Predmet: Baze podataka (12 - SE0016)


Osnovne informacije

KategorijaNaučno-stručni
Naučna oblast
MultidisciplinarnaNe
ESPB7
Matične organizacione jedinice predmeta

Odsek za primenjene računarske nauke i informatiku
Program predmeta

Program se primenjuje od 27.10.2012..


Predmeti preduslovi

Naziv predmetaMora se odslušatiMora se položiti
Organizacija podatakadada
Osnovno obrazovanje studenata u oblasti baza podataka. Ovladavanje osnovnim pojmovima u oblasti baza podataka i osnovnim tehnikama implementacije, korišćenja i održavanja baza podataka.
Stečena znanja se koriste u praksi i stručnim predmetima: Baze podataka 2, Specifikacija i modeliranje softvera, Inženjering informacionih sistema, Poslovna informatika, Sistemi baza podataka.
Baze podataka i njihova uloga u razvoju i eksploataciji informacionih sistema. Osnovni pojmovi i koncepcija baze podataka. Sistem za upravljanje bazom podataka. Modeli podataka. ER model podataka. Relacioni model podataka. Relaciona algebra. Tipovi ograničenja u relacionom modelu podataka. Funkcionalna zavisnost i ključ šeme relacije. Osnove projektovanja baza podataka. Jezik sistema za upravljanje bazama podataka SQL. Transakciona obrada podataka.
Nastava se izvodi u obliku predavanja, auditornih i računarskih vežbi (u računarskoj laboratoriji) i konsultacija. Tokom celokupnog procesa izvođenja nastave, studenti se podstiču na intenzivnu komunikaciju, kritičko rezonovanje, samostalni rad i aktivan odnos prema procesu nastave. Uslov za dobijanje potpisa i izlazak na završni ispit predstavlja izvršenje svih predispitnih obaveza, u minimalnom obimu od 30 poena.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Mogin Pavle, Luković IvanPrincipi baza podataka1996Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Date C. J.An Introduction to Database Systems (8th Edition)2004Addison WesleyEngleski
Groff, James R., Weinberg, Paul N., Oppel, Andrew J.SQL: The Complete Reference, 3rd Edition2009McGraw-Hill, Inc.Engleski
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Složeni oblici vežbidada10.00
Složeni oblici vežbidada10.00
Složeni oblici vežbidada10.00
Složeni oblici vežbidada10.00
Predmetni(projektni)zadatakdada15.00
Predmetni(projektni)zadatakdada15.00
Usmeni deo ispitaneda30.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Milosavljević dr Gordana
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Ristić dr Sonja
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Okanović dr Dušan
Docent

Predavanja
Nedostaje slika

Kaplar Sebastijan
Asistent

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Mihajlović Živorad
Istraživač saradnik

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Fimić Nemanja
Asistent

Računarske vežbe