Asistent Renata Vaderna


Nedostaje slika

Renata Vaderna

Asistent


Telefon021/854-2453
E-mail
Akademsko zvanjeAsistent

Rođena je 26.9.1989. u Novom Sadu. Zavšila je osnovnu školu "Đorđe Natošević" u Novom Sadu i matematički smer gimnazije "Jovan Jovanović Zmaj". 2008. godine upisala je Fakultet tehničkih nauka, odsek Računarstvo i automatika.
Osnovne studije završila je 2012. godine sa prosečnom ocenom 9,94, odbranivši diplomski rad na temu "Magacinsko poslovanje za trgovinska preduzeća" sa ocenom 10. Iste godine upisala je Master akademske studije, na odseku Računarstvo i automatika, smer Primenjene računarske nauke i informatika, koje je završila 2013. godine sa prosečnom ocenom 10,00, odbranivši rad na temu "Proširenje Kroki alata za skiciranje poslovnih aplikacija grafičkim UML editorom" sa ocenom 10.
Aktivno se služi engleskim jezikom, 2010. godine je položila CPE, najnapredniji Kembridžov ispit.

Asistent
01.02.2014.
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Saradnik u nastavi01.01.2013.01.12.2013.Odsek za primenjene računarske nauke i informatiku
NazivU Ustanovi
Magacinsko poslovanje za trgovinska preduzeća

Diploma

Računarske nauke

Fakultet tehničkih nauka

2012

Proširenje Kroki alata za skiciranje poslovnih aplikacija grafičkim UML editorom.

Master rad

Računarske nauke

Fakultet tehničkih nauka

2013

Kriterijum produkcijeOpis
(M53) Rad u naučnom časopisuRenat Vaderna, Gordana Milosavljević, Igor Dejanović, Milorad Filipović, Željko Ivković, Proširenje Kroki alata grafičkim UML editorom, YuInfo 2014
(M53) Rad u naučnom časopisuŽeljko Ivković, Renata Vaderna, Milorad Filipović, Gordana Milosavljević, Igor Dejanović, Implementacija podloge za saradnju Kroki alata sa alatima za UML modelovanje opšte namene, YUINFO 2014
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
AsistentPrimenjene računarske nauke i informatikaFakultet tehničkih nauka01.02.2017.
AsistentPrimenjene računarske nauke i informatikaFakultet tehničkih nauka01.02.2014.
Saradnik u nastaviPrimenjene računarske nauke i informatikaFakultet tehničkih nauka01.01.2013.