Asistent-master Aleksandra Vujkov


Nedostaje slika

Aleksandra Vujkov

Asistent-master


Telefon
E-mail
Akademsko zvanjeAsistent-master

Rođena je 07.05.1990.godine u Novom Sadu. Osnovnu školu ''Đorđe Natošević'' i gimnaziju ''Svetozar Marković'' opšteg smera završila je u Novom Sadu. Na Fakultetu Tehničkih nauka-odsek Građevinarstvo Univerziteta u Novom Sadu, diplomirala je 2014. godine sa temom "Projekat tehnologije i organizacije građenja stambenog objekta Su+Pr+3+Potk., Novi Sad". Treću godinu osnovnih akademskih studija završila je na Univerzitetu City University London. Master studije upisala je 2015. godine na Fakultetu Tehničkih nauka, smer Organizacija i tehnologija građenja. Master rad pod nazivom "Višekriterijumska analiza i izbor zida između dva stana" odbranila je 02.10.2015.godine. Na istom fakultetu upisala je doktorske studije 2015. godine.
U zvanje Asistent-master za užu naučnu oblast Zgradarstvo - građevinske i arhitektonske konstrukcije izabrana je 2016. godine. Na Departmanu za građevinarstvo i geodeziju učestvuje u izvođenju nastave na predmetima Zgradarstvo 1 i Zgradarstvo 2.
Kao autor do sada je objavila jedan naučni rad koji je publikovan u zborniku radova međunarodnog značaja.
Služi se engleskim jezikom.

Asistent
01.02.2016.
Trenutno nema istorijskih podataka o članstvu zaposlenog!
NazivU Ustanovi
Projekat tehnologije i organizacije građenja stambenog objekta Su+Pr+3+Potk., Novi Sad

Diploma

Građevinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2014

Višekriterijumska analiza i izbor zida između dva stana

Master rad

Građevinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2015

ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
Asistent-masterZgradarstvo-građevinske konstrukcije i tehnologijeFakultet tehničkih nauka01.02.2016.