doc. dr Jelena Kovačević


Nedostaje slika

dr Jelena Kovačević

Docent


Telefon021/480-1168
E-mail
Akademsko zvanjeDocent

Jelena Kovačević rođena je u Beogradu 10. aprila 1973. godine. Osnovnu školu je završila u Novom Sadu 1987. godine. Iste godine je upisala prirodno-matematičku gimnaziju "Jovan Jovanović Zmaj" u Novom Sadu, obrazovni profil matematičko-programerski saradnik.
Studije na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu upisala je 1991. godine na Odseku za elektrotehniku i računarstvo, smer Računarska tehnika i upravljanje sistemima, usmerenje Računarska tehnika. Diplomski rad pod nazivom "Jedno rešenje algoritma pretraživanja za uslugu video telefona" je odbranila 1997. godine, iz predmeta Sistemska programska podrška.
Od 1997. godine do 1999. godine bila je stipendista Ministarstva za nauku i tehnologiju i bila je angažovana na brojnim projektima iz oblasti obrade digitalnih signala i aplikacija u realnom vremenu.
Magistarsku tezu pod naslovom "Jedan pristup DSP realizaciji audio kodeka sa malim kašnjenjem" odbranila je 2003., na Fakultetu tehničkih nauka. Doktorsku tezu pod naslovom "Jedno rešenje sistema za bežičnu distribuciju audio signala u lokalnim multimedijalnim mrežama" je odbranila 2010. godine, takođe na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu.
Kao asistent, a potom i docent, učestvovala je u izvođenju nastave na predmetima iz oblasti računarstva na Departmanu za računarstvo i automatiku Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, sa fokusom na predmetima Algoritmi i arhitekture digitalnih signal procesora 1 i 2, kao i Programska podrška u realnom vremenu.
Istraživački interes Jelene Kovačević usmeren je ka razvoju softvera za široku klasu digitalnih signal procesora, sa posebnim akcentom na razvoj sistema za rad u realnom vremenu.
Učestvovala je na dva međunarodna  projekta,  CIRENE - Cross-border ICT research network – IPA  i E2LP - Embedded Computer Engineering Learning Platform - FP7, kao i na nekoliko projekata Tehnološkog razvoja finansiranih od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.
Jelena Kovačević je šef katedre za računarske komunikacije na Odseku za računarsku tehniku i računarske komunikacije, na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu.
Autor je preko 120 radova u međunarodnim časopisima i na konferencijama međunarodnog i nacionalnog značaja, te patenata i tehničih rešenja u okviru projekta ministarstva.

Docent
21.01.2011.
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Asistent sa doktoratom01.09.2010.01.01.2011.Katedra za računarsku tehniku
Asistent sa magistraturom02.10.2003.01.08.2010.Katedra za računarsku tehniku
Naziv funkcijeOdOrganizaciona jedinica
Šef katedre01.10.2018.Katedra za računarske komunikacije
Ne postoje istorijski podaci o funkcijama zaposlenog.
NazivU Ustanovi
Jedno rešenje algoritma pretraživanja za uslugu video telefona

Diploma

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

1997

Jedan pristup DSP realizaciji audio kodeka sa malim kašnjenje

Magistratura

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2003

Jedno rešenje sistema za bežičnu distribuciju audio signala u lokalnim multimedijalnim mrežama

Doktorat

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2010

Kriterijum produkcijeOpis
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuKovacevic Jelena, Samardzija Dragan, Temerinac Miodrag, “Joint coding rate control for audio streaming in short range wireless networks”, IEEE TRANSACTIONS ON CONSUMER ELECTRONICS Vol: 55 Nr: 2 Str: 486 - 491 ISBN: ISSN: 0098-3063, 2009 (M22)
(M23) Rad u međunarodnom časopisuKrunić M., Považan I., Kovačević J., Krunić V.: An Empirical Methodology for Power Analysis of CMOS integrated circuits, Elektronika Ir Elektrotechnika, 2016, Vol. 23, No 5, pp. 46-53, ISSN 1392-1215
(M23) Rad u međunarodnom časopisuČetić N., Popović M., Đukić M., Kovačević J.: Source traffic modeling in WSN for acoustic sensing in reverberant environment, Elektronika Ir Elektrotechnika, 2015, Vol. 21, No 5, pp. 64-68, ISSN 1392-1215
(M24) Rad u časopisu međunarodnog značaja verifikovanog posebnom odlukomPaunović N., Kovačević J., Rešetar I.: A Methodology for Testing Complex Professional Electronic Systems, Serbian Journal of Electrical Engineering, 2012, ISSN 1451-4869
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniKovacevic Jelena, Samardzija Dragan, Temerinac Miodrag, “Optimized Joint Coding Algorithm for Audio Streaming in Short Range Wireless Networks”, International Conference on Consumer Electronics, Las Vegas, ISBN: 978-1-4244-4701-5, Izdavac: IEEE Consumer Electronic Society, 2009.
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniKaprocki N., Pekez N., Kovačević J.: Implementation of the sound classification module on the platform with limited resources, 3. IEEE Zooming Innovation in Consumer Electronics International Conference ZINC, Novi Sad: IEEE, 30-31 Maj, 2018, pp. 144-147, ISBN 978-1-5386-4927-5
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniKrnjetin M., Považan I., Đukić M., Kovačević J.: Implementation of Induction Variable Strength Reduction Optimization in an Embedded Processor Oriented Compiler Infrastructure, 3. International Conference on Electrical, Electronic and Computing Engineering IcETRAN, Zlatibor, 13-16 Jun, 2016
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniSimic Dragan, Lukac Zeljko, Stefanovic Dejan, Kovacevic Jelena, Babic-Zdravkovic Sanja, “Real-time implementation of waveform interpolative voice codec with aspect to very low bit-rates” MIPRO - International convention on information and communication technology, electronics and microelectronics, Croatian Society For Microprocessor Systems And Information Systems, Microelectronics And Electronics, ISBN: 953-233-003-8, 2004.
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniStanivuk S., Krunić M., Kovačević J.: An Eclipse Plugin for Memory Map Visualization, 1. IEEE Zooming Innovation in Consumer Electronics International Conference ZINC, Novi Sad: IEEE, 1-2 Jun, 2016, pp. 34-37, ISBN 978-1-5090-2957-0
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniGrumić M., Vasić M., Kaštelan I., Kovačević J.: Porting of Run-Time Environment for Lua-based Applications, 5. IEEE International Conference on Consumer Electronics - Berlin, Berlin: IEEE Consumer Electronics Society, 6-9 Septembar, 2015, pp. 128-131, ISBN 978-1-4799-8748-1
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniStanivuk S., Krunić M., Petrović Đ., Kovačević J., Pečkai Kovač R.: Embedded Platform Memory Map Visualization, 2. International Conference on Electrical, Electronic and Computing Engineering IcETRAN, Srebrno jezero, 8-11 Jun, 2015
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniFimić N., Tanacković S., Kovačević J., Temerinac M.: Implementation of Multi-Format Adaptive Streaming Server, 5. IEEE International Conference on Consumer Electronics - Berlin, Berlin: IEEE, 6-9 Septembar, 2015, pp. 218-220, ISBN 978-1-4799-8748-1/15
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniAčanski M., Bašičević I., Kovačević J., Savić M.: Addition to protocol for satellite, cable and terrestrial signal distribution over IP networks, 2. International Conference on Electrical, Electronic and Computing Engineering IcETRAN, Srebrno jezero, 8-11 Jun, 2015
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniKaprocki N., Kovačević J., Bjelica M.: Evaluation of immersive audio technologies on in-vehicle infotainment platforms, 26. Telekomunikacioni forum TELFOR, Beograd: Društvo za telekomunikacije, 20-21 Novembar, 2018
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniKaprocki N., Kovačević J., Pečkai Kovač R., Malko M.: DSP implementation of the surround speaker virtualizer for sound bar systems, 24. Telekomunikacioni forum TELFOR, Beograd: DSP implementation of the surround speaker virtualizer for sound bar systems, 22-23 Novembar, 2016, pp. 415-418, ISBN 978-1-5090-4085-8
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniPopović A., Kovačević J., Bokan D., Čordašić S.: Optimization of audio surround virtualization module for ARM based processors, 25. Telekomunikacioni forum TELFOR, Beograd: Društvo za telekomunikacije, 21-22 Novembar, 2017, pp. 617-620, ISBN 978-1-5386-3072-3
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniPekez N, Kaprocki N., Kovačević J.: Implementation of PC Application for Controlling RT-AG External Sound Card, 3. IEEE Zooming Innovation in Consumer Electronics International Conference ZINC, Novi Sad: IEEE, 30-31 Maj, 2018
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniKrunić M., Považan I., Popović M., Kovačević J.: Data flow CAD tool, for firmware development and power consumption estimation in Multi-core hearing aids, 34. IEEE International Conference on Consumer Electronics (ICCE), Las Vegas, 7-10 Januar, 2016, pp. 575-576, ISBN 978-1-4673-8363-9
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniLazić K., Kovačević J., Bašičević I., Ačanski M.:SAT>IP Server Implementation on an Embedded Platform, 4. IEEE International Conference on Consumer Electronics - Berlin, Berlin, 7-10 Septembar, 2014, pp. 480-483
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniKrunic M., Kovačević J., Popović M., Krunic V.: Instructions energy consumption on a heterogeneous multicore platform, 5. European Conference on the Engineering of Computer Based Systems ECBS, Larnaka, 31-1 Avgust, 2017, pp. 1-10, ISBN 978-1-4503-4843-0
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniDjukic Miodrag, Četic Nenad, Kovačević Jelena, Popovic Miroslav, “A C Compiler Based Methodology For Implementing Audio DSP Applications on a Class of Embedded Systems”, ISCE, IEEE, ISBN: 978-1-4244-2422-1, 2008.
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniGajic Marko, Kovacevic Jelena, Petrovic Djordje, Temerinac Miodrag, Teslic Nikola, "A SMART POST PROCESSING ALGORITHM FOR REMOVING AUDIO DISTORTION" IBC 2011, Amsterdam Vol., Nr., Str.0-0, ISBN:, ISSN:, Izdavac: IBC 2011
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniPopovic Miroslav, Kovacevic Jelena, “A Statistical Approach to Model-Based Robustness Testing”, 14th Annual IEEE International Conference and Workshop on Engineering of Computer Based Systems, str: 485 – 494, ISBN: 0-7695-2772-8, Izdavac: IEEE, 2007.
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniPopovic Miroslav,Basicevic Ilija,Velikic Ivan, Kovacevic Jelena, “ A Model-Based Statistical Usage Testing of Communication Protocols“,13th Annual IEEE International Symposium and Workshop on Engineering of Computer Based Systems (ECBS"06), Str: 377 – 386, ISBN: 0-7695-2546-6, Izdavac:ECBS
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniLazić K., Bašičević I., Kovačević J.: Bandwidth Estimation in Adaptive Video Streaming Over HTTP, 1. The 2015 IEEE International Conference on Consumer Electronics (ICCE), Las Vegas, 9-12 Januar, 2015, pp. 62-65, ISBN 978-1-4799-7542-6
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniPap I., Savić M., Bjelica M., Kovačević J.: Real-time AV Synchronization Delay Measurement for Multimedia Devices, 30. International Conference on Consumer Electronics, Las Vegas: IEEE Consumer Electronics Society, 13-16 Januar, 2012, pp. 1-4, ISBN 978-1-4799-1291-9/1
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniGajic Marko, Kovacevic Jelena, Temerinac Miodrag,"A Smart Approach for Removing Audio Distortion of Post-Processing Systems" MIPRO 2011 - 34th International Convention CTI - Telecommunications & Information,Vol.II, Nr., Str.313-316, ISBN:978-953-233-061-8, ISSN:1847-3938, Izdavac: Mipro
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniJovanovic Marija, Sajic Dejan, Kovacevic Jelena, “Optimization of lossless audio decoders on a class of embedded systems with two cores”, International Conference on Digital Signal Processing, str. 1-6, ISBN: 978-1-4244-3297-4, Izdavac: IEEE, 2009.
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniGajic Marko, Kovacevic Jelena, Djukic Miodrag, Peckai-Kovac Robert,"Using a Simple Algorithm in SPP for Audio Quality Improvement Checkout" 19th Telecommunications forum TELFOR 2011, Serbia, Belgrade, November 22-24, 2011.Vol., Nr., Str.1115-1118, ISBN:978-1-4577-1498-6, ISSN:CFP1198P-CDR, Izdavac: Društvo za telekomunikacije – TELFOR
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniMalko M., Kovačević J., Pečkai Kovač R., Gajić M., Jovanović M.: Implementation of digital audio effects for electric guitar on DSP platform, 19. Telekomunikacioni forum TELFOR, Beograd: Telfor 2011, 22-24 Novembar, 2011, pp. 1099-1102, ISBN 978-1-4577-1498-6
(M34) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u izvoduJovanovic Marija, Kovacevic Jelena, “Partitioning DSP Applications on a Multi-core Architecture Based on Load Balancing”, IEEE Eastern European Conference on the Engineering of Computer Based Systems, Str: 154 – 155, ISBN: 978-1-4244-4677-3, Izdavac: IEEE, 2009.
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniPetrović P., Pečkai Kovač R., Očovaj S., Kovačević J.: Jedno rešenje dinamičkog poboljšanja perceptualnog kvaliteta širokopojanog audio signala u prisustvu buke, 18. TELFOR, Beograd, 23-25 Novembar, 2010
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniMašić T., Četić N., Kovačević J., Kovačević V.: Jedno proširenje razvojnog integrisanog okruženja za namenske platforme, 18. TELFOR, Beograd, 23-25 Novembar, 2010
(M71) Odbranjena doktorska disertacijaKovačević J.: Jedno rešenje sistema za bežičnu distribuciju audio signala u lokalnim multimedijalnim mrežama, Novi Sad, FTN, 2010
(M72) Odbranjen magistarski radKovačević J.: Jedan pristup DSP realizaciji audio kodeka sa malim kašnjenjem , FTN, 2003
(M85) Prototip, nova metoda, softver, standardizovan ili atestiran instrument,Popović M., Kovačević V., Obradović M., Kukolj D., Berber S., Jurca Ž., Krajačević Z., Bašičević I., Kovačević J., Dujić J., Đukić M., Vrtunski ., Trivunović B., Živković M.: Beta verzija podsistema za distribuiranu obradu DMS algoritama, Korisnik DMS Group d.o.o., 2009
(M91) Realizovani patent, soj, sorta ili rasa, arhitektonsko, građevinsko ili urbanističko autorsko delo na međunarodnom nivouŠarić Z., Očovaj S., Pečkai Kovač R., Kovačević J.: Multi-band integrated speech separating microphone array processor with adaptive beamforming - Patent Grant US 9215527 B1, Virginia, United States Patent and Trademark Office, 2015
(M92) Realizovani patent, soj, sorta ili rasa, arhitektonsko, građevinsko ili urbanističko autorsko deloKukolj D., Samardžija D., Kovačević J., Kojic D.: Postupak formiranja radio mape za sisteme bežične lokalizacije u zatvorenom prostoru P-2011/0278, 28.06.2011, 2011
(M92) Realizovani patent, soj, sorta ili rasa, arhitektonsko, građevinsko ili urbanističko autorsko deloTeslić N., Katona M., Pap I., Kovačević J.: Intelligence Guided System For Power Control Of Grouped Electrical Devices On Power Lines / Inteligentno vodjen system za kontrolu napajanja grupisanih elektricnih uredjaja povezanih na energetske vodove postupak formalne verifikacije je u toku, Beograd, Zavod za intelektualnu svojinu, 2010, UDK: broj prijave: P-2010/0415
(M92) Realizovani patent, soj, sorta ili rasa, arhitektonsko, građevinsko ili urbanističko autorsko deloTeslić N., Katona M., Pap I., Kovačević J.: Remotely Controlled Dimmer Switch / Daljinski kontrolisan prekidač za regulaciju jačine svetla postupak formalne verifikacije je u toku, Beograd, Zavod za intelektualnu svojinu, 2010, UDK: broj prijave: P-2010/0416
(M92) Realizovani patent, soj, sorta ili rasa, arhitektonsko, građevinsko ili urbanističko autorsko deloTeslić N., Katona M., Pap I., Kovačević J.: Remotely Controlled Power Outlet / Daljinski kontrolisane utičnice postupak formalne verifikacije je u toku, Beograd, Zavod za intelektualnu svojinu, 2010, UDK: broj prijave: P-2010/0417
(M92) Realizovani patent, soj, sorta ili rasa, arhitektonsko, građevinsko ili urbanističko autorsko deloTeslić N., Katona M., Pap I., Kovačević J.: Remote Controller / Daljinski upravljač postupak formalne verifikacije je u toku, Beograd, Zavod za intelektualnu svojinu, 2010, UDK: broj prijave: P-2010/0418
(M92) Realizovani patent, soj, sorta ili rasa, arhitektonsko, građevinsko ili urbanističko autorsko deloBjelica M., Kovačević J., Lukić N., Kaštelan I.: Adaptivna programska sprega za integraciju uređaja sa ciljnom platformom za kontrolu i upravljanje, Beograd, Zavod za intetelektualnu svojinu, 2013
(M92) Realizovani patent, soj, sorta ili rasa, arhitektonsko, građevinsko ili urbanističko autorsko deloKukolj D., Samardžija D., Kovačević J., Kojic D.: Postupak formiranja radio mape za sisteme bežične lokalizacije u zatvorenom prostoru Registrovani patent: RS 53647, (P-2011/0278, 28.06.2011), Beograd, ZIS, 2011
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
DocentRačunarska tehnika i računarske komunikacijeUniverzitet u Novom Sadu21.01.2016.
DocentRačunarska tehnika i računarske komunikacijeFakultet tehničkih nauka21.01.2011.
AsistentRačunarska tehnika i računarske komunikacijeFakultet tehničkih nauka25.08.2008.
AsistentRačunarska tehnika i računarske komunikacijeFakultet tehničkih nauka02.10.2003.