Predmet: Kinematika i dinamika (17 - MIT013)


Osnovne informacije

KategorijaTeorijsko-metodološki
Naučna oblastMehanika
MultidisciplinarnaDa
ESPB5
Matične organizacione jedinice predmeta

Trenutno nema podataka o matičnim organizacionim jedinicama predmeta!
Program predmeta

Program se primenjuje od 10.12.2018..

Razvijanje apstraktnog mišljenja i sticanje osnovnog znanja iz Kinematike i dinamike mehaničkih sistema.
Sticanje znanja neophodnih za budućeg mašinskog inženjera.
Kretanje tačke: putanja, brzina, ubtzanje. Kretanje tačke u Dekartovom koordinatnom sistemu. Kretanje tačke u prirodnom koordinatnom sistemu. Kretanje tačke po krugu. Translatorno kretanje tela. Obrtno kretanje tela. Ravansko kretanje tela. Obrtanje oko tačke. Relativno kretanje. Njutnovi zakoni i princip određenosti. Dinamika tačke. Prinpip promene količine kretanja. Princip promene momenta količine kretanja. Princip promene kinetičke energije. Zakon konzervacije. Momenti inercije. Obrtanje tela oko ose. Kinetička energija tela pri obrtanju. Kinetostatički pritisci. Statičko uravnoteženje rotora. Dinamičko uravnoteženje rotora. Oscilatorno kretanje rotora. Osnovi vibrodijagnostike.
Predavanja i vežbe.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Đukić, Đ., Cvetićanin, L.Kinematika2005Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Maretić, R.Kinematika : zbirka zadataka2001Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Vujanović, B.Dinamika1976Naučna knjiga, BeogradSrpski jezik
Đukić, Đ., Atanacković, T., Cvetićanin, L.Mehanika2005Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Dietmar Gross, Werner Hauger, Jörg Schröder, Wolfgang A. Wall Sanjay GovindjeeEngineering mechanics 3 - Dynamics - 2nd edition2014SpringerEngleski
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Prisustvo na vežbamadada15.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda15.00
Kolokvijumneda40.00
Prisustvo na predavanjimadada15.00
Usmeni deo ispitaneda15.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Zuković dr Miodrag
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Mađarević dr Damir
Vanredni profesor

Auditorne vežbe