prof. dr Srđan Vukmirović


Nedostaje slika

dr Srđan Vukmirović

Redovni profesor


Telefon021/485-2444
E-mail
Akademsko zvanjeRedovni profesor

Srđan Vukmirović je završio osnovnu školu "Ivo Lola Ribar"  a potom i gimnaziju "Veljko Petrović" u Somboru i 1995. godine. Iste godine se upisao na studije elektrotehničkog odseka Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu. Diplomirao je na smeru za računarsku tehniku i upravljanje sistemima 2000. godine sa prosečnom ocenom 8,50 i temom diplomskog rada “Test OPC servera veličina”.

Poslediplomske studije je završio 2004. godine na Elektrotehničkom fakultetu u Novom Sadu usmerenju za automatsko upravljanje sa prosečnom ocenom 10. Magistarski rad na temu  “Primena OPC XML-DA servera u nadzorno-upravljačkim sistemima” odbranio je 2004. godine.

Doktorsku disertajciju je prijavio je 2010 godine na temu "Inteligentno upravljanje raspodelom zadataka u velikim nadzorno-upravljačkim sistemima" na Fakultetu tehničkih nauka. Javna odbrana doktorske teze upriličena je maja 2011. godine

Zaposlen je na Fakultetu tehničkih nauka, Institutu za računarstvo i automatiku, Katedri za automatiku i upravljanje sistemima u svojstvu vanrednog profesora. U dosadašnjem radu je učestvovao u izvođenju nastave iz predmeta:Sistemi automatskog upravljanja,Modeliranje i simulacija sistema, Metode optimizacije, Projektovanje primenom računara,Distribuirani upravljački sistemi i brojnim drugim predmetima sličnog naziva i oblasti.

Posebno je bio angažovan na razvoju, realizaciji i praktičnoj upotrebi industrijskih upravljačkih uređaja i sistema za prikupljanje podataka i nadzor. Učestvovao je u šest naučnih projekata.

Januara i februara 2011 bio je na stručnom usavršavanju na Univerzitetu u Luganu (Švajcarska), a septembra i oktobra 2011 godine na Univerzitetu u Kelnu (Nemačka). Oba usavršavanja sponzorisana su od strane COST projekata Evropske unije.

Član je IEEE i Microsft Professional. Govori engleski jezik.

Srećno je oženjen Anom i otac je Milice, Milana i Mihaila

 

Redovni profesor
27.01.2022.
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Asistent sa doktoratom27.05.2011.01.01.2012.Odsek za automatiku, geomatiku i upravljanje sistemima
Asistent sa magistraturom01.06.2005.01.05.2011.Odsek za automatiku, geomatiku i upravljanje sistemima
Vanredni profesor27.01.2017.26.01.2022.Katedra za automatsko upravljanje
Docent27.01.2012.26.01.2017.Katedra za automatsko upravljanje
NazivU Ustanovi
Test OPC servera veličina

Diploma

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2000

Primena OPC XML-DA servera u nadzorno-upravljačkim sistemima

Magistratura

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2004

Inteligentno upravljanje raspodelom zadataka u velikim nadzorno-upravljačkim sistemima

Doktorat

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2011

Kriterijum produkcijeOpis
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuKljajic, Miroslav; Gvozdenac, Dusan; Vukmirovic, Srdjan Use of Neural Networks for modeling and predicting boiler's operating performance ENERGY 2012 45 (1):304-311
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuVukmirović S., Erdeljan A., Čapko D., Lendak I., Nedić N.: Optimization of workflow scheduling in Utility Management System with hierarchical neural network, International Journal of Computational Intelligence Systems, 2011, Vol. 4, No 4, pp. 672-679, ISSN 1875-6883
(M23) Rad u međunarodnom časopisuS.Vukmirovic, A. Erdeljan, D. Capko, I. Lendak, N. Nedic, Optimization of workflow scheduling in Utility Management System with hierarchical neural network, International Journal of Computational Intelligence Systems, ISBN 1875-6891, pp. 672 - 679
(M23) Rad u međunarodnom časopisuS.Vukmirovic, A. Erdeljan, D. Capko, I. Lendak, Extension of the Common Information Model with Virtual Meter, Electronics and electrical engineering ISSN: 1392-1215, pp. 59 - 64
(M23) Rad u međunarodnom časopisuD. Capko, A. Erdeljan, S.Vukmirovic, I. Lendak, A HYBRID GENETIC ALGORITHM FOR PARTITIONING OF DATA MODEL IN DISTRIBUTION MANAGEMENT SYSTEMS, Information technology and control ISSN: 1392-124X, pp. 316 - 322
(M23) Rad u međunarodnom časopisuS.Vukmirovic, A. Erdeljan, D. Capko, I. Lendak, N. Nedic, A Genetic Algorithm Approach for Utility Management System Workflow Scheduling, Information technology and control ISSN: 1392-124X, pp. 310 - 316
(M23) Rad u međunarodnom časopisuIlić S., Vukmirović S., Erdeljan A., Kulić F.: Hybrid Artificial Neural Network System for Short-Term Load Forecasting, Thermal Science, 2012, Vol. 16, No S, pp. 215-224, ISSN 0354-9836
(M23) Rad u međunarodnom časopisuVukmirović S., Erdeljan A., Lendak I., Čapko D.: A novel software architecture for Smart Metering systems, Journal of Scientific and Industrial Research (JSIR), 2010, Vol. 2010, No 12, pp. 937-941, ISSN 0022-4456
(M23) Rad u međunarodnom časopisuVukmirović S., Vujić G., Vujic B., Jovičić N., Jovičić G., Babić M.: Experimental and Artificial Neural Network approach for forecasting of traffic air pollution in urban areas: the case study of Subotica, Thermal Science - International Scientific Journal, 2010, Vol. 14, pp. 79-87, ISSN 0354-9836
(M23) Rad u međunarodnom časopisuVukmirović G., Vukmirović S., Vujić G., Stanisavljević N., Ubavin D., Batinić B.: Using ANN model to determine future waste characteristics in order to achieve specific waste management targets -case study of Serbia, Journal of Scientific and Industrial Research (JSIR), 2011, Vol. 70, No 07, pp. 513-518, ISSN 0022-4456
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniDalčeković N., Vukmirović S., Kovačević I., Stankovski J.: Providing flexible software as a service for smart grid by relying on big data platforms, 1. International Symposium on Networks, Computers and Communications (ISNCC), Marakesh: IEEE, 16-18 Maj, 2017, ISBN 978-1-5090-4260-9
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celini Lendak, I; Erdeljan, A. & Vukmirović Srđan (2004),“Evaluation of Linux for the use in SCADA software development”, 15th DAAAM International Symposium "Intelligent Manufacturing & Automation: Globalisation-Technology-Men-Nature", 2004, Beč, Austrija
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celini Stević, M., Hodolič, J., Vukmirović, S.: Developt Model For Coorrection Of Measuring Error On CMM, 11th International CIRP Life Cycle Engineering Seminar “Product Life Cycle – Qualitz Management Issues”, Proceedings, Beograd, str. 217-222, 2004.
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celini “Izvor podataka OPC servera veličina”, Siniša Malinović, Aleksandar Erdeljan, Srđan Vukmirović, XLV Konferencija ETRAN 2001, Bukovička Banja, Jugoslavija, Jun 2001.
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celini “Bezbednost komunikacije u nadzorno-upravljačkim sistemima zasnovanim na OPC specifikacijama”, Srđan Vukmirović, Aleksandar Erdeljan, Siniša Malinović, XLVI Konferencija ETRAN 2002, Banja Vrućica, Bosna i Hercegovina, Jun 2002.
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celini “Jedno rešenje arhitekture OPC XML-DA servera”, Srđan Vukmirović, Aleksandar Erdeljan, XLVII Konferencija ETRAN 2003, Igalo, Srbija i Crna Gora, Jun 2003.
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celini “Realizacija OPC XML-DA mosta za povezivanje postojećih OPC DA servera i klijenata preko Interneta”, Srđan Vukmirović, Aleksandar Erdeljan, XLVIII Konferencija ETRAN 2004, Čačak, Srbija i Crna Gora, Jun 2004.
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celini “XLANG jezik za modelovanje poslovnih procesa”, Srđan Vukmirović, Mirjana Prokić, Siniša Malinović, X Simpozijum SM 2005, Subotica, Srbija i Crna Gora, Maj 2005.
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celini “Pregled jezika poslovnih procesa i web servisi”, Mirjana Prokić, Srđan Vukmirović, Saša Bošnjak, X Simpozijum SM 2005, Subotica, Srbija i Crna Gora, Maj 2005.
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celini “Povezivanje klijentskih aplikacija sa redundantnim serverima za pristup veličinama”, Darko Čapko, Srđan Vukmirović, XLIX Konferencija ETRAN 2005, Budva, Srbija i Crna Gora, Jun 2005.
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celini “Povezivanje postojećih nadzorno-upravljačkih sistema zasnovanih na OPC DA specifikaciji preko INTERNETA”, Srđan Vukmirović, Aleksandar Erdeljan, Imre Lendak XLIX Konferencija ETRAN 2005, Budva, Srbija i Crna Gora, Jun 2005.
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
Redovni profesorAutomatika i upravljanje sistemimaUniverzitet u Novom Sadu27.01.2022.
Vanredni profesorAutomatika i upravljanje sistemimaFakultet tehničkih nauka27.01.2017.
DocentAutomatika i upravljanje sistemimaFakultet tehničkih nauka27.01.2012.
Asistent - stari nazivAutomatika i upravljanje sistemimaFakultet tehničkih nauka25.05.2009.
Asistent - stari nazivAutomatika i upravljanje sistemimaFakultet tehničkih nauka01.06.2005.