Predmet: Matematička analiza 1 (06 - GI107)


Osnovne informacije

KategorijaAkademsko-opšteobrazovni
Naučna oblastMatematika
MultidisciplinarnaNe
ESPB8
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za opšte discipline u tehnici
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2005..


Predmeti preduslovi

Naziv predmetaMora se odslušatiMora se položiti
Algebradane

Predmeti kojima je preduslov predmet Matematička analiza 1

Naziv predmetaMora se odslušatiMora se položiti
Matematička analiza 2dane
Verovatnoća i matematička statistikadane
Osposobljavanje studenata na apstraktno mišljenje i sticanje osnovnih znanja iz oblasti Matematičke analize (granični procesi, diferencijalni i integralni račun, obične diferencijalne jednačine).
Stečena znanja koristi u daljem obrazovanju i u stručnim predmetima pravi i rešava matematičke modele iz stručnih predmeta koristeći gradivo iz Matematičke analize 1 .
Predavanja (Teorijska nastava): Nizovi (konvergencija niza, realni i kompleksni nizovi, kompletni metrički prostori). Granična vrednost, neprekidnost funkcija. Realne funkcije jedne realne promenljive (granična vrednost; neprekidnost; uniformna neprekidnost; diferencijalni račun i primena, neodređeni integral; određeni integral i primena; nesvojstveni integral). Realne funkcije više realnih promenljivih (granična vrednost; neprekidnost; uniformna neprekidnost; diferencijalni račun i primena). Obične diferencijalne jednačine prvog i višeg reda. Linearne diferencijalne jednačine n-tog reda. Praktična nastava (vežbe): Na vežbama se rade odgovarajući primeri sa teorijske nastave kojim se uvežbava dato gradivo a samim tim vežbe doprinose i razumevanju datog gradiva.
Predavanja; Numeričko računske vežbe. Konsultacije. Predavanja se izvode kombinovano. Na predavanjima se izlaže teoretski deo gradiva propraćen karakterističnim primerima radi lakšeg razumevanja gradiva. Na vežbama, koja prate predavanja, rade se karakteristični zadaci i produbljuje se izloženo gradivo sa predavanja. Pored predavanja i vežbi redovno se održavaju i konsultacije.Deo gradiva, koji čini logičku celinu, može se polagati i u toku nastavnog procesa u obliku modula (granični procesi; diferencijalni račun realne funkcije jedne realne promenljive, diferencijalni račun realnih funkcija više realnih promenljivih; integralni račun; obične diferencijalne jednačine).
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
I. Kovačević, N. RalevićMatematička analiza 1- (prvi deo) Granični procesi2007Symbol,Novi SadSrpski jezik
I. Kovačević,V.Marić, M. Novković,B.RodićMatemarička analiza 1 - drugi deo2007Symbol, Novi SadSrpski jezik
M. Novković, B. Rodić,S.Medić, I. KovačevićZbirka rešenih zadataka iz Matematičke analize 12007Symbol, Novi SadSrpski jezik
I.Kovačević,B.Rodić,S.Medić,V.ĆurićTestovi ispita iz Matematičke analize 12007Symbol, Novi SadSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Testdada10.00
Testdada10.00
Testdada10.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda60.00
Usmeni deo ispitaneda10.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Sladoje Matić dr Nataša
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Kostić dr Marko
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Tomić dr Filip
Vanredni profesor

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Ilić Vladimir
Docent

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Stamenković Andrijana
Istraživač saradnik

Auditorne vežbe