Asistent mr Radojica Bibić


Nedostaje slika

mr Radojica Bibić

Asistent


Telefon021/485-4533
E-mail
Akademsko zvanjeAsistent
Trenutno nema podataka o biografiji zaposlenog!
Trenutno nema podataka o članstvu zaposlenog!
NazivU Ustanovi
"Estimator stanja kao osnovna energetska funkcija za analizu, upravljanje i planiranje pogona distributivnih mreža"

Diploma

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

1998

"Unapređeni matematički model za regulaciju napona u radijalnim distributivnim mrežama"

Magistratura

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2007

Kriterijum produkcijeOpis
(M14) Monografska studija/poglavlje u knjizi M12 ili rad u tematskom zborniku međunarodnog značajaOstojić S., Kulić F., Švenda G., Bibić R.: Short-Term Load Forecasting Using Support Vector Machines, Computations and Simulation in Modern Science; Monografija: Computers and Simulation in Modern Science, Vol 1, 240 strana; Editor in Chief: prof. Nikolas Mastorakis, WSEAS Press, 2008, str. 168-142, ISBN 978-960-474-010-9
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaŠvenda G., Strezoski V., Bibić R.: Regulacija napona u eksploataciji distributivnih mreža, Elektroprivreda, 2008, No 3, pp. 28-42, ISSN 0013-5755
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaŠvenda G., Bibić R.: Unapređen matematički model za regulaciju napona u distributivnim mrežama, Elektroprivreda, 2006, No 1, pp. 25-35, ISSN 0013-5755
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaBekut D., Bibić R., Stefani I.: Programski paket za menadžment distributivnih sistema - II deo - Relejna zaštita, Elektrodistribucija, 2002, No 1, pp. 26-34
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaBekut D., Bibić R., Stefani I.: Programski paket za menadžment distributivnih sistema - I deo - Kratki spojevi i lokacija kvara, Elektrodistribucija, 2001, No 2, pp. 120-126
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniŽivković S., Kulić F., Švenda G., Bibić R.: Kratkoročna prognoza opterećenja zasnovana na metodi support vector machines, 50. ETRAN, Beograd: Društvo za ETRAN, 6-9 Jun, 2006, pp. 173-176
(M64) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u izvoduŽivković S., Kulić F., Švenda G., Bibić R.: Kratkoročna prognoza opterećenja zasnovana na metodi support vector machines KONFERENCIJA za elektroniku, telekomunikacije, računarstvo, automatiku i nuklearnu tehniku, 50. ETRAN, Beograd, 6-9 Jun, 2006
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
AsistentElektroenergetikaUniverzitet u Novom Sadu01.04.2020.
AsistentElektroenergetikaUniverzitet u Novom Sadu01.04.2017.
Asistent pripravnik RElektroenergetikaUniverzitet u Novom Sadu01.10.2016.
Asistent pripravnik RElektroenergetikaUniverzitet u Novom Sadu01.04.2013.
Asistent - stari nazivElektroenergetika19.05.2011.