Predavač mr Milan Nikolić


Nedostaje slika

mr Milan Nikolić

Predavač


Telefon021/485-2551
E-mail
Akademsko zvanjePredavač

Milan Nikolić je rođen 02.11.1954. godine u Novom Sadu, gde je završio osnovnu (1969) i srednju elektrotehničku školu (1973. godine). Diplomirao je 1981. godine na elektrotehničkom odseku Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, smer elektronika, sa prosečnom ocenom 7,88 i ocenom 10 diplomskog rada. U novembru 1982. godine zaposlio se kao tehnički saradnik na Katedri za elektroniku Instituta za energetiku i elektroniku Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu. Od februara 1986. godine radio je kao stručni saradnik, a od 1989. godine kao viši stručni saradnik na istoj katedri. Magistarske studije upisao je 1996. godine na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, smer Elektronika, grupa Primenjena elektronika. Položio je sve predviđene ispite sa prosečnom ocenom 9.83, a magistarski rad je odbranio u novembru 2005. godine.

Predavač
24.06.2016.
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Istraživač saradnik31.10.2012.01.11.2012.Departman za energetiku, elektroniku i telekomunikacije
Predavač13.03.2012.01.10.2012.Departman za energetiku, elektroniku i telekomunikacije
Asistent sa magistraturom31.05.2006.01.03.2012.Departman za energetiku, elektroniku i telekomunikacije
Stručni saradnik-Laborant01.01.2002.01.05.2006.Departman za energetiku, elektroniku i telekomunikacije
Predavač01.12.2012.01.06.2016.Katedra za elektroniku
NazivU Ustanovi
Realizacija mikroprocesorski kontrolisanog analogno/digitalnog i digitalno/analognog konvertora

Diploma

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

1981

Mikroračunarski sistem za upravljanje robotom i robotskom hvataljkom sa mekim kontaktnim površinama

Magistratura

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2005

Kriterijum produkcijeOpis
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniDC Motor Drive for Small Autonomous Robots with Educational and Research Purpose
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniExperiment Platform for Development of Humanoid Robot Foot Control
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniSegmented Foot Sensor with Curved Surface
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniFoot Force Sensor – Error Analysis of the ZMP Position Measurement
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniModular development system for microcontroller laboratory
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniImplementation of an educational multi-user measurement system
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniImplementation of adaptive dithering using one degree of freedom robot gripper equipped with force sensors in peg-in-hole tasks
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniPrimer projektovanja složenog digitalnog sistema sa posebnim mogućnostima za testiranje
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniSISTEMSKA VERIFIKACIJA POMOCU FPGA EMULATORA
(M72) Odbranjen magistarski radMikroračunarski sistem za upravljanje robotom i robotskom hvataljkom sa mekim kontaktnim površinama
(U02) Pomoćni udžbenik za nastavni predmetDigitalna elektronika, skripta
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
PredavačElektronikaUniverzitet u Novom Sadu24.06.2016.
Asistent pripravnik RElektronikaFakultet tehničkih nauka13.06.2011.
Asistent - stari nazivElektronikaFakultet tehničkih nauka13.03.2009.
Asistent - stari nazivElektronikaFakultet tehničkih nauka31.05.2006.