Predmet: Organizacija podataka (12 - SE0013)


Osnovne informacije

KategorijaNaučno-stručni
Naučna oblast
MultidisciplinarnaNe
ESPB5
Matične organizacione jedinice predmeta

Odsek za primenjene računarske nauke i informatiku
Program predmeta

Program se primenjuje od 10.11.2012..


Predmeti kojima je preduslov predmet Organizacija podataka

Naziv predmetaMora se odslušatiMora se položiti
Baze podatakadada
Osnovno obrazovanje studenata u oblasti organizacije datoteka i fizičkih struktura podataka na eksternim memorijskim uređajima. Osposobljavanje studenata za razvoj i korišćenje sistema datoteka.
Stečena znanja se koriste u praksi, predmetu Baze podataka i drugim stručnim predmetima. Nakon uspešno završenog kursa, student razume principe organizacije datoteka i sistema za upravljanje podacima.
Uvod u organizaciju datoteka. Eksterni memorijski uređaji i sprežni podsistem. Usluge operativnog sistema i sistemski pozivi. Metode pristupa. Fizičke strukture podataka i sistemi datoteka. Metode i postupci organizacije datoteka. Serijska, sekvencijalna, rasuta, indeks-sekvencijalna i indeksna datoteka s B stablom.
Nastava se izvodi u obliku predavanja, auditornih i računarskih vežbi (u računarskoj laboratoriji) i konsultacija. Tokom celokupnog procesa izvođenja nastave, studenti se podstiču na intenzivnu komunikaciju, kritičko rezonovanje, samostalni rad i aktivan odnos prema procesu nastave. Uslov za dobijanje potpisa i izlazak na završni ispit predstavlja izvršenje svih predispitnih obaveza, u minimalnom obimu od 30 poena.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
A.V. Aho, J.D. Ullman, J.E. HopcroftData Structures and Algorithms1983Addison-WesleyEngleski
T.H. Cormen, C.E. Leiserson, R.L. Rivest, C. SteinIntroduction to Algorithms2009MIT PressEngleski
Mogin PavleStrukture podataka i organizacija datoteka, III izdanje2008CET BeogradSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Predmetni(projektni)zadatakdada15.00
Predmetni projekatdada30.00
Prisustvo na vežbamadada5.00
Seminarski raddada20.00
Teorijski deo ispitaneda30.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Obradović dr Đorđe
Docent

Predavanja
Nedostaje slika

Ristić dr Sonja
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Vaderna Renata
Asistent-master

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Čalija Dragana
Asistent-master

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Ivković Željko
Asistent-master

Računarske vežbe