Asistent Nenad Stefanović


Nedostaje slika

Nenad Stefanović

Asistent


Telefon021/485-2193
E-mail
Akademsko zvanjeAsistent
KancelarijaKabinet 206

Studirao na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu od 1992. godine. Diplomirao januara 2001. godine sa srednjom ocenom 8.04. Od januara 2001. do sada radi na Institutu za industrijsko inženjerstvo i menadžment pri Fakultetu tehničkih nauka kao asistent pripravnik. Od juna 2001. godine do sada sarađuje na razvoju softverskih rešenja u Javi za potrebe inostranih klijenata (outsourcing) u oblasti Wokrflow Management systema. Od novembra 2002. godine pa do sada honorarno angažovan u firmu ProZone na razvoju softverskih rešenja iz oblasti Document Management sistema, Workflow Management sistema kao i uopšenih informacionih sistema baziranih na Java tehnologijama.

Asistent
27.02.2013.
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Stručni saradnik-Laborant01.08.2010.01.09.2012.Departman za industrijsko inženjerstvo i menadžment
Asistent pripravnik01.05.2005.01.07.2010.Departman za industrijsko inženjerstvo i menadžment
NazivU Ustanovi
Obezbeđenje komunikacije između sloja aplikativne logike i servera baze podataka u klijent-server okruženju

Diploma

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

Fakultet tehničkih nauka

2001

Kriterijum produkcijeOpis
(U02) Pomoćni udžbenik za nastavni predmetOsnove računarskih tehnologija i programiranje - priručnik za vežbe
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
AsistentInformaciono-komunikacioni sistemiFakultet tehničkih nauka27.02.2016.
AsistentInformaciono-komunikacioni sistemi27.02.2013.
Asistent pripravnikInformaciono-komunikacioni sistemiFakultet tehničkih nauka05.12.2012.
Asistent pripravnikInformaciono-komunikacioni sistemiFakultet tehničkih nauka27.04.2001.