Predmet: Obradni i tehnološki sistemi (06 - P304)


Osnovne informacije

KategorijaStručno-aplikativni
Naučna oblastMašine alatke, fleksibilni tehnološki sistemi i automatizacija postupaka projektovanja
MultidisciplinarnaNe
ESPB5
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za proizvodno mašinstvo
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2007..

Sticanje osnovnih znanja iz područja obradnih i tehnoloških sistema, kao podloga za uspešno savladavanje narednih stručnih predmeta.
Poznavanje glavnih karakteristika i kinematskih struktura obradnih i tehnoloških sistema.
Sistemi i procesi u proizvodnom mašinstvu. Tehnološki i obradni sistemi. Modeli obradnih sistema. Mašina alatka kao element obradnog sistema. Glavne karakteristike mašina i sistema: geometrijske, tehnološke i eksploatacione karakteristike. Principi realizacije elementarnih površina osnovnih oblika obradaka na pojedinim sistemima. Kinematska struktura mašina za procese obrade metala skidanjem strugotine. Svrha i značaj održavanja i modernizacije mašina i sistema.
Nastava se izvodi interaktivno u vidu predavanja i laboratorijskih vežbi i kroz konsultacije. Na predavanjima se izlaže teorijski deo gradiva ilustrovan karakterističnim primerima. Kroz laboratorijske vežbe se primenjuju stečena znanja za analizu ponašanja mašina alatki u eksploataciji i rešavanje problema pri izradi datog izradka. Pored predavanja i vežbi redovno se održavaju i konsultacije.Ocena ispita se formira na osnovu: prisustva na predavanjima i vežbama,uradjenih zadataka, uspeha na kolokvijumu i usmenom delu ispita.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Borojev, Lj., Zeljković, M.Glavne karakteristike i struktura obradnih sistema-udžbenik u pripremi2008Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Stanković, P.Mašine i alatke - koncepcijske i eksploatacione analize mašina za obradu rezanjem1970Građanska knjiga, BeogradSrpski jezik
Kalajdžić, M.Tehnologije mašinogradnje2002Mašinski fakultet, BeogradSrpski jezik
Wech, M. Brecher, CWerkzeugmaschinen. Maschinenarten und Anwendungsbeeiche2005Springer Berlin HeidelbergNemački
Weck, M.,Brecher, CWerkzeugmaschinen 5: Messtechnische Untersuchung und Beurteilung, dynamische Stabilitat2006Springer Berlin HeidelbergNemački
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Grafički raddada20.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda30.00
Prisustvo na laboratorijskim vežbamadada5.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Usmeni deo ispitaneda40.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Zeljković dr Milan
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Živković dr Aleksandar
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Bojanić Šejat dr Mirjana
Asistent sa doktoratom

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Mlađenović Cvijetin
Docent

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Knežev Miloš
Asistent sa doktoratom

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Đurđev Mića
Stipendista Min.nauke na dokt.studijama

Laboratorijske vežbe