doc. dr Vanja Ković


Nedostaje slika

dr Vanja Ković

Docent


Telefon
E-mail
Akademsko zvanjeDocent

Rođena sam 22. marta 1979. godine u Nikšiću. Osnovne studije psihologije na Univerzitetu u Novom Sadu upisala sam 1997. i završila 2002. godine sa prosječnom ocjenom 9.88 i ocjenom diplomskog rada 10 pod mentorstvom prof. dr Pera Šipke. Tokom osnovnih studija bila sam nosilac stipendije za najbolje studente na Novosadskom univerzitetu (1997-98, 1999-2000, 2000-01, 2001-02), stipendije Kraljevskog fonda Karađorđevića (2003-04) i stipendije za mlade talente Ministarstva za nauku i obrazovanje Vlade Crne Gore (1998-2002) kao i dobitnik Izuzetne nagrade za najbolje studente na Novosadskom univerzitetu (2002-03) i Nagrade za najboljeg studenta psihologije Kraljevskog fonda Karađorđevića 2002. godine. Tokom osnovnih studija učestvovala sam na skupovima European Federation of Psychology Students Associations 2000, 2001 i 2002 godine. Magistarske studije (2003-04) sam nastavila na Oksfordskom univerzitetu, gdje sam dobila prestižnu Clarendon stipendiju za nastavak doktorskih studija. Tema magistrakog rada koji kombinuje psiholingvističke studije i kompjutersko modelovanje procesiranja množine imenica u njemačkom jeziku bila je: Implicitno naspram eksplicitnog učenja množine imenica u njemačkom jeziku. Doktorski rad sam takođe završila na Eksprimentalnoj psihologiji u Oksfordu pod mentorstvom prof. dr Kima Plankita i dr Gerta Vestermana. Odbranjen je u aprilu 2008. godine sa najvišom ocjenom – bez korekcija. Tema dokotrskog rada, koji mi je omogućio usavršavanje u korišćenju najsavremenije istraživačke opreme (ERP i eye-tracking), je: Riječi i slike: Uticaj imenovanja na vizuelno procesiranje objekata. Tokom studijskog boravka u Oksfordu stekla sam iskustvo u nastavnom i istraživačkom radu na više različitih predmeta i projekata. Bila sam učesnik brojnih međunarodnih konferencija od kojih su najznačajnije prezentacije na: Cognitive Neuroscience Society 2008. u San Francisku, 30th Annual Conference of the Cognitive Science Society 2008. u Vašingtonu, 31th Annual Conference of the Cognitive Science Society 2009. u Amsterdamu, European Society for Cognitive Psychology 2007. u Marseju, XXIX International Congress of Psychology 2008. u Berlinu i 14th European Conference on Eye Movements 2007. u Potsdamu. Od 2006-2008 godine bila sam istraživač na projektima koje su finansirale vodeće istraživačke fondacije u Velikoj Britaniji ESRC research funding i British Academy, a koji su se bavili istraživanjem fonologije i procesiranja prošlog vremena engleskog jezika kod djece i odraslih kombinujući bihejvioralne i ERP studije. Samostalni sam ili prvi autor 7 članka, koji su objavljeni ili u štampi i 2 članka koja su podnijeta za objavljivanje. Većina ovih radova je proistekla i? rada na magistarskoj i doktorskoj tezi, kao i iz projekata u kojima sam uzela učešća tokom doktorskih studija. Od 7. novembra 2008. godine radim kao docent na Odseku za Psihologiju na predmetima koji se bave kognitivnim funkcijama i neuralnim osnovama kognitivnog funkcionisanja. Namjera mi je da stečena istraživačka i naučna znanja prenesem u Srbiju, da radim na unapređenju akademskih standarda i povezivanju srpske akademske zajednice sa svjetskom naukom.

NazivU Ustanovi
Porodicni status, profesionalni razvoj i ucinak domacih istrazivaca u oblasti drustvenih nauka

Diploma

Psihološke nauke

Filozofski fakultet u Novom Sadu

2002

Implicit vs. explicit learning in German noun plurals

Magistratura

Psihološke nauke

University of Oxford

2004

Words and pictures: The effect of labelling on visual object processing

Doktorat

Psihološke nauke

University of Oxford

2012

Kriterijum produkcijeOpis
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuKovic, V., Plunkett, K., Westermann, G. (2010). The shape of words in the brain. Cognition, Vol. 114, 1, 19-28.
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisu*****Autori: Ković, V. Plunkett, K. Westermann, G. Naziv: If you haven’t got a head, get a label: labels and visual features act together in category formation (submitted) Naziv časopisa: Psychological Science
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisu*****Autori: Westerman, G., Kovic, V., Ruh, N. Naziv: Processing English past tense – easiness, but not regularity reflected in P300 effect! (in preparation) Naziv časopisa:
(M24) Rad u časopisu međunarodnog značaja verifikovanog posebnom odlukomKovic, V., Plunkett, K., Westermann, G. (2009). Eye-tracking study of inanimate objects. Psihologija, Vol. 42, 4.
(M24) Rad u časopisu međunarodnog značaja verifikovanog posebnom odlukomKovic, V., Plunkett, K., Westermann, G. (2009). Eye-tracking study of animate objects. Psihologija, Vol. 42, 3.
(M24) Rad u časopisu međunarodnog značaja verifikovanog posebnom odlukomKovic, V., Plunkett, K., Westermann, G. (2009). Shared and/or separate representations of animate/inanimate categories – an ERP study. Psihologija, Vol. 42, 1. (3-29).
(M24) Rad u časopisu međunarodnog značaja verifikovanog posebnom odlukomKovic, V., Westermann, G., Plunkett, K. (2008). Implicit vs. explicit learning in German noun plurals. Psihologija, Vol. 41, 4. (3-32)
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniWestermann, G., Kovic, V. and Ruh, N. (2008). English past tense inflection: regular vs. irregular or easy vs. hard? In B. C. Love, K. McRae, & V. M. Sloutsky (Eds.) Proceedings of the 30th Annual Conference of the Cognitive Science Society. Washington, DC: Cognitive Science Society.
(M34) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u izvodu*****Autori: Vucetic, V., Plunkett, K., Westermann, G. Naziv: Using eye-tracking to investigate lexical processing mechanisms in adults Naziv skupa: The Scandinavian Workshop on Applied Eye-Tracking
(M34) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u izvodu*****Autori: Vucetic, V. Naziv: PTSD symptoms in children present 10 months after a traumatic event Naziv skupa: XVI European Federation of Psychology Students Associations
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
DocentPsihološke naukeFilozofski fakultet01.10.2012.
DocentPsihološke naukeFilozofski fakultet u Novom Sadu01.11.2008.