Predmet: Praktikum iz statistike (17 - IFE221)


Osnovne informacije

KategorijaStručno-aplikativni
Naučna oblastTeorijska i primenjena matematika
MultidisciplinarnaDa
ESPB4
Program predmeta

Program se primenjuje od 21.05.2014..


Predmeti preduslovi

Naziv predmetaMora se odslušatiMora se položiti
Verovatnoća i slučajni procesidada
Osposobljavanje studenata na apstraktno mišljenje i sticanje osnovnih znanja iz oblasti statistike.
Student je kompententan da u daljem obrazovanju u stručnim predmetima pravi i rešava matematičke modele iz oblasti statistike.
Pojam populacije i statističkog uzorka, metode uzorkovanja . Deskriptivna statistika, tačkaste i intervalne ocene parametara. Parametarske i neparametarske hipoteze i testovi značajnosti, interpretacija statističkih zaključaka.
Predavanja; Numeričko računske vežbe i računarske vežbe(iz statistike). Konsultacije. Predavanja se izvode kombinovano. Na predavanjima se izlaže teoretski deo gradiva propraćen karakterističnim primerima radi lakšeg razumevanja gradiva. Na vežbama, koja prate predavanja, rade se karakteristični zadaci i produbljuje se izloženo gradivo sa predavanja. Pored predavanja i vežbi redovno se održavaju i konsultacije.Deo gradiva, koji čini logičku celinu, može se polagati i u toku nastavnog procesa u obliku sledeća dva modula (prvi modul: deskriptivna statistika, drugi modul: statističke hipoteze I testovi značajnosti). Usmeni deo završnog ispita nije obavezan.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Stojaković, M.Matematička statistika2008Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Grupa autoraZbirka rešenih zadataka iz statistike2005CMS, Novi SadSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Testdada15.00
Testdada15.00
Prisustvo na vežbamadada5.00
Kolokvijumneda25.00
Kolokvijumneda25.00
Usmeni deo ispitaneda15.00
Praktični deo ispita - zadacinene50.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Mihailović dr Biljana
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Čomić dr Lidija
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Prokić Aleksandar
Asistent

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Matić Zagorka
Asistent

Računarske vežbe