Asistent-master Marija Delić


Nedostaje slika

Marija Delić

Asistent-master


Telefon021/485-2292
E-mail
Akademsko zvanjeAsistent-master
KancelarijaKabinet 123

Marija Delić rođena je u Novom Sadu 1987. godine.
Završila je osnovnu i srednju školu u Novom Sadu.
Studirala je na Departmanu za matematiku i informatiku Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu.

Diplomski rad, pod naslovom "Poasonov proces" odbranila je 2010. godine.
Master rad, na temu "Dimenzija vektorkog prostora" odbranila je 2011. godine.

Od 2012. je student doktorskih studija na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, smer Matematika u tehnici.

Od 2013. godine radi na Fakultetu tehničkih nauka, izvodi auditorne vežbe na više matematičkih predmeta.

Asistent-Master
01.01.2015.
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Saradnik u nastavi01.04.2013.01.12.2014.Departman za opšte discipline u tehnici
NazivU Ustanovi
Poasonov proces

Diploma

Matematičke nauke

Prirodno-matematički fakultet

2010

Dimenzija vektorskog prostora

Master rad

Matematičke nauke

Prirodno-matematički fakultet

2011

Kriterijum produkcijeOpis
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniMarija Delić, Joakim Lindblad and Nataša Sladoje, "alphaLBP - a Novel Member of the Local Binary Pattern Family Based on alpha-cutting ", In Proceedings of the 9th IEEE International Symposium on Image and Signal Processing and Analysis (ISPA),IEEE, Zagreb, Croatia, Sept. 2015.
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniNedović Lj., Delić M., Ralević N.: OWA aggregated distance functions and their application in image segmentation, 16. IEEE International Symposium on Intelligent Systems and Informatics (SISY), Subotica: Obuda University, Budapest, Hungary; Subotica Tech, Serbia; University of Novi Sad; Subotica: Visoka tehnička škola strukovnih studija, Serbia, 13-15 Septembar, 2018, pp. 311-316, ISBN 978-1-5386-6840-5
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
Asistent-masterTeorijska i primenjena matematikaFakultet tehničkih nauka01.01.2018.
Asistent-masterTeorijska i primenjena matematikaFakultet tehničkih nauka01.01.2015.
Saradnik u nastaviMatematikaFakultet tehničkih nauka01.04.2014.
Saradnik u nastaviMatematikaFakultet tehničkih nauka01.04.2013.