doc. Maria Silađi


Nedostaje slika

Maria Silađi

Docent


Telefon0214852470
E-mail
Akademsko zvanjeDocent

Maria Silađi rođena je 1985. godine u Senti. Osnovnu školu je završila u Novoj Crnji, a gimnaziju u Zrenjaninu. Studije arhitekture upisala je 2004. godine na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, a završila je 2009. godine sa prosečnom ocenom 9,00. “Arheološki park Arača“ tema je rada sa kojim je diplomirala na predmetu Graditeljsko nasleđe, obnova i zaštita, pod mentorstvom prof. dr Nađe Kurtović-Folić. Doktorske studije upisala je 2009. godine na istom fakultetu, a doktorsku disertaciju je odbranila u 2015. godini pod naslovom „Transformacija javnih prostora banatskih sela u Vojvodini od XVIII do XXI veka“. Od 2010. do 2014. godine je bila stipendista Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, učestvuje u nastavi na Departmanu za arhitekturu i urbanizam FTN-a kao demonstrator na predmetima iz uže naučne oblasti Istorija, nasleđe, zaštita. Specijalističke studije, iz oblasti zaštite graditeljskog nasleđa upisala je 2010. godine na Departmanu za istoriju arhitekture i zaštitu graditeljskog nasleđa Tehničkog univerziteta u Budimpešti, a završila je 2012. godine. Tema specijalističkog rada je bila „Analiza arhitektonskih vrednosti Nove Crnje“. Od juna 2014. godine je zaposlena na Fakultetu tehničkih nauka kao istaživač na projektu Optimizacija arhitektonskog i urbanističkog planiranja i projektovanja u funkciji održivog razvoja Srbije. Bavi se istraživanjem narodne, seoske arhitekture i rurizma Banata. Član je međunarodne organizacije ICOMOS, Društva konzervatora Srbije i Društva arhitekata Novog Sada.
Autor je i koautor jedne monografije, monografske studije, jedne izložbe, više naučnih i stručnih radova na temu seoske arhitekture i rurizma, objavljenih u stručnim časopisima ili prezentovanih na međunarodnim, regionalnim i domaćim konferencijama. Govori mađarski, srpski i nemački jezik, i služi se engleskim.

Docent
01.12.2020.
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Istraživač saradnik29.04.2015.01.03.2018.Departman za arhitekturu i urbanizam
Saradnik u zvanju asistenta sa doktoratom04.04.2018.Katedra za arhitekturu i urbanizam
Kriterijum produkcijeOpis
(SUA1.5) Učešće na međunarodnoj izložbi iz oblasti arhitekture, urbanizma i dizajna sa višejezičnim katalogom.Silađi, Maria; Nikolić Ivana. Competition for Preliminary architectural and urban design for Tourist center on Silver lake, October 2009. – January 2010. u Učešće na međunarodnoj izložbi Pouke arhitektonskih konkursa: Kako ne pobediti na arhitektonskom konkursu/How NOT To Win An Architectural Competitions: Instructions on Architectural Competitions Selection comitee: Erika Petric (Autria), Jorge Palinhos (Portugal), James Dalton (Australia), Juliet Rufford (United Kingdom), Tien Ling (Taiwan) Publikovano: Višnja Žugić, Miljana Zeković, Bojan Stojković (urednici/editors): Kako ne pobediti na arhitektonskom konkursu/How NOT To Win An Architectural Competitions: Instructions on Architectural Competitions. Novi Sad: Univerzitet u Novom Sadu Fakultet tehničkih nauka Departman za arhitekturu i urbanizam, 2017. ISBN 978-867-892-996-0
(SUA1.5) Učešće na međunarodnoj izložbi iz oblasti arhitekture, urbanizma i dizajna sa višejezičnim katalogom.Silađi, Maria. Obnova železničke stanice u Zrenjaninu – stručni konzervatorski rad. Zavod za zaštitu spomenika kulture Zrenjanin – Republički zavod za zaštitu spomenika kulture. Zrenjanin-Beograd, 2013. Učešće na međunarodnoj izložbi Szilágyi, Mária; Tufegdžić Anica. Banatska mala pruga/Bánáti kisvsút/Narrow railway of Banat. Selekcioni odbor: Goran Arčabić (HR), Aida Idrizbegović Zgonić (BiH), Sonja Ifko (SL), Németh Györgyi (HU), Nadja Kurtović Folić (SRB) Publikovano: Szilágyi, Mária, Tufegdžić Anica. Banatska mala pruga / Bánáti kisvsút / Narrow railway of Banat. Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka, 2015. ISBN 978-86-7892-752-2
(SUA1.6) Kustoski rad na međunarodnoj izložbi iz oblasti arhitekture, urbanizma i dizajna sa višejezičnim katalogomDraganić, Anica; Silađi, Maria, kustosi međunarodne izložbe: MULTIcultural NS: Nasleđe različitih kultura na području Novog Sada/The Heritage of Various Cultures in Territory of Novi Sad, 19.02.2018-09.03.2018. Paviljon Centralne zgrade Univerziteta u Novom Sadu, Novi Sad Selekcioni odbor: Alan Braun (HR), Tamás Fejérdy (HU), Cristian Graure (RO), Borut Juvanec (SL), Tijana Palkovljević Bugarski (SRB) Publikovano: Draganić, Anica; Silađi, Maria. MULTIcultural NS: Nasleđe različitih kultura na području Novog Sada/The Heritage of Various Cultures in Territory of Novi Sad. Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad. 2018. ISBN 978-86-6022-027-3
(SUA1.6) Kustoski rad na međunarodnoj izložbi iz oblasti arhitekture, urbanizma i dizajna sa višejezičnim katalogomDraganić, Anica; Sladić, Mirjana; Silađi, Maria, kustosi međunarodne izložbe: Nasleđe u funkciji kulturnog tuzima/Heritage in the function of cultural turism: NS CULTours, 22.02.2017-28.02.2017. Paviljon Centralne zgrade Univerziteta u Novom Sadu, Novi Sad Selekcioni odbor: Alan Braun (HR), Aida Idrizbegović Zgonić (BiH), Jakab Csaba (HU),Borut Juvanec (SL), Tijana Palkovljević Bugarski (SRB) Publikovano: Draganić, Anica; Sladić, Mirjana; Silađi, Maria. Nasleđe u funkciji kulturnog tuzima/Heritage in the function of cultural turism: NS CULTours. Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad. 2017. ISBN 978-86-7892- 901-4
(SUA1.6) Kustoski rad na međunarodnoj izložbi iz oblasti arhitekture, urbanizma i dizajna sa višejezičnim katalogomSilađi Maria, kustos međunarodne izložbe: Звоник, Zvonik, Glockenturm, Harangláb, Belltower. 19.04.2017-03.05.2017. Paviljon Centralne zgrade Univerziteta u Novom Sadu, Novi Sad Selekcioni odbor: Nagy Dénes (AUS, HU), Fernando Vegas Manzanares (ES), Andrej Kranjc (SL), Camilla Mileto (ES), Anica Draganić (SRB), Grigor Doytchinov (AT) Publikovano: Borut Juvanec, Andreja Benko: Zvonik. Ljubljana: Fakultet za arhitekturo Univerza v Ljubljani, 2017. UDK: 692.447:726(4) COBISS.SI-ID: 290521856 Publikovano: Borut Juvanec, Andreja Benko: Belfry. Ljubljana: Institut of Vernacular Architecture, 2017. ISBN 978-1974630981
(SUA1.6) Kustoski rad na međunarodnoj izložbi iz oblasti arhitekture, urbanizma i dizajna sa višejezičnim katalogomSilađi Maria, kustos međunarodne izložbe: Destine bănățene în Primul Război Mondial: Moșternireau lui Fábián Ernő și Bayer Irén / Bánáti sorsok az első világháborúban: Fábián Ernő és Bayer Irén hagyatéka nyomán / Banater Schicksale im Ersten Weltkrieg: Aus dem Nachlass von Fábián Ernő und Bayer Irén, 31.07.2017-15.08.2017. Kulturni centar, Žombolj (Jimbolia), RO, 24.11.2017-20.12.2017. Miszla Art Kulturni centar, Misla (Miszla), HU Selekcioni odbor: János Brenner (DE), Czetz Balázs (HU), Filip Hameršak (HR), Filip Krčmar (SRB), Marcel Tolcea (RO) Publikovano: Szilágyi Mária, Németh Ferenc: Destine bănățene în Primul Război Mondial: Moșternireau lui Fábián Ernő și Bayer Irén / Bánáti sorsok az első világháborúban: Fábián Ernő és Bayer Irén hagyatéka nyomán / Banater Schicksale im Ersten Weltkrieg: Aus dem Nachlass von Fábián Ernő und Bayer Irén. Timișoara: ART Press, 2017. ISBN 978-973-108-760-3
(M14) Monografska studija/poglavlje u knjizi M12 ili rad u tematskom zborniku međunarodnog značajaSilađi M., Draganić A.: Заборављено наслеђе: градитељско наслеђе имања Жомбољ породице Чекоњић / Elfeledett örökség: a Csekonics család zsombolyai uradalmának épített öröksége / Vergessenes Erbe : das Bauerbe des Csekonics-Gutes in Hatzfeld, Novi Sad, Fakultet tehničkih nauka, 2014, ISBN 978-86-7892-619-8, UDK: 721 ( 497 . 113+498 . 5 ) ’’17 / 19’’
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniSilađi M., Kurtović-Folić N.: "The destiny of “temples” of culture in Banat villages today”, 5. Hazard and Modern Heritage, Sarajevo: Cicop BH, 22-24 April, 2013, pp. 599-611, ISBN 2232-965X
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniSilađi M., Draganić A.: German Heritage in Banat Villages - The Origin, Development, and Modalities of the Country House with Yard , 1. International Conference on Architecture and Urban Design, Tirana: Epoka University Press, 19-21 April, 2012, pp. 475-484, ISBN 9789928-135-01-8
(M42) Monografija nacionalnog značaja, monografsko izdanje građe,Silađi M.: Fényben és árnyékban: Magyarcsernye építészetének fénykora és hanyatlása, Novi Sad, Forum, 2013, str. 1-179, ISBN 978-86-323-0864-0
(M44) Poglavlje u knjizi M41 ili rad u istaknutom tematskom zborniku vodećeg nacionalnog značajaSilađi M.: Javni prostori u banatskim selima, u Unapređenje strategije obnove i korišćenja javnih prostora u prostornom urbanističkom planiranju i projektovanju, Novi Sad, Fakultet tehničkih nauka, Departman za arhitekturu i urbanizam, 2011, str. 243-270, ISBN 978-86-7892-254-1
(M44) Poglavlje u knjizi M41 ili rad u istaknutom tematskom zborniku vodećeg nacionalnog značajaSladić M., Silađi M.: Arhitektonsko nasleđe Pasterovog zavoda u Novom Sadu, u Spomenica: 95 godina Pasterovog zavoda u Novom Sadu, Novi Sad, Pasterov zavod, 2016, str. 127-145, ISBN 978-86-918883-1-2
(M44) Poglavlje u knjizi M41 ili rad u istaknutom tematskom zborniku vodećeg nacionalnog značajaSilađi M.: Optimizacija ruralnog planiranja u cilju oživljavanja seoskih javnih prostora u Banatu, u Optimizacija arhitektonskog i urbanističkog planiranja i projektovanja u funkciji održivog razvoja Srbije, Novi Sad, Fakultet tehničkih nauka, 2014, str. 509-534, ISBN 978-86-7892-661-7
(M44) Poglavlje u knjizi M41 ili rad u istaknutom tematskom zborniku vodećeg nacionalnog značajaSilađi M.: Optimizacija korišćenja seoskih javnih prostora na primerima srednjobanatskih sela, Novi Sad, Departman za arhitekturu i urbanizam, Fakultet tehničkih nauka, 2017, str. 289-306, ISBN 978-86-7892-842-0
(M71) Odbranjena doktorska disertacijaSilađi M.: Transformacija javnih prostora banatskih sela u Vojvodini od XVIII do XXI veka, Novi Sad, Autorski reprint, 2015, str. 1-359
(M93) Autorska izložba sa katalogom uz naučnu recenzijuSilađi M., Draganić A.: Calea ferată îngust din Banat/Die banater Schmalspurbahn/Bánáti kisvasút: Calea ferată Csekonics/Die Csekonics-Bahn/A Csekonics-féle vasút., Novi Sad, Univerzitet u Novom Sadu, 2016, ISBN 978-86-499-0212-1
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
DocentIstorija, nasleđe i zaštitaFakultet tehničkih nauka01.12.2020.
Asistent sa doktoratomIstorija, nasleđe i zaštitaFakultet tehničkih nauka04.04.2018.
Istraživač saradnikIstorija, nasleđe i zaštitaFakultet tehničkih nauka29.04.2015.
Istraživač pripravnikIstorija, nasleđe i zaštitaFakultet tehničkih nauka01.06.2014.