Predmet: Statistički napredni modeli (17 - ZR503)


Osnovne informacije

KategorijaTeorijsko-metodološki
Naučna oblastTeorijska i primenjena matematika
MultidisciplinarnaDa
ESPB4
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za opšte discipline u tehnici
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2009..


Predmeti preduslovi

Naziv predmetaMora se odslušatiMora se položiti
Statističke metodedane
Osposobljavanje studenata na apstraktno mišljenje i sticanje osnovnih znanja iz statističkog modelovanja i njihovih primena. Cilj predmeta je da se kod studenta razvije poseban način mišljenja pri izučavanju masovnih pojava u oblasti inženjerstva zaštite životne sredine i zaštite na radu. Karakter predmeta je aplikativan, te se posebna pažnja daje znanjima koja mogu da pojasne kvantitativan pristup problemima iz oblasti studiranja. Cilj je da se student osposobi za odabir odgovarajućeg statističkog modela i njegovu obradu. Studenti se takođe osposobljavaju za korišćenje statističkih softverskih paketa.
Student je osposobljen da u daljem obrazovanju i radu pravi i rešava statističke modele i stečena znanja primenjuje u drugim predmetima i problemima iz prakse.
Descriptive statistics - numeričke karakteristike uzorka i populacije. Ocena parametara -intervali poverenja.Testiranje hipoteza. Multipla ocena i testiranje hipoteza. Moć testa. Statistička značajnost testa. Neparametarske tehnike. Regresija i korelacija
Predavanja, numeričko računske vežbe i računarske vežbe. Konsultacije. Predavanja se izvode kombinovano. Na predavanjima se izlaže teorijski deo gradiva i rade se karakteristični primeri koji služe za lakše razumevanje izložene teorije. Vežbe prate predavanja i na njima se rade zadaci iz oblasti obrađenih na predavanjima. Na računarskim vežbama se pomoću statističkih paketa obrađuju dobijeni podaci. Pored predavanja i vežbi redovno se održavaju i konsultacije. Usmeni deo ispita je eliminatoran.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Stojaković, M.Matematička statistika2000Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Adžić, N.Statistika2007CMS, Novi SadSrpski jezik
M. Spiegel, L.StephensSchaums Outline of Statistics2007McGraw Hill EducationEngleski
Grupa autoraZbirka rešenih zadataka iz teorije verovatnoće i statistike2014Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Jevremović, V., Mališić, J.Statističke metode u meteorologiji i inženjerstvu2002Savezni hidrometorološki zavod, BeogradSrpski jezik
Srivastava, M.S., Carter, E.M.An Introduction to Applied Multivariate Statistics1983North-Holland, New YorkEngleski
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Složeni oblici vežbidada30.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda60.00
Usmeni deo ispitaneda10.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Ivetić dr Jelena
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Bajić Papuga Buda
Docent

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Bajić Papuga Buda
Docent

Računarske vežbe