Osnovne informacije

Nivo studija
Osnovne akademske studije


Zvanje koje se stiče
Diplomirani inženjer menadžmenta (Dipl. inž. menadžm.)


Obrazovno polje
Tehničko-tehnološke nauke


Naučno-stručne oblasti
Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment


Trajanje (god/sem)
1 / 2


Ukupan broj ESPB bodova
60


 Plan studijskog programa

PredmetPre.Aud.DONOst.ESPBIzv.

Godina: 4, Semestar: Zimski

Upravljanje procesima rada3220.006
Upravljanje investicijama3200.006
Inženjerstvo usluga3200.005
Aktuarska matematika3200.005
Izborni predmet MRO12200.005
Izborni predmet MRO22200.005

Godina: 4, Semestar: Letnji

Strateški menadžment3020.006
Izborni predmet MRO32-30-20-20.005
Izborni predmet MRO42-30-20-20.005
Izborni predmet MRO52-30-20-20.005
Završni - diplomski rad IM0007.007
 Dokumenta