Asistent sa doktoratom Aleksandar Vekić


Nedostaje slika

Aleksandar Vekić

Asistent sa doktoratom


Telefon
E-mail
Akademsko zvanjeAsistent sa doktoratom

Aleksandar Vekić rođen je 27.08.1985. godine u Kninu, Republika Hrvatska. Osnovne akademske studije je završio na Ekonomskom fakultetu u Subotici 2009. godine, na usmerenju Marketing menadžment, a master akademske studije je završio na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu 2013. godine, na usmerenju Investicioni menadžment. Doktorsku disertaciju pod nazivom "Faktori razvoja inovativnog startap ekosistema" odbranio je 2023. godine na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu i stekao zvanje Doktor nauka - Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment. Trenutno je zaposlen na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu kao asistent sa doktoratom. Radno iskustvo je sticao radeći u domaćim kompanijama, a stekao je i jedno međunarodno iskustvo. Autor je većeg broja naučnih radova i učestvovao je na jednom naučno-istraživačkom projektu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Deo je pobedničkog tima za Najbolju tehnološku inovaciju u Srbiji 2015. godine, sa inovacijom Bankarski kiosk - ATM+. Zajedno sa grupom studenata doktorskih studija, u saradnji sa Institutom za prehrambene tehnologije Novi Sad, predstavljao je Srbiju na međunarodnom takmičenju ECOTHROPHELIA EUROPE u Parizu.

Asistent sa doktoratom
01.05.2023.
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Istraživač pripravnik01.04.2015.Departman za industrijsko inženjerstvo i menadžment
Stručni saradnik-Laborant01.03.2023.30.04.2023.Katedra za proizvodne sisteme organizaciju i menadžment
Asistent01.03.2020.28.02.2023.Katedra za proizvodne sisteme organizaciju i menadžment
Asistent01.03.2017.29.02.2020.Katedra za proizvodne sisteme organizaciju i menadžment
Kriterijum produkcijeOpis
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniVekić A., Borocki J., Fajsi A.: IMPLEMENTATION OF DIGITAL INNOVATION IN BANKING SECTOR , 2. International scientific conference on economics and management (EMAN), Ljubljana: Association of Economists and Managers of the Balkans, Belgrade, Serbia; 2. Faculty of Management Koper – Koper, Slovenia; 3. Doba Business School - Maribor, Slovenia; 4. Integrated Business Faculty - Skopje, Macedonia; 5. Faculty of Management - Zajecar,, 22 Mart, 2018, pp. 134-142, ISBN 978-86-80194-11-0
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniŽarić O., Borocki J., Vekić A.: The role of human capital in the function of the innovation potential of the Republic of Serbia, 16. International Symposium SymOrg, Zlatibor: University of Belgrade, Faculty of Organizational Sciences, 7-10 Jun, 2018, pp. 792-798, ISBN 978-86-7680-361-3
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniVekić A., Borocki J., Fajsi A.: Creating entrepreneurial ecosystem through universities spin off and startup companies - Example of the University of Novi Sad, 16. International Symposium SymOrg, Zlatibor: Faculty of Organizational Sciences , 7-10 Jun, 2018, pp. 675-683, ISBN 978-86-7680-361-3
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniVekić A., Borocki J., Fajsi A., Morača S.: ADAPTING BUSINESS MODELS AND STRATEGIES FOR NEXT WAVE OF MASS CUSTOMIZATION, 8. International Conference on Mass Customization and Personalization - MCPC, Novi Sad: UNIVERSITY OF NOVI SAD - FACULTY OF TECHNICAL SCIENCES DEPARTMENT OF INDUSTRIAL ENGINEERING AND MANAGEMENT 21000, Novi Sad, Dositej Obradovic Square 6, Serbia, 19-21 Septembar, 2018, pp. 316-321, ISBN 978-86-6022-080-8
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniVekić A., Borocki J.: The role of government programs in supporting development of entrepreneurship in Serbia, 6. Researching Economic Development and Entrepreneurship in Transitional Economies - REDETE, Banja Luka: Faculty of Economics in Banja Luka, 13-15 April, 2018, ISBN 978-99938-46-80-2
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniBorocki J., Cvijić M., Vekić A.: Evaluation of Innovative Activities of SMEs in Emerging Markets Example From Republic of Serbia, 17. International Scientific Conference on INDUSTRIAL SYSTEMS - IS, Novi Sad: UNIVERSITY OF NOVI SAD - FACULTY OF TECHNICAL SCIENCES DEPARTMENT OF INDUSTRIAL ENGINEERING AND MANAGEMENT 21000, Novi Sad, Dositej Obradovic Square 6, Serbia, 4-6 Oktobar, 2017, pp. 400-406, ISBN 978-86-7892-978
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniVekić A., Borocki J.: The Role of Institutions in Supporting Startup Companies, 17. International Scientific Conference on INDUSTRIAL SYSTEMS - IS, Novi Sad: UNIVERSITY OF NOVI SAD - FACULTY OF TECHNICAL SCIENCES DEPARTMENT OF INDUSTRIAL ENGINEERING AND MANAGEMENT 21000, Novi Sad, Dositej Obradovic Square 6, Serbia, 4-6 Oktobar, 2017, pp. 486-492, ISBN 978-86-7892-978
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniVekić A., Borocki J., Stankovski S., Ostojić G.: Development of Innovation in Field of Precision Agriculture , 28. DAAAM International Symposium on Intelligent Manufacturing and Automation, Zadar: DAAAM International, 8-11 Novembar, 2017, pp. 787-795, ISBN 978-3-902734- 1
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniVekić A., Orošnjak M., Ćosić M.: Use of banking machines in the payment system of the Republic of Serbia as a personalization model for banking services, 7. International Conference on Mass Customization and Personalization in Central Europe MCP-CE, Novi Sad: Fakultet Tehničkih Nauka, 21-23 Septembar, 2016, pp. 236-244, ISBN 978-86-7892-84-44
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniFajsi A., Morača S., Borocki J., Vekić A.: The evolution of localized industrial clusters into innovative global networks, 9. International Scientific and Expert Conference (TEAM), Novi Sad: Faculty of Technical Sciences, University of Novi Sad, 10-12 Oktobar, 2018, pp. 359-363, ISBN 978-86-6022-098-3
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniFajsi A., Morača S., Cvetković N., Vekić A., Ljubicic M.: Cluster-based production concept, 13. International Scientific Conference "Flexible Technologies" - MMA, Novi Sad: Faculty of Technical Sciences, University of Novi Sad, 28-29 Septembar, 2018, pp. 187-190, ISBN 978-86-6022-094-5
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniVekić A., Borocki J., Fajsi A.: Importance of Innovations in Business Ecosystem, 9. International Scientific and Expert Conference (TEAM), Novi Sad: Faculty of Technical Sciences, University of Novi Sad, 10-12 Oktobar, 2018, pp. 353-358, ISBN 978-86-6022-098-3
(M53) Rad u naučnom časopisuOrošnjak M., Jocanović M., Karanović V., Vekić A., Medić N.: Transformation from mass production to mass customization in SCM: Obstacles and advantages, Acta Technica Corviniensis, 2017, Vol. 10, No 1, pp. 29-33, ISSN 2067-3809, UDK: http://acta.fih.upt.ro/pdf/2017-1/ACTA-2017-1-03
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniVekić A., Borocki J., Ćirić D., Djercan B.: Uloga univerziteta u razvoju inovacija i preduzetništva u Republici Srbiji, 24. Trendovi razvoja - TREND, Kopaonik: Fakultet tehničkih nauka, 21-23 Februar, 2018, pp. 1-4, ISBN 978-86-7892-998-4
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
Asistent sa doktoratomProizvodni i uslužni sistemi, organizacija i menadžmentFakultet tehničkih nauka01.05.2023.
AsistentIndustrijski marketing, preduzetništvo i inovacijeFakultet tehničkih nauka01.03.2020.
AsistentIndustrijski marketing, preduzetništvo i inovacijeFakultet tehničkih nauka01.03.2017.
Istraživač pripravnikProizvodni i uslužni sistemi, organizacija i menadžmentFakultet tehničkih nauka24.12.2014.