Predmet: Inženjerske grafičke komunikacije (12 - ZC007)


Osnovne informacije

KategorijaAkademsko-opšteobrazovni
Naučna oblast
MultidisciplinarnaNe
ESPB9
Matične organizacione jedinice predmeta

Katedra za animaciju u inženjerstvu
Program predmeta

Program se primenjuje od 05.10.2012..

Razvijanje prostorne imaginacije i vizualizacije, sticanje inženjerskih znanja za najracionalnije grafičko prikazivanje kombinovanih oblika. Osposobljavanje studenata za samostalnu izradu tehničkih crteža kako ručno tako i primenom računara.
Razumevanja geometrijskih struktura 3D oblika i njihovo optimalno 2D predstavljanje. Korišćenje računara za projektovanje i izradu tehničke dokumentacije na osnovu projektovanog modela.
Prikazivanje prostora, projiciranje (ortogonalno, koso i aksonometrijsko). Osnovni elementi geometrije. Transformacija, rotacija. Pravilni poliedri. Perspektivna kolineacija i afinitet, prelazne razvojne površi. Konstruktivna obrada osnovnih geometrijskih površina i tela korišćenih u mašinstvu. Karakteristični pogledi. Cevni problemi. Osnovne napomene o procesu inženjerskog projektovanja. Uvod u inženjerske grafičke komunikacije. Osnovna oprema i prateći elementi. Standardi i standardni brojevi. Standardi u tehničkom crtanju. Osnovni elementi inženjerske geometrije. Koordinatni sistemi. Dekartove, polarne, cilindrične, sferne, apsolutne i relativne koordinate. Osnovi inženjerske grafike. 2D prostor i 2D transformacije: translacija, rotacija, skaliranje, kompleksne transformacije. Crtanje predmeta u više pogleda. Preseci. Crtanje predmeta u jednom pogledu. Aksonometrija. Kosa projekcija. Perspektiva. Ostali načini grafičke prezentacije. Vizuelizacija. Vizuelizacione tehnike kod inženjerskih crteža. Skrivene linije i površine. Struktura podataka za inženjersku grafiku. Standardi inženjerske grafike. Kotiranje. Tolerancije dužinskih mera. Tolerancije oblika i položaja. Uslov maksimuma materijala. Označavanje kvaliteta površina. Sklopni crtež. Radionički crtež. Shematski crtež. Osnove procesa projektovanja proizvoda računarom.
Predavanja, računarske i grafičke vežbe i konsultacije
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
S. Navalušić, Z. MilojevićInženjerske grafičke komunikacije, skripta2005FTN, Novi SadSrpski jezik
Ratko ObradovićKonstruktivna geometrija, autorizovana predavanja - skripta2005FTN, Novi SadSrpski jezik
G. Bertoline, E, Wiebe, and others Fundamentals of graphics communication, third edition 2002 McGraw-Hill Engleski
F. Giesecke, A. Mitchell, and others Modern Graphics Communication, second edition 2001 Prentice Hall Engleski
J. Earle Engineering Design and Graphics, eleventh edition 2004 Pearson Education Inc Engleski
Steve SlabyFundamentals of Three-Dimensional Descriptive Geometry1966Harcourt, Brace & World, Inc.Engleski
Lazar DovnikovićNacrtna geometrija1994Univerzitet u Novom SaduEngleski
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Testdada10.00
Testdada10.00
Prisustvo na vežbamadada5.00
Grafički raddada20.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Seminarski raddada20.00
Praktični deo ispita - zadacineda30.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Navalušić dr Slobodan
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Obradović dr Ratko
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Letić Jelena
Asistent-master

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Mlađenović Cvijetin
Asistent sa doktoratom

Računarske vežbe