Asistent-master Milan Marinković


Nedostaje slika

Milan Marinković

Asistent-master


Telefon065/5773813
E-mail
Akademsko zvanjeAsistent-master

Rođen je 04.11.1990. godine u Sanskom Mostu. Osnovnu školu „Desanka Maksimović“ i Gimnaziju „Sveti Sava“ – opšti smjer, završio je u Prijedoru.

Fakultet tehničkih nauka  je upisao 2009. godine. Diplomirao je na Fakultetu tehničkih nauka (modul putevi) 2013. godine sa temom „Idejni projekat rehabilitacije lokalnog puta, dionica Beočin (Lafarž)-Mutalj od km 0+000 do km 15+291.25“. Master studije građevinarstva (modul putevi), upisao je 2013. godine i položio sve predviđene ispite,  a 2015. godine položio je i dodatne ispite (Projektovanje železničkih pruga, Gornji stroj železničkih pruga i održavanje, Aerodromi). Odbranio je master rad sa temom: „Razvoj GIS-a za saobraćajnice lokalnih samouprava“.

Od oktobra 2014. je volontirao na navedenim predmetnima. U zvanje saradnika u nastavi za užu naučnu oblast Saobraćajnice izabran je 2015. godine. Učestvuje u izvođenju nastave na odsjecima Građevinarstvo i Saobraćaj. Na Departmanu za građevinarstvo i geodeziju izvodi vježbe iz predmeta „Putevi i saobraćajnice“, „Kolovozne konstrukcije“ i „Upravljanje objektima uz podršku informacionih sistema“, a na Departmanu za saobraćaj izvodi vježbe iz predmeta „Drumske i gradske saobraćajnice i čvorišta“.

Kao autor i koautor objavio je naučne radove na domaćim i međunarodnim konferencijama, kao i u naučnim časopisima.

Govori i piše engelski jezik i služi se njemačkim jezikom.

Asistent-Master
01.10.2017.
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Saradnik u nastavi01.10.2015.Katedra za geotehniku i saobraćajnice
Naziv funkcijeOdOrganizaciona jedinica
Sekretar katedre01.10.2018.Katedra za geotehniku i saobraćajnice
Ne postoje istorijski podaci o funkcijama zaposlenog.
NazivU Ustanovi
Idejni projekat rehabilitacije lokalnog puta, dionica Beočin (Lafarž)-Mutalj od km 0+000 do km 15+291.25

Diploma

Građevinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2013

Razvoj GIS-a za saobraćajnice lokalnih samouprava

Master rad

Građevinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2015

Kriterijum produkcijeOpis
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniMarinković M., Matić B., Stevanović R.: Review Of Use Of Industrial Plastic Waste In Road Construction, 13. iNDiS, Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka, 25-27 Novembar, 2015, pp. 589-594, ISBN 978-86-7892-750-8, UDK: 502.131.1
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniMarinković M., Matić B., Stevanović R.: BRIDGE MANAGEMENT SYSTEM IN EUROPE , 6. Građevinarstvo - nauka i praksa, Žabljak: UNIVERZITET CRNE GORE /GRAĐEVINSKI FAKULTET , 7-11 Mart, 2016, pp. 839-845, ISBN 978-86-82707-30-1
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniMarinković M., Matić B., Stevanović R.: MODEL OF GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM FOR ROADS, 2. Kongres o putevima, Beograd: Srpsko društvo za puteve ''Via-Vita'', 9-10 Jun, 2016, pp. 428-435, ISBN 978-86-88541-06-0
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniMarinković M., Matić B., Stevanović R.: EXAMPLE OF GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM FOR ROADS OF LOCAL GOVERMENT, 2. Kongres o putevima, Beograd: Srpsko društvo za puteve ''Via-Vita'', 9-10 Jun, 2016, pp. 420-427, ISBN 978-86-88541-06-0
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniAwadat Salem H., Matić B., Marinković M.: DEVELOPMENT OF PAVEMENT TEMPERATURE REGRESSION MODELS AT GHADAMIS, LIBYA, 2. Kongres o putevima, Beograd: Srpsko društvo za puteve ''Via-Vita'', 9-10 Jun, 2016, pp. 173-177, ISBN 978-86-88541-06-0
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniMarinković M., Milović (Tatomirović T., Matić B.: ZEOLITE AS ADDITIVE IN WARM MIX ASPHALT , 5. Savremena dostignuća u građevinarstvu, Subotica: Univerzitet u Novom Sadu, Građevinski fakultet Subotica, 21-22 April, 2015, pp. 483-490, ISBN 978-86-80297-68-2, UDK: 665.775.4
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniMarinković M., Matić B.: CORRELATION BETWEEN PAVEMENT DEFLECTION AND DCP, 8. PSU-UNS International Conference on Engineering and Technology - ICET, Novi Sad, 8-10 Jun, 2017, pp. 1-4, ISBN 978-86-7892-934-3
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniMarinković M., Matić B., Marinković G.: EFFECT OF AIR TEMPERATURE ON PAVEMENT STRUCTURE, 8. PSU-UNS International Conference on Engineering and Technology - ICET, Novi Sad, 8-10 Jun, 2017, pp. 1-5, ISBN 978-86-7892-934-3
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaMarinković M., Matić B., Stevanović R.: PRIMJER GEOGRAFSKOG INFORMACIONOG SISTEMA ZA PUTEVE LOKLANIH SAMOUPRAVA, Put i saobraćaj, 2016, Vol. 3, pp. 23-28, ISSN 0478-9733, UDK: 625.7/.8 651.1
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaMarinković M., Tollazzi T., Matić B., Jokanović I., Jovanović S.: PREDVIDLJIVI PUTEVI, Put i saobraćaj, 2018, Vol. 64, No 1, pp. 5-16, ISSN 0478-9733, UDK: 625.7/8+651.1
(M53) Rad u naučnom časopisuMarinković M., Matić B.: RAZVOJ GEOGRAFSKOG INFORMACIONOG SISTEMA ZA SAOBRAĆAJNICE LOKALNIH SAMOUPRAVA, Zbornik radova Fakulteta tehničkih nauka, 2016, Vol. 13, pp. 2616-2619, ISSN 0350-428X, UDK: 625.7/.8
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniMarinković M.: GIS I SAOBRAĆAJNA INFRASTRUKTURA, 7. GIS forum, Beograd: GIS Centar, 15 Maj, 2018
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniMarinković M.: PRIMJENA GIS ALATA PRI IZBORU ASFALTNE BAZE U SRBIJI, 6. GIS forum, Beograd, 16 Maj, 2017, pp. 83-88
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
Asistent-masterSaobraćajniceFakultet tehničkih nauka01.10.2020.
Asistent-masterSaobraćajniceFakultet tehničkih nauka01.10.2017.
Saradnik u nastaviSaobraćajniceFakultet tehničkih nauka01.10.2016.
Saradnik u nastaviSaobraćajniceFakultet tehničkih nauka01.10.2015.