Predmet: Osnove računara (17 - SIT04)


Osnovne informacije

KategorijaStručno-aplikativni
Naučna oblastPrimenjene računarske nauke i informatika
MultidisciplinarnaNe
ESPB6
Matične organizacione jedinice predmeta

Trenutno nema podataka o matičnim organizacionim jedinicama predmeta!
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2010..

Omogućiti studentima razumevanje osnova modernih računarskih sistema i tehnologija i njihovih primena u inženjerstvu, kao i sticanje osnovnih znanja i veština potrebnih za za te namene. Studenti treba da ovladaju metodama i tehnikama rada sa sredstvima informacionih tehnologija i da nauče da koriste neka od standardnih aplikativnih rešenja sa frekventnom upotrebom u inženjerskoj praksi. Neophodni tehnološki elementi će biti naglašeni u meri nužnoj za poslovnu primenu računarskih sistema. Studenti stiču praktična znanja u primeni konverzije brojeva, u primeni asemblerskih naredbi kao simboličkih oznaka mašinskih naredbi, praktična znanja upotrebom softvera za rukovanje tekst procesorima, programima za obradu tabela, aplikacijama za izradu multimedijalnih prezentacija i korišćenje Interneta.
Savladavanjem planiranog nastavnog sadržaja studenti stiču kompetencije koje se ogledaju u temeljnom poznavanju i razumevanju osnovnih elemenata vezanih za primenu savremenih računarskih sistema. Upoznavanjem savremenih softverskih alata studenti će biti u mogućnosti da ih koriste radi proširenja svojih znanja iz drugih oblasti koje proučavaju u okviru studijskog programa. Primenom ovih alata oni će sa jedne strane moći da rešavaju konkretne probleme iz specifičnih oblasti, a sa druge strane da na savremen i efikasan način pribave informacije o najnovijim saznanjima iz odgovarajuće oblasti.
Teorijska nastava - Informaciona tehnologija i trendovi njenog razvoja. Pokazatelji performansi informacionih tehnologija. Istorijat računara. Arhitekture računarskih sistema. Kriterijumi za konfigurisanje poslovnog računarskog sistema. Tipovi računara i način funkcionisanja. Značaj i tipovi računarskih mreža. Internet, intranet i ekstranet. Sistemski softver. Aplikativni softver. Razvoj programskih jezika sa posebnim osvrtom na Asembler. Programski jezik C. Pretnje računarskim sistemima. Mere obezbeđenja računarskih sistema. Informacioni sistemi. Praktična nastava - Studije slučaja
Verbalno-tekstualna metoda, ilustrativno-demonstrativna metoda, kibernetička/problemska metoda, metoda praktičnog rada na računaru.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Williams B., Sawyer S.Using Information Technology201511e Complete Edition, McGraw-Hill EducationEngleski
Parsons J., Oja D.New Perspectives on Computer Concepts 2012201214th Edition, Thomson Course TechnologyEngleski
Marčićević Ž., Marošan Z.Primena informacionih tehnologija2010Visoka poslovna škola strukovnih studija, Novi SadSrpski jezik
Yatsko, A., Suslow, W.Insight into Theoretical and Applied Informatics : Introduction to Information Technologies and Computer Science2015De Gruyter Open, BerlinEngleski
HAJDUKOVIĆ, MiroslavOrganizacija računara1996Novi Sad: autorSrpski jezik
Prokin, M.Računarska elektronika2005Akademska misao, BeogradSrpski jezik
Хајдуковић, М. Живанов, Ж.Архитектура рачунара: (преглед принципа и еволуције)2017Факултет техничких наука, Нови СадSrpski jezik
Ковачевић, В. и др.Архитектуре и алгоритми дигиталних сигнал процесора И2005Факултет техничких наука, Нови СадSrpski jezik
Radivojević, R.Tehnika i društvo2003Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Radivojević, R.Tehnika i društvo2009Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Testdada25.00
Testdada20.00
Prisustvo na laboratorijskim vežbamadada5.00
Usmeni deo ispitaneda50.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Marčićević dr Željko
Profesor strukovnih studija

Predavanja
Nedostaje slika

Nejgebauer mr Ivan
Predavač

Predavanja
Nedostaje slika

Marčićević dr Željko
Profesor strukovnih studija

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Trifunović Petar
Asistent

Računarske vežbe