Predmet: Matematika 1 (06 - EOS02)


Osnovne informacije

KategorijaAkademsko-opšteobrazovni
Naučna oblastMatematika
MultidisciplinarnaNe
ESPB7
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za opšte discipline u tehnici
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2009..


Predmeti kojima je preduslov predmet Matematika 1

Naziv predmetaMora se odslušatiMora se položiti
Laboratorija iz električnih merenjadane
Osposobljavanje studenata na apstraktno mišljenje i sticanje osnovnih znanja iz oblasti Matematike (Relacije, teorija brojeva, matrice i determinante, sistem linearnih jednačina, matematička indukcija i binomni obrazac,polinomi, vektori ianalitička geometrija).
Stečena znanja koristi u daljem obrazovanju i u stručnim predmetima pravi i rešava matematičke modele iz stručnih predmeta koristeći gradivo iz oblasti Matematike 1.
Teorijska nastava:Relacije. Realni i kompleksni brojevi. Matematička indukcija i binomni obrazac. Elementarne funkcije. Matrice, determinante i sistemi linearnih jednačina.Polinomi. Vektori u Euklidskom prostoru i analitička geometrija. Praktična nastava (vežbe): Na vežbama se rade odgovarajući primeri sa teorijske nastave kojim se uvežbava predjeno gradivo a samim tim vežbe doprinose i razumevanju datog gradiva.
Predavanja; Numeričko računske vežbe. Konsultacije. Predavanja se izvode kombinovano. Na predavanjima se izlaže teoretski deo gradiva propraćen karakterističnim primerima radi lakšeg razumevanja gradiva. Na vežbama, koja prate predavanja, rade se karakteristični zadaci i produbljuje se izloženo gradivo sa predavanja. Pored predavanja i vežbi redovno se održavaju i konsultacije. Deo gradiva, koji čini logičku celinu, može se polagati i u toku nastavnog procesa u obliku sledećih 2 modula (prvi modul: Relacije, elementarne funkcije, realni i kompleksni brojevi, matematička indukcija i binomni obrazac, matrice, determinante i sistemi linearnih jednačina; drugi modul: Polinomi, vektori i analitička geometrija).
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
J.Nikić, I.ČomićMatematika 12001Symbol, Novi SadSrpski jezik
N.M.RalevićZbirka rešenih ispitnih zadataka iz Matematike 12005Symbol, Novi SadSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Testdada10.00
Testdada10.00
Prisustvo na vežbamadada5.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda70.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Buhmiler dr Sandra
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Carić dr Biljana
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Bajić Papuga Buda
Docent

Auditorne vežbe