Asistent Miloš Vukmanović


Nedostaje slika

Miloš Vukmanović

Asistent


Telefon021/485-2193
E-mail
Akademsko zvanjeAsistent
Trenutno nema podataka o biografiji zaposlenog!
Asistent
01.02.2017.
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Saradnik u nastavi20.01.2015.Katedra za informaciono-komunikacione sisteme
Kriterijum produkcijeOpis
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniPržulj Đ., Vukmanović M., Govedarica M., Radulović A.: Developing Mobile Device Application for Cadastral Data Presentation, 16. International Scientific Conference on INDUSTRIAL SYSTEMS - IS, Novi Sad: University of Novi Sad, Faculty of Technical Sciences, Department for Industrial Engineering and Management, 15-17 Oktobar, 2014, pp. 157-162, ISBN 978-86-7892-652-5
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniStefanović M., Ristić S., Pržulj Đ., Vukmanović M.: Lehman-ovi zakoni evolucije softvera i Open Source Software, Infoteh, Jahorina, 2016, No 15, ISSN konferencija, 15. Infoteh-Jahorina, Jahorina: Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, 16-18 Mart, 2016, ISBN Elektrotehnički faku
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
AsistentInformaciono-komunikacioni sistemiFakultet tehničkih nauka01.02.2017.
Saradnik u nastaviInformaciono-komunikacioni sistemiFakultet tehničkih nauka20.01.2016.
Saradnik u nastaviInformaciono-komunikacioni sistemiFakultet tehničkih nauka20.01.2015.