Predmet: Uloga i značaj prevencije u smanjenju rizika (06 - URZP33)


Osnovne informacije

KategorijaNaučno-stručni
Naučna oblast
MultidisciplinarnaNe
ESPB6
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za industrijsko inženjerstvo i menadžment
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2011..

Upoznavanje studenata sa ulogom i značajem prevencije u smanjenju rizika od požara i događaja sa katastrofalnim posledicama
Sticanje znanja i shvatanja uloge i značaja prevencije u smanjenju rizika od požara i događaja sa katastrofalnim posledicama
Nasleđeni reaktivni mentalitet odbrane od požara i događaja sa katastrofalnim posledicama Osnovna koncepcija prevencije Sistemi ranog upozorenja kao jednog od preventivnih mehanizama Uloga vladinih i nevladinih organizacija, obrazovanja, medija i privatnog sektora u formiranju i podizanju javne svesti o značaju prevencije u smanjenju rizika od događaja sa katastrofalnim posledicama i požara Propagiranje principa ”Živeti sa rizicima. Značaj preventivne zaštite od požara. Mere zaštite od požara na otvorenom prostoru, na objektima različite namene, na transportnim sredstvima, na industrijskim postrojenjima. Preventivne mere zaštite od požara na postrojenjima za grejanje, kotlarnicama. Opasnosti od požara i mere zaštite pri korišćenju goriva. Ventilacija u službi zaštite od požara. Zaštita ventilacionih kanala od požara. Opasnosti od dima i kontrola dima. Opasnosti od prašina i odvođenje prašine u cilju zaštite.. Zaštita uređaja za sakupljanje prašine od požara. Posude pod pritiskom. Sigurnosna oprema kod posuda pod pritiskom. Elementi bezbednosti od požara u objektima različite namene
Predavanje, auditorne vežbe, konsultacije.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
IDNDRNatural Disaster Management1999Tudor RoseEngleski
UN ISDRLiving with Risk2002UN PressEngleski
Kleut, N., Kleut, D.,Glosar bezbednosti od požara Sa rečnikom ISO 13943 : 2000 2008AGM knjigaEngleski
Furness, A., Muckett, NIntroduction to Fire Safety Management2007Butterworth-Heinemann, ElsevierEngleski
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Prisustvo na vežbamadada5.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda40.00
Prezentacijadada20.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Seminarski raddada30.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Bulajić dr Borko
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Novaković Tanja
Asistent - dr nauka

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Bulajić dr Borko
Vanredni profesor

Auditorne vežbe