Predmet: Primena elektronike u industriji (12 - EM523)


Osnovne informacije

KategorijaStručno-aplikativni
Naučna oblastElektronika
MultidisciplinarnaNe
ESPB4
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za energetiku, elektroniku i telekomunikacije
Program predmeta

Program se primenjuje od 13.10.2008..

Sticanje stručnih znanja iz oblasti primenjene elektronike u industriji, savremenim uređajima, robotima, povezivanju sa računarem i optoeletronskim komponetama i slično. Glavni cilj je priprema studenata za rešavanje savremenih složenih inženjerskih problema.
- sposobnost projektovanja i izrade sistema sa PIC-evima i DSP-ijima, PLC-eovima i sl., - sposobnost projetovanja i izrade mernih elektronskih uređaja - sposobnost projektovanja i izrade uređaja za rešavanje praktičnih problema potrošačke elektronike - sposobnost projektovanja i izrade robotizovanih sistema - sposobnost projektovanja izrade sistema sa optelektronskim komponetama i senzorima - sposobnost projektovanja i praktične realizacije sistema koji povezuju računare i elektronske sisteme
Projektovanje i izrada sistema koji se baziraju na hardveru i softveru. Hardver uključuje: PC računare, mreže računara, mikrokontrolere, DSP-ove, PIC-eve, A/D i D/A konvertore, operacione pojačavače, tranzistore, diode, digitalna kola, memorije, senzore, video kamere, izvore napajanja, pasivne komponente, zvučnike, antene, mobilne telefone, LC displeje, optoelektronske komponente, tiristore i tranzistore snage, modeme i slično. Softfer uključuje: C++, Delfi, MatLab,, Visual Basic, Yava, Visual C++, Programi za emulaciju PIC-eva, Programi za DSP, Obrada signala (FFT i slično). Deo nastave na predmetu se odvija kroz samostalni studijski istraživački rad u oblastima primenjene elektronike u industriji i životu. Studijski istraživački rad obuhvata aktivno praćenje primarnih stručnih i naučnih izvora, organizaciju i izvođenje ekspirementa i statističku obradu podataka, projektovanje industrijskih uređaja, pisanje rada u oblasti kojoj pripada tema master disertacija. Izrada projektne dokumentacije. Javna prezentacija projekta i prezentacija projekta na iternetu. Rad će biti u timovima u kojima će učestvovati i stručnjaci iz privrede.
Predavanja; Auditorne vežbe; Laboratorijske vežbe; Konsultacije. Deo gradiva koji čini logičku celinu može se polagati u vidu izrade 2 projekta kada se dobija do 60 bodova. Završni ispit je u vidu prezentacije ispitnog projekta pri čemu može dobiti do 30 bodova. Studenti koji imaju dobar plasman na takmičenjima dobijaju dodatne bodove. Ocena ispita se formira na osnovu pohađanja audotornih i laboratorijskih vežbi, urađenih studentskih radova (projekata), i završnog ispita. Posebno se ocenjuje snaleženje studenata u rešavanju praktičnih problema i prezentaciji radova.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Spasoje TešićElektronika - impulsna i digitalna kola1992Nauka, BeogradSrpski jezik
Vladimir GurevichElectronic Devices on Discrete Components for Industrial and Power Engineering,2008CRCEngleski
Andrzej M. PawlakSensors and Actuators in Mechatronics: Design and Applications2006CRCEngleski
R. B. Mercer, NewnesNewnes Industrial Control Wiring Guide, 2 edition2001Engleski
Jacob FradeHandbook of Modern Sensors: Physics, Designs, and Applications, Jacob Fraden, 3rd editionon io2003SpringerEngleski
Thomas PetruzzellisElectronics Senzors for the Evil Genius:54 Electrifying Projects2006Engleski
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Odbranjene laboratorijske vežbedada5.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda30.00
Odbrana projektadada60.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Živanov dr Miloš
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Nađ dr Laslo
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Brkić dr Miodrag
Vanredni profesor

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Milosavljević Vladimir
Asistent

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Obradović Đorđe
Istraživač saradnik

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Mihajlović Živorad
Istraživač saradnik

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Rajs dr Vladimir
Vanredni profesor

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Bajić dr Jovan
Vanredni profesor

Laboratorijske vežbe