prof. dr Olga Bodroža-Pantić


Nedostaje slika

dr Olga Bodroža-Pantić

Redovni profesor


Telefon4852867
E-mail
Akademsko zvanjeRedovni profesor

Dr Olga Bodroža-Pantić (devojačko Bodroža) rođena je  8. novembra 1966.godine u Novom Kneževcu.  Tokom osnovne škole, koju je pohađala u Čurugu, istakla se u raznim vidovima vannastavne aktivnosti, te je u tom periodu (1980.god.) dobila ,,Oktobarsku nagradu" opštine Žabalj. Srednju školu je pohađala najpre u Žablju, gde je bila proglašena za najboljeg učenika u školi (1981./82.god.), a zatim u N.Sadu (gimnazija ,,J.J.Zmaj”). Tokom osnovne i srednje škole redovno je učestvovala na saveznim (jugoslovenskim) takmičenjima iz matematike (na takmičenju u Sarajevu (Pale) 1981.god. osvojila je drugo mesto i drugu nagradu).

Osnovne studije iz matematike pohadala je na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu gde je 1989. godine diplomirala sa prosečnom ocenom 9.53. Dobitnik je "Izuzetne nagrade za naučno-istraživački temat" u 1987/88. godini. Magistrirala je u februaru 1992. godine, a doktorirala 18. septembra 1993. godine disertacijom ,,Određivanje brojeva 1-faktora i 2-faktora nekih klasa grafova". U zvanje docenta izabrana je 1995. godine, u zvanje vanrednog profesora 2001. godine, a u zvanje redovnog profesora 2.3.2006. Kao asistent držala je vežbe iz: Geometrije, Kombinatorike i teorije grafova, Matematičke logike i algebre, Primenjene algebre, Matematike I i Matematike II za tehničke smerove Poljoprivrednog fakulteta, Matematike za studente Tehnološkog fakulteta.  Do sada je držala predavanja iz: Kombinatorne geometrije (1994/95- danas), Elementarne i diskretne geometrije (2002/2003 - 2004/2005), Kombinatorike i teorije grafova (2001/2002), Geometrije (za smer Astronomija sa astrofizikom, 2003/04 - 2018), Algebre (za smerove Medicinska fizika i Meteorologija, 2005/06), Matematike II (smer Informaciona tehnologija u Šapcu) (2006/07), Diskretne matematike (2008.-2016.) i Kombinatorike (2016-).

Napisala je jedan udžbenik "Kombinatorna geometrija" i više skripti. Oblast naučno-istraživačkog rada i interesovanja su: kombinatorna geometrija, kombinatorika i teorija grafova i njene primene u  fizici i hemiji. Do sada je objavila  preko 30 naučnih radova. Bila je mentor više master radova i magistarskih teza.

Udata je i ima četvoro dece: ćerku Bojanu i sinove Iliju, Radosava i Arsena.  

NazivU Ustanovi
-

Diploma

Matematičke nauke

Prirodno-matematički fakultet

1989

2-faktori Dekartove sume lanaca

Magistratura

Matematičke nauke

Prirodno-matematički fakultet

1992

Odredjivanje brojeva 1-faktora i 2-faktora nekih klasa grafova

Doktorat

Matematičke nauke

Prirodno-matematički fakultet

1993

Kriterijum produkcijeOpis
(M21a) Rad u međunarodnom časopisu izuzetnih vrednosti O. Bodroža-Pantić, B. Pantić, I. Pantić, M. Bodroža-Solarov, Enumeration of Hamiltonian cycles in some grid graphs, MATCH Commun. Math. Comput. Chem. 70 (2013)181-204.
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuO. Bodroža-Pantić, Algebraic Structure Count of some Cyclic Hexagonal-square Chains on the Mobius strip, Journal of Mathematical Chemistry, Vol. 41, No. 3 (2007) 283-294.
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuO. Bodroža-Pantić, R. Doroslovački, The Gutman Formulas for Algebraic Structure Count, Journal of Mathematical Chemistry, Vol. 35, No. 2 (2004) 139-146.
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisu O. Bodroža, I. Gutman, S.J. Cyvin, R. Tošić, Number of Kekule Structures of Hexagon-shaped Benzenoids, Journal of Mathematical Chemistry 2, 287-298, (1988).
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisu O. Bodroža-Pantić, H. Kwong, R. Doroslovački, M.Pantić, Enumeration of Hamiltonian cycles on a thick grid cylinder – Part I: Non-contractible Hamiltonian cycles, accepted for publication, Applicable Analysis and Discrete Mathematics (2018,https://doi.org/10.2298/AADM171215025B)
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuO. Bodroža-Pantić, Н.Kwong, М. Pantić, Some new characterizations of Hamiltonian cycles in triangular grid graph,s, Discrete Applied Mathematics, Vol.201 (2016)1-13.
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisu O. Bodroža-Pantić, Н.Kwong, М. Pantić, A Conjecture on the Number of Hamiltonian Cycles on Thin Grid Cylinder Graphs, Discrete Mathematics and Theoretical Computer Science, Vol. 17, No. 1 (2015) 219-240
(M23) Rad u međunarodnom časopisuB. Pantić, O. Bodroža-Pantić, A brief overview of the Sock Matching Problem, accepted for publication, Ars Combinatoria (2018-04-18)
(M23) Rad u međunarodnom časopisuO. Bodroža-Pantić, Н.Kwong, R. Doroslovački, М. Pantić, A LIMIT CONJECTURE ON THE NUMBER OF HAMILTONIAN 4 CYCLES ON THIN TRIANGULAR GRID CYLINDER GRAPHS , Discussiones Mathematicae Graph Theory, 38 (2018) 405–427 doi:10.7151/dmgt.2021
(M23) Rad u međunarodnom časopisuO. Bodroža-Pantić, R. Doroslovački, K. Doroslovački, An elementary proof of a theorem concerning the division of a region into two, Rocky Mountain Journal of Mathematics, Vol.37, No.5 (2007) 1415-1426.
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
Redovni profesorDiskretna matematikaUniverzitet u Novom Sadu14.03.2006.