Asistent-master dr Vule Reljić


Nedostaje slika

dr Vule Reljić

Asistent-master


Telefon021/485-2167
E-mail
Akademsko zvanjeAsistent-master

Rođen sam 21.06.1990. godine u Vlasenici (Republika Srpska, BiH).

Osnovnu školu "Vuk Karadžić" u Vlasenici završio sam 2005. godine kao nosilac Vukove diplome. Srednju školu (gimnazija - opšti smjer) "Milorad Vlačić" u Vlasenici završio sam 2009. godine kao nosilac Vukove diplome i učenik generacije. Tokom školovanja u osnovnoj i srednjoj školi bio sam dobitnik brojnih priznanja sa takmičenja iz matematike i fizike za učenike osnovnih i srednjih škola Republike Srpske, kao i sa takmičenja u malom fudbalu i rukometu.

Osnovne akademske studije na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, studijski program Mehatronika upisao sam 2009. godine, nakon uspješno položenog prijemnog ispita iz matematike, kao prvi na rang listi. Osnovne akademske studije završio sam 20.09.2013. sa prosječnom ocjenom 9,58. Master akademske studije na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, studijski program Mehatronika, robotika i automatizacija upisao sam 2013. godine i iste završio 30.09.2014. sa prosječnom ocjenom 9,90. Trenutno sam redovan student treće godine doktorskih akademskih studija na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, studijski program Mehatronika.

Tokom osnovnih akademskih studija bio sam stipendista opštine Vlasenica. Dobitnik sam Nagrade Univerziteta u Novom Sadu za postignut uspjeh u školskoj 2009/10., 2010/11. i 2011/12. godini i Nagrade Univerziteta u Novom Sadu za završene studije 2013. godine. Tokom završne godine osnovnih akademskih studija, bio sam stipendista Fonda za mlade talente - stipendija "Dositeja". Tokom master akademskih studija, bio sam stipendista Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Proglašen sam za najboljeg diplomiranog studenta mehatronike na promociji 12.10.2014. godine.

Zaposlen sam u zvanju asistenta mastera na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu od 01.01.2016. godine (prethodno sam u periodu 01.04.2015. - 31.12.2015. radio na istom fakultetu u zvanju istraživača pripravnika na projektu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, broj III46001 - Razvoj i primena novih tradicionalnih tehnologija u proizvodnji prehrambenih proizvoda sa dodatnom vrednošću za evropsko i svetsko tržište).

Osnovna oblast interesovanja mi je upravljanje automatizovanim sistemima na daljinu.

U maju 2015. godine, kao član tima "Creative Lab" bio sam pobjednik lokalnog takmičenja za najbolju studentsku ideju na Univerzitetu u Novom Sadu a na regionalnom takmičenju održanom u Beogradu osvojili smo treće mjesto.

U svom dosadašnjem naučno-istraživačkom radu, objavio sam 30-ak radova na međunarodnim i domaćim naučnim skupovima, odnosno u nacionalnim i međunarodnim časopisima. U februaru 2016. godine na Međunarodnoj konferenciji REV 2016 održanoj u Madridu, rad, čiji sam koautor proglašen je za treći najbolji na konferenciji. U maju 2016. na Međunarodnoj konferenciji TIO 2016 održanoj u Čačku, rad čiji sam prvi autor proglašen je za najbolji na konferenciji. Pored toga, imam tri verifikovana tehnička rješenja. Kao koautor, u maju 2017. godine objavio sam "Zbirku rešenih zadataka sa teorijskim osnovama iz pneumatskog upravljanja".

U maju 2017. godine dobio sam nagradu iz fonda "Momčilo Momo Novković" za izuzetne do sada postignute rezultate - najbolji asistent.

Služim se engleskim jezikom - čitam i pišem vrlo dobro, govorim dobro.

Oženjen sam i otac sam jednog djeteta.

Asistent-Master
01.01.2016.
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Istraživač pripravnik01.04.2015.01.12.2015.Departman za industrijsko inženjerstvo i menadžment
Naziv funkcijeOdOrganizaciona jedinica
Sekretar katedre01.10.2018.Katedra za mehatroniku, robotiku i automatizaciju
Ne postoje istorijski podaci o funkcijama zaposlenog.
NazivU Ustanovi
Ispitivanje uticaja dodatnog rezervoara na potrošnju vazduha pod pritiskom

Diploma

IMT Studije (Mehatronika: Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo; Mašinsko inženjerstvo)

Fakultet tehničkih nauka

2013

Daljinsko upravljanje digitalnom pneumatikom u konceptu Industrije 4.0

Doktorat

IMT Studije (Mehatronika: Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo; Mašinsko inženjerstvo)

Fakultet tehničkih nauka

2020

Razvoj daljinski upravljane pneumatske opruge

Master rad

IMT Studije (Mehatronika: Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo; Mašinsko inženjerstvo)

Fakultet tehničkih nauka

2014

Kriterijum produkcijeOpis
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuŠulc J., Bajči B., Reljić V., Milenković I., Šešlija D., Dudić S.: Automatic manipulator for remote measurement of linear dimensions—development and integration in education courses, Computer Applications in Engineering Education, 2018, Vol. 26, No 4, pp. 947-958, ISSN 1061-3773
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuReljić V., Milenković I., Bajči B., Šešlija D., Šulc J.: Remotely controlled compressed air spring—Design and implementation for distance education, Computer Applications in Engineering Education, 2018, pp. 1-10, ISSN 1061-3773
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniBajči B., Dudić S., Šulc J., Reljić V., Šešlija D., Milenković I.: Using Remotely Controlled One-way Flow Control Valve for Speed Regulation of Pneumatic Cylinder, 15. International Conference on Remote Engineering and Virtual Instrumentation, Dusseldorf: University of Applied Sciences Duesseldorf, Germany, 21-23 Mart, 2018, pp. 8-15
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniBajči B., Šulc J., Reljić V., Šešlija D., Dudić S., Milenković I.: Remote Laboratory for Learning Basics of Pneumatic Control, 14. International Conference on Remote Engineering and Virtual Instrumentation - REV, New York: Columbia University, New York, 15-17 Mart, 2017, pp. 144-150, ISBN 978-3-319-64351-9
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniReljić V., Bajči B., Šulc J., Šešlija D., Dudić S.: Remote Control of Pneumatic Circular Manipulator Using CEyeClon Platform, 4. Experiment@ International Conference, Faro: University of Algarve, Faro, 6-8 Jun, 2017, pp. 103-104, ISBN 978-1-5386-0810-4
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniBajči B., Dudić S., Šulc J., Milenković I., Šešlija D., Reljić V.: Remote System for Measuring Geometric Tolerances: Roundness, 13. International Conference on Remote Engineering and Virtual Instrumentation - REV, Madrid: UNED Madrid, 24-26 Februar, 2016, pp. 279-280, ISBN 978-1-4673-8245-8
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniReljić V., Bajči B., Šulc J., Šešlija D., Dudić S.: Remote control of pneumatic circular manipulator using CompactRIO controller, 6. Technics and Informatics in Education - TIE, Čačak: Faculty of Technical Sciences, Čačak, 28-29 Maj, 2016, pp. 385-390, ISBN 978-86-7776-192-9, UDK: 621.398:621.316]:004.738.5
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniReljić V., Šešlija D., Šulc J., Bajči B., Dudić S., Milenković I.: Modular Construction of Circular Manipulator as a Test Bed for Testing Pneumatic Control, 9. The 9th International Symposium - KOD 2016 - Machine and Industrial Design in Mechanical Engineering, Balatonfured: Faculty of Technical Sciences, Novi Sad, Faculty of Engineering, Hunedoara, Faculty of Engineering, Szeged, 9-12 Jun, 2016, pp. 225-228, ISBN 978-86-7892-821-5
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniSrndaljčević V., Bajči B., Šešlija D., Šulc J., Reljić V., Dudić S., Milenković I.: Image Analysis as a Method of Quantifying the Effectivness of Pneumatic Nozzles, 3. International Conference on Electrical, Electronic and Computing Engineering IcETRAN, Zlatibor: ETRAN Society, School of Electrical Engineering, 13-16 Jun, 2016, pp. 1-4, ISBN 978-86-7466-618-0
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniBajči B., Reljić V., Šulc J., Šešlija D., Dudić S.: Remotely Controlled Measurement of Linear Dimensions, 8. PSU-UNS International Conference on Engineering and Technology - ICET, Novi Sad: Faculty of Technical Sciences, Novi Sad, 8-10 Jun, 2017, pp. 1-4, ISBN 978-86-7892-934-2
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniŠulc J., Reljić V., Bajči B., Šešlija D., Buač T.: Development of Pneumatic Valve Remote Control, 8. PSU-UNS International Conference on Engineering and Technology - ICET, Novi Sad: Faculty of Technical Sciences, Novi Sad, 8-10 Jun, 2017, pp. 1-4, ISBN 978-86-7892-934-2
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniReljić V., Milenković I., Šešlija D., Dudić S.: Failsafe behaviour of basic pneumatic systems, 17. International Scientific Conference on INDUSTRIAL SYSTEMS - IS, Novi Sad: Faculty of Technical Sciences, 4-6 Oktobar, 2017, pp. 112-115, ISBN 978-86-7892-978-6
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniBajči B., Reljić V., Milenković I., Šulc J., Vidicki P.: Using a Remotely Controlled Automated Device for Measuring Linear Dimensions in Teaching Activities in Secondary Vocational Schools, 17. International Scientific Conference on INDUSTRIAL SYSTEMS - IS, Novi Sad: Faculty of Technical Sciences, 4-6 Oktobar, 2017, pp. 142-147, ISBN 978-86-7892-978-6
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniReljić V., Vidicki P., Bajči B., Šešlija D., Šulc J.: Using of remote controlled pneumatic spring in teaching, 6. Technics and Informatics in Education - TIE, Čačak: Faculty of Technical Sciences, Čačak, 28-29 Maj, 2016, pp. 391-396, ISBN 978-86-7776-192-9, UDK: 621.398:37.018.43
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniŠulc J., Šešlija D., Reljić V., Bajči B., Čajetinac S.: PWM Control of Coupled Motion of Two Axis Pneumatic Programmable Manipulator, 13. International Conference on Systems, Automatic Control and Measurements SAUM, Niš, 9-11 Novembar, 2016
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniReljić V., Tarjan L., Stankovski S., Lazarević M., Ostojić G.: Food Product Shelf-Life Prediction, 6. International Symposium on Industrial Engineering (SIE), Beograd: Faculty of Mechanical Engineering, Belgrade, 24-25 Septembar, 2015, pp. 326-329, ISBN 978-86-7083-864-2
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniŠešlija D., Šulc J., Reljić V.: Energy Efficient Pneumatic Control Scheme with Recirculation of the Used Air, 2. Regional Conference - Mechatronics in Practice and Education (MECHEDU), Subotica: Subotica Tech - College of Applied Sciences, 5-6 Decembar, 2013, pp. 71-74, ISBN 978-86-7892-565-8
(M53) Rad u naučnom časopisuReljić V., Bajči B., Milenković I., Šulc J., Šešlija D., Dudić S.: Development of an Experimental Setup for Remote Testing of Pneumatic Control, International Journal of Online Engineering (iJOE), 2018, Vol. 14, No 1, pp. 195-202, ISSN 1861-2121
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniReljić V., Šešlija D., Dudić S., Milenković I., Šulc J., Bajči B.: Upravljanje na daljinu pneumatskim kružnim manipulatorom, 22. Trendovi razvoja TREND, Zlatibor: Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 16-19 Februar, 2016, pp. 103-106, ISBN 978-86-7892-795-9
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniReljić V., Ostojić G., Kukolj D., Tarjan L., Lazarević M.: Praćenje životnog ciklusa prehrambenih proizvoda, 15. Međunarodni naučno-stručni simpozijum INFOTEH-JAHORINA, Jahorina: Elektrotehnički fakultet Istočno Sarajevo, Srpsko Sarajevo, Republika Srpska, 16-18 Mart, 2016, pp. 419-423, ISBN 978-99955-763-9-4
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniŠulc J., Reljić V., Bajči B., Šešlija D.: Design and Development of Experimental Setup for Analysis and Synthesis of Control Laws in Manipulator Contact with Environment, 3. International Scientific Conference "Conference on Mechanical Engineering Technologies and Applications" - COMETa, Jahorina: Faculty of Mechanical Engineering, East Sarajevo, 7-9 Decembar, 2016, pp. 87-92, ISBN 978-99976-623-7-8
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniReljić V., Milenković I., Šešlija D., Dudić S., Šulc J.: Development of Remote Controlled Pneumatic Spring, 12. International Scientific Conference "Flexible Technologies" - MMA, Andrevlje: Faculty of Technical Sciences, Novi Sad, 25-26 Septembar, 2015, pp. 195-198, ISBN 978-86-7892-722-5
(M85) Prototip, nova metoda, softver, standardizovan ili atestiran instrument,Reljić V., Milenković I., Šešlija D., Dudić S., Šulc J.: Daljinski upravljana pneumatska opruga, 2015
(M85) Prototip, nova metoda, softver, standardizovan ili atestiran instrument,Bajči B., Reljić V., Dudić S., Šulc J., Milenković I., Šešlija D.: Automatski uređaj za merenje tolerancija oblika - kružnost, 2018
(M85) Prototip, nova metoda, softver, standardizovan ili atestiran instrument,Reljić V., Bajči B., Šulc J., Dudić S., Milenković I., Šešlija D.: Uređaj za daljinsku regulaciju vazduha pod pritiskom, 2018
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
Asistent-masterMehatronika, robotika i automatizacija i integrisani sistemiFakultet tehničkih nauka01.01.2019.
Asistent-masterMehatronika, robotika i automatizacija i integrisani sistemiFakultet tehničkih nauka01.01.2016.
Istraživač pripravnikMehatronika, robotika i automatizacija i integrisani sistemiFakultet tehničkih nauka24.12.2014.