Na funkciji: Sekretar katedre


ZvanjeOdDo
Asistent sa doktoratom Robert LakatošAsistent sa doktoratom01.01.2020.Katedra za fiziku20200101