Predmet: Algebra (06 - GI101)


Osnovne informacije

KategorijaAkademsko-opšteobrazovni
Naučna oblastMatematika
MultidisciplinarnaNe
ESPB8
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za opšte discipline u tehnici
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2007..


Predmeti kojima je preduslov predmet Algebra

Naziv predmetaMora se odslušatiMora se položiti
Matematička analiza 2dane
Matematička analiza 1dane
Osposobljavanje studenata na apstraktno mišljenje i sticanje osnovnih znanja iz oblasti elementarne i linearne algebre.
Razumevanje ključnih pojmova i problema opšte i linearne algebre i da te kroz vežbanja razvijaju potrebne tehnike i veštine pri rešavanju zadataka koje doprinose da stečena znanja koristi u daljem obrazovanju i stručnim predmetima pomaže u konstruisanju i rešavanju matematičkih modela. Ovaj predmat je fundament i za sve ostale matematičke predmete i za skoro sve ostale stručne predmete, tako da osnovni ishod je osposobljavanje za početak rada u skoro svim ostalim predmetima.
Skupovi, multiskupovi i n-torke. Relacije ekvivalencije, particije skupova, relacije poretka i Haseovi dijagrami. Funkcije. Grupoidi, polugrupe, monoidi, grupe i komutativne grupe. Prsteni i polja. Kompleksni brojevi. Polinomi. Slobodni vektori. Analitička geometrija u prostoru. Linearna algebra.
Predavanja i auditorne vežbe. Konsultacije. Predavanja se izvode kombinovano. Na predavanjima se izlaže teoretski deo gradiva propraćen karakterističnim primerima radi lakšeg razumevanja gradiva. Na vežbama se rade karakteristični zadaci i produbljuje izloženo gradivo sa predavanja.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
R.DoroslovačkiPrincipi algebre, opšte diskretne i linearne2008Alfa-graf NsSrpski jezik
R.DorolovačkiZbirka ispitnih zadataka iz diskretne matematike 1985-20062006Alfa-graf NsSrpski jezik
R.Dorolovački i Ljubo NedovićTestovi iz diskretne matematike i linearne algebre za studente elektro tehničkog odseka2007Alfa-graf NsSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Testdada10.00
Testdada10.00
Prisustvo na vežbamadada5.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Usmeni deo ispitaneda30.00
Praktični deo ispita - zadacineda40.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Pantović dr Jovanka
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Teofanov dr Ljiljana
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Ivetić dr Jelena
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Nedović dr Maja
Vanredni profesor

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Vučković Đorđe
Asistent

Auditorne vežbe