalih segmenata intelektualnog kapitala organizacije, zahteva izgradnju posebnih pristupa, posebno u uslovima nestabilnosti, u kojim se naša zemlja nalazi. Predmet je usmeren na opšte upoznavanje sa svim faktorima koji određuju ponašanje zaposlenih i sagledavanje mogućnosti za njihovo optimalno funkcionisanje.
Zadatak predmeta je da utiče kod studenata na formiranje stavova i radnih vrednosti kojima bi mogli doprinositi stvaranju kvalitetnih radnih mesta i radnih odnosa. Od studenata se očekuje sagledavanje svih relevantnih faktora koji doprinose kvalitetnom obavljanju posla, i formiranje saznanja o mogućnostima i menadžerskim zahvatima kojima bi se stvorili uslovi za uspešno i kvalitetno poslovanje.
1. Pristupi upravljanju ljudskim resursima; 2. Značaj i uloga upravljanja ljudsim resursima; 3. Planiranje i prijem ljudskih resursa; 4. Selekcija ljudskih resursa u organizaciji; 5. Organizaciona klima i kultura; 6. Osobine ličnosti menadžera; 7. Spremnost za promene zaposlenih; 8. Uvećanje kapitala promene kod zaposlenih; 9. Otpori promenama; 10. Motivacija za rad; 11. Zadovoljstvo poslom; 12. Timski rad; 13. Konflikti u organizaciji; 14. Donošenje odluka; 15. Stres u organizaciji.
Nastava se izvodi interaktivno, sa aktivnim učešćem studenata u procesu nastave. Broj vežbi je povećan sa ciljem da se teorijski pristupi i praktično objašnjavaju i približe studentima.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Grubić-Nešić, L.Razvoj ljudskih resursa2005AB PrintSrpski jezik
Mondy, W.Human Resource Management2005Prentice HallEngleski
Gomey-Mejia, L., Balkin ,D., Cardy, R.Managing Human Resources2004Pearson / Prentice HallEngleski
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Prisustvo na vežbamadada5.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Seminarski raddada20.00
Usmeni deo ispitaneda70.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Grubić-Nešić Leposava

Predavanja
Nedostaje slika

Beleslin dr Iva
Docent

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Todić Vladimir

Auditorne vežbe