vanr. prof. dr Uglješa Marjanović


Nedostaje slika

dr Uglješa Marjanović

Vanredni profesor


Telefon021/485-2149
E-mail
Akademsko zvanjeVanredni profesor
KancelarijaKabinet SC02

Dr Uglješa Marjanović dipl. inženjer rođen je u Subotici, Opština Subotica, AP Vojvodina, Republika Srbija. Srednju školu završio je 2000. godine u Subotici - Gimnazija Svetozar Marković. Diplomirao je 2004. godine na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu na smeru Industrijsko inženjerstvo i menadžment. Na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu zaposlio se nakon završetka civilnog služenja vojnog roka kao stručni saradnik pri Cisco institutu za preduzetništvo. Posle odbranjene magistrature biran je u zvanje asistenta na predmetu Elektronsko poslovanje 2011. godine. Od septembra 2015. godine izabran je u zvanje docenta na Fakultetu tehničkih nauka, Univerziteta u Novom Sadu. Izvodio je i izvodi nastavu na sledećim predmetima:  Elektronsko poslovanje, Strateški menadžment, Upravljanje troškovima na projektu, Poslovne strategije (MBA) i dr. Pored nastave u Novom Sadu držao je i vežbe na diplomskim i poslediplomskim studijama na Blumbsburg Univerzitetu u Pensilvaniji na predmetima Uvod u informacione tehnologije i Menadžment informacioni sistemi. Na poziciji asistent menadžera Cisco instituta za preduzetništvo u Novom Sadu provodi od 2008. do 2013. godine. Nakon čega učestvuje u osnivanju Laboratorije za učenje na daljinu na Departmanu za industrijsko inženjerstvo i menadžment. Od januara 2015. godine izabran je za člana stručnog tima u tematskoj grupi "Nacionalna grupa za IKT i online učenje" ispred Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije u okviru Otvorenog metoda koordinacije EU u oblasti obrazovanja i obuke. Doktorat je odbranio 2015. godine pod naslovom "Razvoj modela sistema za kolaboraciju i njegov uticaj na organizacione performanse preduzeća". Bio je na dvogodišnjoj specijalizaciji u Sjedinjenim Američkim Državama gde je završio master program MBA, a kao istraživač je bio na CEEPUS međunarodnoj razmeni na Technikum Univerzitetu u Beču, CAMPUS02 Univerzitetu u Gracu, i u okviru Erasmus Mundus programa EM2STEM proveo je mesec dana na City Univerzitetu u Londonu 2012. godine. Bio je na jednogodišnjoj specijalizaciji u toku doktorskih studija na Univerzitetu u Varšavi, u okviru Erasmus Mundus EM2SIGMA programa za doktorante u toku školske 2013/2014. godine. Nakon odbrane doktorata odlazi na šestomesečni post-doktorat, program mobilnosti EM2SIGMAAgile, na City Univerzitetu u Londonu. Kao docent držao je nastavu na Kaunas tehničkom univerzitetu u Litvaniji, CAPMUS02 univerzitetu u Austriji, Pen State univerzitetu u SAD, kao i Tehničkom univerzitetu u Krakovu u Poljskoj. Uglješa je radio kao Savetnik Ministra za inovacije u Vladi Republike Srbije od juna do novembra 2018. godine. Od juna 2019. godine obavlja funkciju glavnog urednika časopisa International journal of industrial engineering and management.

Vanredni profesor
25.09.2020.
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Asistent sa doktoratom06.02.2015.01.09.2015.Departman za industrijsko inženjerstvo i menadžment
Asistent sa magistraturom23.05.2011.01.01.2015.Departman za industrijsko inženjerstvo i menadžment
Stručni saradnik-Laborant01.01.2011.01.05.2011.Departman za industrijsko inženjerstvo i menadžment
Stručni saradnik na projektu06.10.2010.01.12.2010.Departman za industrijsko inženjerstvo i menadžment
Stručni saradnik na projektu01.09.2009.01.08.2010.Departman za industrijsko inženjerstvo i menadžment
Docent25.09.2015.Katedra za proizvodne sisteme organizaciju i menadžment
NazivU Ustanovi
Organizacija i funkcionisanje berze sa primerom Njujorske berze

Diploma

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

Fakultet tehničkih nauka

2004

Organizaciona spremnost kao osnova za unapređenje konkurentnosti preduzeća

Magistratura

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

Fakultet tehničkih nauka

2011

Razvoj modela sistema za kolaboraciju i njegov uticaj na organizacione performanse preduzeća

Doktorat

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

Fakultet tehničkih nauka

2015

Kriterijum produkcijeOpis
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuStefanović D., Marjanović U., Delić M., Ćulibrk D., Lalić B.: Assessing the success of e-government systems: An employee perspective, Information and Management, 2016, Vol. 53, No 6, pp. 717-726, ISSN 0378-7206
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuMarjanović U., Delić M., Lalić B.: Developing a model to assess the success of e-learning systems: evidence from a manufacturing company in transitional economy, Information Systems and e-Business Management, 2016, Vol. 14, No 2, pp. 253-272, ISSN 1617-9846, UDK: -
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuMedić N., Anišić Z., Lalić B., Marjanović U., Brezočnik M.: Hybrid fuzzy multi-attribute decision making model for evaluation of advanced digital technologies in manufacturing: Industry 4.0 perspective, Advances in Production Engineering and Management, 2019, Vol. 14, No 4, pp. 483-493, ISSN 1854-6250
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuLalić B., Rakić S., Marjanović U.: Use of Industry 4.0 and organizational innovation concepts in Serbian textile and apparel industry, Fibres and Textiles in Eastern Europe, 2019, Vol. 133, No 3, pp. 1-15, ISSN 1230-3666, UDK: Article in Press
(M23) Rad u međunarodnom časopisuMarjanović U., Simeunović N., Delić M., Bojanić Ž., Lalić B.: Assessing the Success of University Social Networking Sites: Engineering Students’ Perspective, International Journal of Engineering Education, 2018, Vol. 34, No 4, pp. 1363-1375, ISSN 0949-149X
(M31) Predavanje po pozivu sa međunarodnog skupa štampano u celiniMarjanović U., Tegeltija S., Medić N., Lazarević M., Tasić N., Lalić B.: Contetnt Development for Virtual Reality Training, 9. International Scientific and Expert Conference (TEAM), Novi Sad: Faculty of Technical Sciences, 10-12 Oktobar, 2018, pp. 253-256, ISBN 978-86-6022-098-3
(M31) Predavanje po pozivu sa međunarodnog skupa štampano u celiniLalić B., Todorović T., Cvetković N., Tasić N., Marjanović U.: Strategic Outsourcing of SMEs in the Context of Industry 4.0: Evidence form Serbia, 3. Advanced Manufacturing Program, Beograd, 5-7 Jun, 2018
(M31) Predavanje po pozivu sa međunarodnog skupa štampano u celiniLalić B., Marjanović U.: Success of Social Networking Sites: Evidence from the University of Novi Sad, 15. International Conference on Emerging eLearning Technologies and Applications – ICETA, High Tatras: IEEE, 26-27 Oktobar, 2017, pp. 233-238, ISBN 978-1-5386-3294-9
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniMarjanović U., Lalić B., Majstorovic V., Medić N., Prester J., Palcic I.: How to Increase Share of Product-Related Services in Revenue? Strategy Towards Servitization, 23. Advances in Production Management Systems (APMS), Seoul: Springer, 26-30 Avgust, 2018, pp. 57-64, ISBN 978-3-319-99703-2
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniLalić B., Majtorović V., Marjanović U., Delić M., Tasić N.: The Effect of Industry 4.0 Concepts and E-learning on Manufacturing Firm Performance: Evidence from Transitional Economy, 22. Advances in Production Management Systems (APMS), Hamburg: Springer, 3-7 Septembar, 2017, pp. 298-305, ISBN 978-3-319-66925-0
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniMedić N., Marjanović U., Zivlak N., Anišić Z., Lalić B.: Hybrid Fuzzy MCDM Method for Selection of Organizational Innovations in Manufacturing Companies, 1. IEEE International Symposium on Innovation and Entrepreneurship (TEMS-ISIE), Peking, 30-1 Mart, 2018, pp. 109-116, ISBN 978-1-5386-4475-1
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniMarjanović U., Tasić N., Jovanović M., Tepić G., Lalić B.: Information systems strategy: e-learning at the university, 12. International May Conference on Strategic Management - Majska konferencija o strategijskom menadžmentu (MKSM), Bor: University of Belgrade, Technical Faculty in Bor, Management Department, 28-30 Maj, 2016, pp. 248-256, ISBN 978-86-6305-042-6, UDK: 005(082)(0.034.2)
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniMarjanović U., Lalić B., Milić B., Uzelac O.: Conversion of Traditional Course in Electronic Business into an Online Course, 1. ITRO - International Conference on Information Tecnology and Development of Education, Zrenjanin: University of Novi Sad, Technical faculty "Mihajlo Pupin", 1 Jul, 2011, pp. 379-381, ISBN 978-86-7672-134-4
(M42) Monografija nacionalnog značaja, monografsko izdanje građe,Lalić B., Marjanović U., Miražić D.: Vodič kroz korpus znanja za upravljanje projektima (PMBOK vodič), Novi Sad, Fakultet tehničkih nauka, 2010, str. 1-459, ISBN 978-86-7892-226-8
(M44) Poglavlje u knjizi M41 ili rad u istaknutom tematskom zborniku vodećeg nacionalnog značajaLalić B., Marjanović U.: Organizational Readiness/Preparedness. In: M.M. Cruz-Cunha and J. Varajao, ed. E-business issues, challenges and opportunities for SMEs: driving competitiveness., New York, Business Science Reference (IGI Global), 2011, str. 101-116, ISBN 978-1-61692-880-3
(M53) Rad u naučnom časopisuMarjanović U., Lalić B., Delić M., Tasić N.: Industry 4.0: Evidence from Transitional Economy, International Journal of Global Business, 2017, Vol. 10, No 1, pp. 26-36, ISSN 2151-7541
(M53) Rad u naučnom časopisuDelić M., Slatten T., Milić B., Marjanović U., Vulanović S.: Fostering learning organisation in transitional economy – The role of authentic leadership and employee affective commitment, https://doi.org/10.1108/IJQSS-02-2017-0012, International Journal of Quality and Service Sciences, 2017, Vol. 9, No 3/4, pp. 441-455, ISSN 1756-669X
(M53) Rad u naučnom časopisuLalić B., Medić N., Delić M., Tasić N., Marjanović U.: Open Innovation in Developing Regions: An Empirical Analysis across Manufacturing Companies, International Journal of Industrial Engineering and Management, 2017, Vol. 8, No 3, pp. 111-120, ISSN 2217-2661, UDK: 005.591.6
(M61) Predavanje po pozivu sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniŠćepanović D., Marjanović U., Radišić J.: Digitalno i onlajn učenje u Srbiji: visoko obrazovanje, 22. Trendovi razvoja TREND, Zlatibor: Fakultet tehničkih nauka, 16-19 Februar, 2016, pp. 15-18, ISBN 978-86-7892-795-9
(M85) Prototip, nova metoda, softver, standardizovan ili atestiran instrument,Lalić B., Marjanović U., Stefanović D., Tasić N., Jovanović M.: Razvoj i implementacija sistema za e-učenje, 2015
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
Vanredni profesorProizvodni i uslužni sistemi, organizacija i menadžmentUniverzitet u Novom Sadu25.09.2020.
DocentProizvodni i uslužni sistemi, organizacija i menadžmentUniverzitet u Novom Sadu25.09.2015.
AsistentProizvodni sistemi, organizacija i menadžment23.05.2014.
AsistentProizvodni sistemi, organizacija i menadžment23.05.2011.