prof. dr Branislav Popkonstantinović


Nedostaje slika

dr Branislav Popkonstantinović

Redovni profesor


Telefon0113302244
E-mail
Akademsko zvanjeRedovni profesor

Branislav Popkonstantinović, doktor tehničkih nauka i redovni profesor na Katedri za teoriju mehanizama i mašina Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, rođen je 1963. godine u Beogradu, gde živi i radi. Mašinski fakultet upisao je školske 1983/84. godine i diplomirao aprila 1989. godine na odseku za aerokosmotehniku.
Godine 1994., na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu, Branislav Popkonstantinović je odbranio magistarsku tezu pod naslovom “Opšta kolinearna polja nastala centralnom projekcijom prostora koji osno rotira” i stekao akademski naziv “Magistar tehničkih nauka – oblast arhitekture i urbanizma – grafičko predstavljanje, konstruisanje i oblikovanje prostora u arhitekturi i inženjerstvu”, a 2002. godine odbranio je doktorsku disertaciju pod naslovom “Sinteza objektnih modela kolokalnih kolinearnih polja” i stekao naučni stepen “Doktor tehničkih nauka – oblast arhitekture i urbanizma”.
Održava predavanja i vežbe na prvoj godini osnovnih akademskih studija Mašinskog fakulteta u Beogradu, i to na predmetima Konstruktivna geometrija i grafika i Inženjerska grafika. Počevši od školske 2008./09.godine, angažovan je i na Master studijama modula Dizajn u mašinstvu Mašinskog fakulteta u Beogradu, i to na predmetu Estetika proizvoda. Honorarno, držao je predavanja i vežbe iz predmeta Nacrtna geometrija i Inženjerska grafika, na Višoj tehničkoj mašinskoj školi, Građevinskom, Arhitektonskom, Saobraćajnom i Šumarskom fakultetu, kao i Vojnoj akademiji u Beogradu.
Učesnik je više domaćih i inostranih naučno – istraživačkih projekata i upućen na studijske boravke Univerziteta u Beču, Erlangenu, Braunšvajgu i Bolonji. Autor je brojnih naučnih radova, koji su objavljeni na domaćim i inostranim naučnim skupovima, kao i u domaćim i inostranim naučnim časopisima.
Branislav Popkonstantinović je član međunarodne asocijacije za geometriju i grafiku ISGG „International Society for Geometry and Graphics“ od 1996. godine i domaće asocijacije SUGiG „Srpsko udruženje za geometriju i grafiku“ (Serbian Society for Geometry and Graphics, SAGG), čiji je predsednik bio u periodu 2008-2010.
Branislav Popkonstantinović se bavi problemima teorijske i primenjene geometrije i grafike, i to objektno orijentisanim programiranjem i modeliranjem operacija i struktura projektivno - sintetičke i konstruktivne geometrije. Osim programskog jezika C++, koristi Pascal i AutoLisp, a objektno modelovanje vrši po metodologiji UML. Od grafičkih aplikacija, vlada programom AutoCAD (i odgovarajućim DXF i WMF standardima), SolidWorks i Catia. U oblasti teorije mehanizama bavi se analizom, sintezom, modeliranjem, simulacijom i praktičnom realizacijom različitih mehanizama časovnik, a posebno hronometarskim i gravitacionim zaprečno impulsnim mehanizmima, mehanizmima „remontoire“, kao i kompenzacijama toplotnih dilatacija mehaničkih oscilatora. Osim toga, vršio je i analizu i sintezu, kao i simulaciju i animaciju rada različitih mehanizama koji se primenjuju u prehrambenoj industriji, a posebno depaletizatora i mehanizama za prestrojavanje.
U radu se aktivno služi engleskim jezikom na konverzacijskom nivou.

Trenutno nema podataka o članstvu zaposlenog!
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Redovni profesor24.04.2014.Katedra za animaciju u inženjerstvu
NazivU Ustanovi
-

Diploma

Mašinsko inženjerstvo

Mašinski fakultet

1989

-

Magistratura

Arhitektura

Arhitektonski fakultet

1994

-

Doktorat

Arhitektura

Arhitektonski fakultet

2002

Kriterijum produkcijeOpis
(M23) Rad u međunarodnom časopisuMiladinović, Lj., Popkonstantinović, B., Stoimenov, M., Petrović, D., Ostojić, G., Stankovski, S.: LASER INSPECTION OF RUBBER PROFILES, Scientific Research and Essays, Vol. 6 (16), str. 3431-3436, 19 August, 2011, ISSN 1992-2248, IF 2010 = 0,445
(M23) Rad u međunarodnom časopisuPopkonstantinović, B.,Miladinović, Lj., Stoimenov, M., Petrović, D., Ostojić, G., Stankovski, S.: DESIGN, MODELLING AND MOTION SIMULATION OF THE REMONTOIRE MECHANISM, Transactions of Famena, XXXV-2, str. 79 - 93, 2011, ISSN 1333-1124, IF 2010 = 0,143
(M23) Rad u međunarodnom časopisuPopkonstantinović, B.,Miladinović, Lj., Stoimenov, M., Petrović, D., Petrović, N., Ostojić, G., Stankovski, S.: The Practical Method for Thermal Compensation of Long-Period Compound Pendulum, Indian Journal of Pure & Applied Phisics, Vol. 49(10), str.657 - 664, October 2011, ISSN 0019-5596, IF 2010 = 0,511
(M23) Rad u međunarodnom časopisuJanković, J., Petrović, N., Miladinović, Lj., Popkonstantinović, B., Stoimenov, M., Petrović, D., Ostojić, G., Stankovski, S.: Computer Simulation of Fast Hydraulic Actuators, Iranian Journal of Science and Technology,Vol.36,No.M1,pp.95-106,ISSN 1028-6284, IF 2010 = 0,283
(M23) Rad u međunarodnom časopisuObradović R., Popkonstantinović B., Beljin B.: Algorithm for Approximation Transitional Developable Surfaces Betweeen two Polygons, Technics Technologies Education Management / TTEM, 2012, Vol. 7, No 4,pp.1907-1913, ISSN 1840-1503,
(M23) Rad u međunarodnom časopisuObradović R., Petter O., Vidaković M., Popkonstantinović B., Popović B., Milojević Z.: Using Contemporary 3D Web Technologies in the Process of CAD Model Design (prihvaćen za objavljivanje u 2013), Technics Technologies Education Management, 2013, Vol. 8, No 1, 2/3, ISSN 1840-1503
(M23) Rad u međunarodnom časopisuObradović R., Vujanović M., Popkonstantinović B., Šiđanin P., Beljin B., Kekeljević I.: Fine Arts Subjects at Computer Graphics Studies at the Faculty of Technical Sciences in Novi Sad, Technics Technologies Education Management / TTEM, 2013, Vol. 8, No 1, ISSN 1840-1503, rad je u štampi
(M23) Rad u međunarodnom časopisuObradović R., Obradović M., Mišić S., Popkonstantinović B., Petrović M., Malešević B.: Investigation of Concave Cupolae Based Polyhedral Structures and Their Potential Application in Architecture, rad je u štampi, Technics Technologies Education Management / TTEM, 2013, Vol. 8, No 3, ISSN 1840-1503
(M24) Rad u časopisu međunarodnog značaja verifikovanog posebnom odlukomBranislav Popkonstantinović, Aleksandar Čučaković, On a Possible Constructive Geometrical Derivation of Mercator`s Conformal Cylindrical Map Projection Based on Some Historical Facts, Journal for Geometry and Graphics 10 (2006), No. 1, 063—071, Copyright Heldermann Verlag, 2006. ISSN: 1433-8157
(M24) Rad u časopisu međunarodnog značaja verifikovanog posebnom odlukomBranislav Popkonstantinović, Dragan Petrovic, A Geometrical Approach to the Numerical Stability Analysis of Some Projective Collinear Mapping Methods, Journal for Geometry and Graphics 11 (2007), No. 2 187-198, Copyright Heldermann Verlag, 2008, ISSN: 1433-8157
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
Redovni profesorTeorija mehanizama i mašina i inženjersko crtanje sa nacrtnom geometrijom16.07.2013.
Vanredni profesorInženjersko crtanje sa nacrtnom geometrijomMašinski fakultet01.10.2012.