Branislav Kordić


Nedostaje slika

Branislav Kordić

Asistent


Telefon021/4801-101
E-mail
Trenutno nema podataka o biografiji zaposlenog!
Asistent
01.02.2014.
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Saradnik u nastavi01.01.2013.01.12.2013.Katedra za računarsku tehniku
NazivU Ustanovi
Statističko testiranje programa pomoću alata MaTeLo

Osnovne studije (po novom)

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2012

Paralelna obrada video signala u više kanala zasnovana na arhitekturi sa više jezgara

Master studije (po novom)

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2013

Kriterijum produkcijeOpis
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniKaštelan Ivan,Peković Vukota,Kordić Branislav,Teslić Nikola; "Test-case Creation Framework for Touchscreen-based Device Testing"; 3rd Eastern European Regional Conference on Engineering of Computer Based Systems (ECBS-EERC); Vol: , Br: , Str: 149-152, ISBN: , ISSN: ; IEEE Computer Society
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniKordić Branislav,Lulić Darko,Peković Vukota,Kaštelan Ivan; "A Fast-shooting Video Grabbing System for Black Box Testing Based Frameworks"; 2nd International Conference on Electrical, Electronic and Computing Engineering (IcETRAN), 8-11 Jun 2015, Srebrno jezero, Srbija; Vol: RTI1.5., Br: , Str: 1-5, ISBN: 978-86-80509-71-6, ISSN: ; Društvo za ETRAN
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniPopović Miroslav,Kordić Branislav; "PSTM: Python Software Transactional Memory"; Telfor 2014 ; Vol: , Br: , Str: 1106-1109, ISBN: 978-1-4799-6191-7, ISSN: ;
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniKordić Branislav,Popović Miroslav,Bašičević Ilija; "DPM-PSTM: Dual-port Memory Based Python Software Transactional Memory"; 2015 4th Eastern European Regional Conference on the Engineering of Computer Based Systems; Vol: , Br: , Str: 126-129, ISBN: 978-1-4673-7967-0, ISSN: ; IEEE
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniKordić Branislav,Popović Miroslav,Silvia Gilezan,Bašičević Ilija; "An Approach to Formal Verification of Python Software Transactional Memory"; 5th ECBS 2017, Cyprus; Vol: , Br: , Str: 1-10, ISBN: 978-1-4503-4843-0, ISSN: ; ACM New York, NY, USA ©2017
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniPopović Miroslav,Kordić Branislav,Bašičević Ilija; "Transaction Scheduling for Software Transactional Memory"; The 2nd IEEE International Conference on Cloud Computing and Big Data Analysis (ICCCBDA 2017), Chengdu, China; Vol: , Br: , Str: 191-195, ISBN: 978-1-5090-4497-9, ISSN: ; IEEE
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniMarinković Vladimir,Kordić Branislav,Popović Miroslav,Peković Vukota; "Improved Automatic DTV/STB Menu Navigation for Functional Verification"; MIPRO 2013/CTS; Vol: , Br: , Str: 1085-1088, ISBN: 978-953-233-074-8, ISSN: 1847-3946; Croatian Society for Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics - MIPRO
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniDragan Brkin,Kordić Branislav,Popović Miroslav; "A Solution of CloudSim Simulation of Distributed STM"; 61. Konferencija za elektroniku, telekomunikacije, računarstvo, automatiku i nuklearnu tehniku (ETRAN), 5-8 Jun 2017, Kladovo, Srbija; Vol: , Br: , Str: 0-0, ISBN: 978-86-7466-692-0, ISSN: ;
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
AsistentRačunarska tehnika i računarske komunikacijeFakultet tehničkih nauka01.02.2017.
Saradnik u nastaviRačunarska tehnika i računarske komunikacije01.12.2013.
AsistentRačunarska tehnika i računarske komunikacijeFakultet tehničkih nauka01.02.2013.