Predmet: Računarske tehnologije (12 - II1002)


Osnovne informacije

KategorijaTeorijsko-metodološki
Naučna oblastInformaciono-komunikacioni sistemi
MultidisciplinarnaNe
ESPB7
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za industrijsko inženjerstvo i menadžment
Program predmeta

Program se primenjuje od 17.10.2012..

Nastavni predmet je tehnički orijentisan i daje osnovni pregled aktuelnih informacionih tehnologija (IT), sa ciljem da studente, koji ne moraju da imaju prethodna znanja iz oblasti IT, osposobi da samostalno koriste sredstva IT u daljim studijama Industrijskog inženjerstva. Studenti će ovladati raznim oblastima IT, prvenstveno vezanim za: arhitekturu personalnih računara, karakteristike komponenti računarskog sistema i mogućnosti primene (kako hardvera, tako i softvera), primenu računarskih mreža, operativnih sistema, softverskih alata za obradu teksta, rada sa tabelama i elektroniskim prezentacijama, kao i za osnovne principe programiranja.
Studenti će nakon uspešno položenih predispitnih i ispitnih obaveza biti osposobljeni da: razumeju osnovne koncepte i terminologiju u oblasti informacionih tehnologija; razumeju strukturu savremenih računarskih sistema, način funkcionisanja njihovih komponenti i njihovu međusobnu interakciju; razumeju principe rada operativnih sistema i računarskih mreža; koriste servise Interneta uz svest o potencijalnim prednostima i rizicima rada u globalnoj računarskoj mreži; koriste standardne softverske alate za obradu teksta, rad sa tabelama i kreiranje elektronskih prezentacija; samostalno ovladavaju principima rada novih verzija softverskih alata; algoritamski razmišljaju i razvijaju jednostavnije korisničke programe; i suočavaju sa izazovima vezanim za bezbednost informacija.
Osnovni pojmovi u oblasti IT. Arhitektura i principi funkcionisanja računarskih sistema. Sistemi za prikazivanje podataka. Programska rešenja za: oblikovanje i uređivanje teksta, rad sa povezanim tabelama i oblikovanje prezentacija. Pojam, klasifikacija i osnovni slojevi operativnih sistema. Vrste i komponete računarskih mreža, protokoli i principi povezivanja mreža baziranih na različitim mrežnim tehnologijama. Različiti aspekti primene globalne računarske mreže. Osnovni servisi Interneta, aplikacije i primena. Algoritamski prikaz postupaka obrade podataka. Integrisana razvojna programska okruženja. Osnovni koncepti odabranog programskog jezika. Osnovne tehnike programiranja.
Nastava predavanja je frontalna i podrazumeva primenu najsavremenijih didaktičkih sredstava i metoda. Nastava vežbanja se u celini izvodi u specijalizovanim vežbaonicama sa računarskom podrškom.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Luković I., Ristić S., Stefanović D., Rakić-Skoković M.Osnove računarskih tehnologija i programiranja2007Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Louden C. K., Lambert K. A.Programming Languages: Principles and Practices 2011Course TechnologyEngleski
Shelly B. G., Vermaat E. M.Discovering Computers - Fundamentals 2011 Edition2011Course TechnologyEngleski
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Složeni oblici vežbidada10.00
Složeni oblici vežbidada10.00
Složeni oblici vežbidada5.00
Složeni oblici vežbidada15.00
Testdada10.00
Testdada10.00
Testdada10.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda30.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Ćulibrk dr Dubravko
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Rakić-Skoković mr Marija
Predavač

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Vukmanović Miloš
Asistent

Računarske vežbe