prof. dr Igor Peško


Nedostaje slika

dr Igor Peško

Redovni profesor


Telefon063/102-8911
E-mail
Akademsko zvanjeRedovni profesor
KancelarijaKabinet 303

Rođen je 30.06.1981.godine u Bačkoj Palanci gde je završio i osnovnu školu. Srednju Tehničku školu  "Jovan Vukanović" u Novom Sadu završava 2000. godine kao đak generacije. Diplomirao je na Fakultetu tehničkih nauka, Departman za građevinarstvo 2006. godine. Zvanje doktora nauka je stekao 2013. godine odbranivši doktorsku disertaciju pod nazivom "Model za procenu troškova i vremena izgradnje gradskih saobraćajnica".

U zvanje saradnika u nastavi, za užu naučnu oblast organizacija i tehnologija građenja, upravljanje projektima i menadžment u građevinarstvu izabran je 2006. godine dok je u zvanje asistenta za istu naučnu oblast biran 2007. godine. U zvanje docenta za užu naučnu oblast Organizacija i tehnologija građenja i građevinski menadžment je izabran 2014. godine.

Realizuje nastavu na predmetima "Upravljanje međunarodnim projektima" i "Upravljanje rizicima u građevinarstvu" na Departmanu za građevinarstvo i geodeziju, a na Departmanu za arhitekturu i urbanizam "Upravljanje projektima i građenjem".

Od 2008. godine kao istraživač (T2) učestvuje u realizaciji tri naučnoistraživačka projekta finansirana od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Od 2006. godine kao autor i koautor objavio je preko 90 naučnostručnih radova publikovanih kako na domaćim i međunarodnim skupovima u Srbiji i inostranstvu, tako i u domaćim i međunarodnim stručnim časopisima.

Od 2011. član je Inženjerske komore Srbije i aktivno učestvuje u realizaciji projekata u saradnji sa privredom. Od 2014. godine vrši funkciju pomoćnika direktora Departmana za građevinarstvo i geodeziju. Od 2015. godine je Izvestioc Revizione komisije za stručnu kontrolu tehničke dokumentacije imenovan od strane Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastructure Republike Srbije, a od 2018. je recezent Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta Ministastva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Od 2020. član je Revizione komisije za stručnu kontrolu tehničke dokumentacije za objekte koji se grade na teritoriji AP Vojvodine.

Član je više stručnih udruženja poput PMI (Project Management Institute), Udružnja inženjera i tehničara Srbije, German Lean Construction Institute, World Society of Sustainable Energy Technologies i udruženja BIM Srbija gde i član upravnog odbora.

Aktivno učestvuje u realizaciji projekata u saradnji sa privredom: prethodne studije i studije opravdanosti, projekti organizacije i tehnologije građenja, procene troškova realizacije građevinskih projekata i slično. Takođe kao član tima veštaka učestvuje u realizaciji stručnih sudskih veštačenja.

Govori engleski i nemački jezik.

Redovni profesor
13.02.2024.
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Vanredni profesor13.02.2019.12.02.2024.Katedra za organizaciju i tehnologiju građenja
Docent13.02.2014.Katedra za organizaciju i tehnologiju građenja
Naziv funkcijeOdOrganizaciona jedinica
Direktor departmana01.10.2021.Departman za građevinarstvo i geodeziju
Ne postoje istorijski podaci o funkcijama zaposlenog.
NazivU Ustanovi
Izbor optimalne toranjske dizalice i organizacija građenja objekata visokogradnje

Diploma

Građevinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2006

Model za procenu troškova i vremena izgradnje gradskih saobraćajnica

Doktorat

Građevinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2013

Izbor optimalne toranjske dizalice i organizacija građenja objekata visokogradnje

Master rad

Građevinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2006

Kriterijum produkcijeOpis
(M21a) Rad u međunarodnom časopisu izuzetnih vrednostiPeško I., Mučenski V., Šešlija M., Radović N., Vujkov A., Bibić (Đorđević) D., Krklješ M.: Estimation of Costs and Durations of Construction of Urban Roads Using ANN and SVM, Complexity, 2017, Vol. 2017, ISSN 1076-2787, UDK: https://doi.org/10.1155/2017/2450370
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuRadović N., Mirković K., Šešlija M., Peško I.: OUTPUT AND PERFORMANCE BASED ROAD MAINTENANCE CONTRACTING – CASE STUDY SERBIA, Tehnicki vjesnik - Technical Gazette, 2014, Vol. 3, No 21, pp. 681-688, ISSN 1330-3651, UDK: 347.44:625.76(497.11)
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuMučenski V., Peško I., Trivunić M., Ćirović G., Dražić J.: Identification of Injury Risk in Building Construction - Education, Experience and Type of Works, Tehnicki vjesnik - Technical Gazette, 2013, Vol. 20, No 6, pp. 1011-1017, ISSN 1330-3651, UDK: 331.463:69]:311.313(497.113)
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuMučenski V., Trivunić M., Ćirović G., Peško I., Dražić J.: Estimation of Recycling Capacity of Multi-storey Building Structures Using Artificial Neural Networks, Acta Polytechnica Hungarica, Journal of Applied Sciences, 2013, Vol. 10, No 4, pp. 175-192, ISSN 1785-8860, UDK: 10.12700/APH.10.04.2013.4.11
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuPeško I., Trivunić M., Goran Ć., Mučenski V.: A Preliminary Estimate of Time and Cost in Urban Road Construction Using Neural Networks, Tehnicki vjesnik - Technical Gazette, 2013, Vol. 20, No 3, pp. 563-570, ISSN 1330-3651, UDK: UDK 658.5.012.2:004.032.26]>625.712.05
(M23) Rad u međunarodnom časopisuMučenski V., Peško I., Velkovski T., Čaloska J., Vujkov A., Bibić (Đorđević) D.: Impact of Construction Machinery and Tools on Non-Fatal Injuries in the Building Processes, Tehnicki vjesnik - Technical Gazette, 2018, Vol. 25, No 6, pp. 1201-1208, ISSN 1330-3651
(M23) Rad u međunarodnom časopisuDražić J., Darko D., Mučenski V., Peško I.: Multi-criteria Analysis of Variation Solutions for the Pipeline Route by Applyng the PROMETHEE method, Tehnicki vjesnik - Technical Gazette, 2016, Vol. 23, No 2, pp. 599-610, ISSN 1330-3651
(M23) Rad u međunarodnom časopisuRadović N., Šešlija M., Peško I.: Ekspertne projektne analize u procesu gospodarenja održavanjem cesta, Građevinar, 2013, No 7, pp. 641-652, ISSN 0350-2465, UDK: 725.76.001.3:69.008
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniPeško I., Dražić J., Mučenski V., Trivunić M.: Preparing a Data Base for Estimating Seismic Damage on Buildings by Applying ANN, 4. Građevinarstvo nauka i praksa, Žabljak: Univerzitet Crne Gore, Građevinski fakultet u Podgorici, 20-24 Februar, 2012, pp. 771-778, ISBN 978-86-82707-21-9
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniVujkov A., Bibić (Đorđević) D., Peško I., Mučenski V., Ćirović G.: Estimation of recycling capacity of multi-storey building structures using support vector machines , 1. Construction Materials for Sustainable Future, Zadar: University of Zagreb, Faculty of Civil Engineering, Zagreb, Croatia, 2017, 19-21 April, 2017, pp. 816-820, ISBN 978-953-8168-04-8
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniPeško I., Marković G., Mučenski V., Vujkov A., Bibić (Đorđević) D.: MODELS FOR ESTIMATING CONSTRUCTION COSTS FOR RESIDENTIAL BUSINESS BUILDINGS, 1. Symposium on Operational Research, Zlatibor: Visoka građevinsko-geodetska škola, Beograd, 25-28 Septembar, 2017, pp. 562-567, ISBN 978-86-7488-135-4
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniBibić (Đorđević) D., Vujkov A., Peško I., Mučenski V., Ćirović G.: Estimation of recycling capacity of multi-storey building structures using ANN, 5. Savremena dostignuća u građevinarstvu, Subotica: Univerzitet u Novom Sadu, Građevinski fakultet Subotica, 21-22 April, 2017, pp. 921-929, ISBN 978-86-80297-68-2, UDK: 004.8.032.26:502.174.1
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaPeško I., Dražić J., Mučenski V., Trivunić M.: Preparing a Data Base for Estimating Seismic Damage on Buildings by Applyng ANN, Journal of Applied Engineering Science, 2012, Vol. 10, No 1, pp. 21-26, ISSN 1451-4117, UDK: 33
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaMučenski V., Peško I., Trivunić M., Dražić J., Ćirović G.: Optimization for Estimating the Amount of Concrete and Reinforcement Required for Multy-storey Buildings, Građevinski materijali i konstrukcije, 2012, Vol. 55, No 2, pp. 27-46, ISSN 2217-8139, UDK: 004.032.26:691.32=861
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
Redovni profesorTehnologija i organizacija građenja i menadžmentFakultet tehničkih nauka13.02.2024.
Vanredni profesorTehnologija i organizacija građenja i menadžmentFakultet tehničkih nauka13.02.2019.
DocentTehnologija i organizacija građenja i menadžmentFakultet tehničkih nauka13.02.2014.
AsistentOrganizacija, tehnologija građenja i menadžmentFakultet tehničkih nauka25.05.2011.
AsistentOrganizacija, tehnologija građenja i menadžmentFakultet tehničkih nauka14.09.2007.
Saradnik u nastaviOrganizacija, tehnologija građenja i menadžmentFakultet tehničkih nauka01.12.2006.