Predmet: Odabrana poglavlja u primenjenom menadžmentu (06 - SZP003)


Osnovne informacije

KategorijaStručno-aplikativni
Naučna oblastProizvodni sistemi, organizacija i menadžment
MultidisciplinarnaNe
ESPB6
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za industrijsko inženjerstvo i menadžment
Program predmeta

Program se primenjuje od 02.11.2009..

Cilj predmeta je da, kod studenata različitog predhodnog obrazovanja, postavi osnove za praktičnu primenu alata i tehnika savremenog menadžmenta. Kroz prezentaciju poglavlja koja opisuju poslovno okruženje i procese u elektronskom poslovanju, komunikacione veštine i trendove u razvoju ljudskih resursa, kontrolinga i operativne revizije koja daje realnu sliku stanja efekata poslovanja, instrumenata osiguranja i smanjenja rizika, menadžmeta medija, zatim trendova u finansijskom menadžmentu i obrazovanju formiraju se osnjove za rad u složenom poslovnom okruženju vremena u kome živimo.
Studenti će biti osposobljeni za detaljno usvajanje alata za vođenje poslovnih procesa, u realnom okruženju, koje će dobiti na predmetima usmravajući se u željenim oblastima. Studenti dobijaju potrebna znanja iz različitih oblasti poslovanja, čime stiču potrebnu širinu i sposobnost da vide "veliku sliku" stanja u kome se nalazi predmetno preduzeće.
Strukurom predmeta biće obuhvaćena odabrana poglavlja iz razvoja ljudskih resursa i komunikacija, elektronskog poslovanja, kontrolinga i operativne revizije, osiguranja i rizika, finansijskog menadžmenta i menadžmenta medija, zatim trendova u obrazovanju i poslovnim integracijama, memenadžmenta u zdravstvu. Svaka od navedenih oblasti biće obrađena kroz primere savremenog poslovanja i najnovija dostignuća u predmetnim oblastima.
Nastava se izvodi u kombinaciji predavanja i auditornih vežbi. Osnovne metode u prenosu znanja su studije slučaja, analiza realnih situacija i simulacija događaja u realnom okruženju. Savremeni praktični primeri odabrani su na način da prikažu sve karakteristike oblasti u kojima se studenti usavršavaju.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Grupa autoraOdabrana poglavlja u primenjenom menadžmentu2010Fakultet tehničkih naukaSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Prisustvo na vežbamadada5.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Seminarski raddada20.00
Usmeni deo ispitaneda70.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Duđak dr Ljubica
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Lalić dr Bojan
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Kuzmanović dr Bogdan
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Grubić-Nešić Leposava

Predavanja
Nedostaje slika

Nerandžić dr Branislav
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Mrkšić dr Dragan
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Vekić Aleksandar
Asistent sa doktoratom

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Medić Nenad
Docent

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Ferenčak dr Miroslav
Docent

Auditorne vežbe