Predmet: Organizacija podataka (12 - SE0013)


Osnovne informacije

KategorijaNaučno-stručni
Naučna oblast
MultidisciplinarnaNe
ESPB5
Matične organizacione jedinice predmeta

Odsek za primenjene računarske nauke i informatiku
Program predmeta

Program se primenjuje od 10.11.2012..


Predmeti kojima je preduslov predmet Organizacija podataka

Naziv predmetaMora se odslušatiMora se položiti
Baze podatakadada
Osnovno obrazovanje studenata u oblasti organizacije datoteka i fizičkih struktura podataka na eksternim memorijskim uređajima. Osposobljavanje studenata za razvoj i korišćenje sistema datoteka.
Stečena znanja se koriste u praksi, predmetu Baze podataka i drugim stručnim predmetima. Nakon uspešno završenog kursa, student razume principe organizacije datoteka i sistema za upravljanje podacima.
Uvod u organizaciju datoteka. Eksterni memorijski uređaji i sprežni podsistem. Usluge operativnog sistema i sistemski pozivi. Metode pristupa. Fizičke strukture podataka i sistemi datoteka. Metode i postupci organizacije datoteka. Serijska, sekvencijalna, rasuta, indeks-sekvencijalna i indeksna datoteka s B stablom.
Nastava se izvodi u obliku predavanja, auditornih i računarskih vežbi (u računarskoj laboratoriji) i konsultacija. Tokom celokupnog procesa izvođenja nastave, studenti se podstiču na intenzivnu komunikaciju, kritičko rezonovanje, samostalni rad i aktivan odnos prema procesu nastave. Uslov za dobijanje potpisa i izlazak na završni ispit predstavlja izvršenje svih predispitnih obaveza, u minimalnom obimu od 30 poena.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
A.V. Aho, J.D. Ullman, J.E. HopcroftData Structures and Algorithms1983Addison-WesleyEngleski
T.H. Cormen, C.E. Leiserson, R.L. Rivest, C. SteinIntroduction to Algorithms2009MIT PressEngleski
Mogin PavleStrukture podataka i organizacija datoteka, III izdanje2008CET BeogradSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Predmetni(projektni)zadatakdada15.00
Predmetni projekatdada30.00
Prisustvo na vežbamadada5.00
Seminarski raddada20.00
Teorijski deo ispitaneda30.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Obradović dr Đorđe
Docent

Predavanja
Nedostaje slika

Ristić dr Sonja
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Vaderna Renata
Asistent

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Čalija Dragana
Asistent

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Ivković Željko
Asistent

Računarske vežbe