Osnovne informacije

Nivo studija
Osnovne akademske studije


Zvanje koje se stiče
Diplomirani inženjer industrijskog inženjerstva (Dipl. inž. industr. inž.)


Obrazovno polje
Tehničko-tehnološke nauke


Naučno-stručne oblasti
Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment


Trajanje (god/sem)
4 / 8


Ukupan broj ESPB bodova
240 

Industrijsko inženjerstvo je nastalo kao odgovor na realne potrebe industrije još početkom 20. veka. Industrijski inženjeri pronalaze najbolji, najbrži, najjeftiniji, najlakši i najbezbedniji način da se nešto uradi. Uspevaju da isporuče kvalitet u roku, na zadovoljstvo kupca i zaposlenih. Iako izgleda teško i odgovorno, oni najčešće uživaju u rešavanju takvih problema jer poseduju potrebna multidisciplinarna znanja i veštine. Pored tehničkih veština, takođe su dobri u matematici, mehanici i informatici, poznaju prirodu troškova, ali poseduju i veštine ophođenja sa ljudima, čime kroz timski rad postižu bolje rezultate....
 Lica odgovorna za studijski program
Ime i prezime
Nedostaje slikaRukovodilac

Lazarević dr Milovan
Redovni profesorTrenutno nema istorijskih podataka o odgovornim za studijski program!
 Plan studijskog programa

PredmetPre.Aud.DONOst.ESPBIzv.

Godina: 1, Semestar: Zimski

Osnove industrijskog inženjerstva i menadžmenta32016
Matematika 122006
Sociologija rada22004
Materijali u inženjerstvu32006
Računarske tehnologije40407
Strani jezik 120002

Godina: 1, Semestar: Letnji

Matematika 222006
Procesi i sredstva rada32016
Razvoj i projektovanje proizvoda42027
Mehanika u industrijskom inženjerstvu32017
Strani jezik 220023

Godina: 2, Semestar: Zimski

Upravljanje tehničkim sistemima20204
Teorija verovatnoće i statistika22005
Računarom podržano projektovanje proizvoda (CAD/CAE)30215
Tehnologije obrade proizvoda32025
Ekonomika preduzeća22005
Osnovi elektrotehnike22005

Godina: 2, Semestar: Letnji

Studija rada i ergonomija22015
Projektovanje postupaka rada (CAPP, CAM)22005
Integralna sistemska podrška - logistika22005
Sistemi za automatsku identifikaciju20205
Primenjena operaciona istraživanja22005
Automatizacija procesa rada 140226

Godina: 3, Semestar: Zimski

Tehnologije montaže30205
Tehnologije rukovanja materijalom30205
Tehnologije merenja i kontrole proizvoda30205
Programabilni logički kontroleri (PLC)20204
Pouzdanost tehničkih sistema i održavanje32006

Godina: 3, Semestar: Letnji

Projektovanje proizvodnih sistema32006
Projektovanje informacionih sistema30206
Organizacija preduzeća22005
Sistem menadžmenta kvalitetom22006
Upravljanje projektima22005
Izborni predmet 122004
Stručna praksa00033

Godina: 4, Semestar: Zimski

Upravljanje procesima rada32206
Projektovanje, provera i analiza sistema upravljanja zaštitom životne sredine22004
Inženjerstvo usluga32005
Izborni predmet 230205
Izborni predmet 332215
Izborni predmet 433326

Godina: 4, Semestar: Letnji

Računarska integracija proizvodnih sistema30206
Izborni predmet 532205
Izborni predmet 632205
Izborni predmet 732206
Završni - diplomski rad II00067