Predmet: Integracija informacionih sistema (14 - IZMO03)


Osnovne informacije

KategorijaStručno-aplikativni
Naučna oblastInformaciono-komunikacioni sistemi
MultidisciplinarnaNe
ESPB5
Matične organizacione jedinice predmeta

Trenutno nema podataka o matičnim organizacionim jedinicama predmeta!
Program predmeta

Program se primenjuje od 19.02.2014..

Cilj predmeta je upoznavanje studenata sa osnovnim konceptima i pojmovima integracije informacionih sistema (EAI), arhitekturom preduzeća (EA) kao primenu na „oblak računarstvo“ (Cloud Computing). Sem toga, studenti se obučavaju za savladavanje metoda, tehnika i alata potrebnih za analizu i implementaciju ovakvih rešenja u poslovanju.
Nakon odslušanog predmeta i položenog ispita, studenti će steći neophodna znanja potrebna za primenu integracionih projektnih obrazaca prilikom integracije distribuiranih i raznorodnih informacionih sistema preduzeća kao i cloud computing rešenja. Stečena znanja se naslanjaju na SOA koncepte i XML tehnologije.
U okviru predmeta će se biti pokrivene oblasti MoM (Messaging Oriented Middleware), EA (Enterprise Architecture) i “oblak računarstvo” (Cloud Computing). MoM oblast pokriva sledeće: Uvod u integracijz inf. sistema (A2A, B2B, BPM, SOA). Sistemi poruka, integracioni obrasci i koncepti: kanali poruka (point-to-point, publish-subscriber, bridge...), transformacije (Envelope, Canonic Data Model...), validacija, rutiranje (selektori, filteri, spliteri, brokeri...), sigurnosni mehanizmi, pravila. Konstrukcije poruka (Request-Reply, Fire-and-Forget, Event, Correlation ID...). Sistemi i transportni protokoli za integracije (JMS, SOAP, Filesystem, JDBC, FTP, mails, EJB...).Tokovi poruka (sinhrone, asinhrone). Koncepti ESB (Enterprise Service Bus): endpoints, adapteri, komponente, logging, monitoring. Primena Java platforme i Spring biblioteka prilikom integracije IT sistema. Komparacija i upoznavanje sa Open Source (Mule, Apache ServiceMix, Apache Camel...) i komercijalnim (Oracle Fusion, TIBCO BW...) rešenjima iz oblasti integracije. Primeri integracija informacionih sistema u praksi (telekomunikacije, bankarski sektor, veleprodaje...). EA oblast pokriva sledeće: TOGAF ADM (Architecture Development Method), Vizija arhitekture, poslovna, IT, Data, aplikaciona, tehnološka i ostale arhitekure. Referentni TOGAF model. Oblak računarstvo pokriva: poslovni cloud modeli (IaaS, PaaS, SaaS), primeri primene poslovnih informacionih sistema kao cloud rešenja (ERP, CRM, DMS, GIS, HRM...).
Nastava obuhvata predavanja sa primerima iz prakse, vežbe u laboratoriji uz pomoć računara i konsultacije. Studenti samostalno i/ili u grupi rešavaju konkretne probleme u oblasti integracije informacionih sistema.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Gregor Hohpe, Bobby WoolfEnterprise Integration Patterns: Designing, Building, and Deploying Messaging Solutions2003Addison-Wesley ProfessionalEngleski
T. Redemakers, J. DirkensenOpen Source ESBs in Action2009Manning PublicationsEngleski
Rachel HarrisonTOGAF 9, Certified2009The Open GroupEngleski
Erl T., Mahmood Z, Puttini R.Cloud Computing: Concepts, Technology & Architecture2013Prentice HallEngleski
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Predmetni(projektni)zadatakdada15.00
Predmetni projekatdada30.00
Testdada10.00
Testdada10.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Usmeni deo ispitaneda30.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Stefanović dr Darko
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Sladojević dr Srđan
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Stefanović Nenad
Asistent

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Lolić dr Teodora
Docent

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Kordić Branislav
Asistent

Računarske vežbe