Informacije

 

Katedra za mehaniku fluida i hidropneumatske sisteme vrši obrazovanje studenata u oblasti teorijske i primenjene mehanike fluida kroz niz predmeta u okviru osnovnih akademskih, master i doktorskih studija na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu.

U okviru katedre realizuje se studijski program Energetika i procesna tehnika, studijska grupa Gasna i naftna tehnika. ...
Odgovorna lica
Nedostaje slika

Tašin mr Slobodan
Vanredni profesor

 Šef katedre
Nedostaje slika

Oluški Nikola
Asistent

 Sekretar katedre